Estadistica: contador de visitas

sábado, 6 de diciembre de 2014

La 56 Participació Sabuts de Falles

Nova foto que vol respostes per al mes de desembre. Participa i Identifica el ninot principal de falla que veus en la fotografia, constestant a les tres preguntes clàssiques.

1.- A quina falla pertany. Quin és el nom de la comissió?
2.- Lema i any que es va plantar?
3.- Quin artista és l'autor?

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 6 de gener de 2015. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat. 

Les Solucions a la 55 Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:
Falla plantada l'any 1925 a la plaça de la Constitució entre el carrer de Hierros de la Ciudad i el de la Provincia. La Comissió va encarregar la realització de la falla a l'artista faller Adolfo Ariño Pastor i va portar per lema: "La pelà de la panolla".

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Ariño Pastor, Adolfo (1905-1971). Titol: La pelà de la panolla. Comissió: Plaça de la Constitució. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Paisatge urbà canviat d'actuació urbanística en tot el entorn de la Catedral. Les cases que es troben al darrere de la falla i que formaven els carrers Hierros i Provincia van ser derrocades i els solars guanyats per a la plaça.
La revista Pensat i Fet publica l'esbós de la falla com a plaça de la Seu, altres publicacions com a plaça de la Verge, encara que el nom oficial era plaça de la Constitució.
La Comissió de la Falla demana el permís d'ocupació de via pública per a la celebració fallera amb tots els noms oficials de la demarcació veinal.

1925. Falla Cercle de Belles Arts, Falla Ateneu Mercantil. Falles 1925

Grup 1. "El sacamuelas ambulante". Grup de la Falla mòbil de circuit per tot el carrer de la Pau.
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Artistes del Cercle de Belles Arts. Titol: Coses desaparegudes en 8 grups. Comissió: Cercle de Belles Arts. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
C. d'INTERPRETACIÓ
Son autors dels treaballs de realització dels huit grups de la falla, els artistes: Vercher, Masiá, Labrandero, Canet Albert, Carlos Cortina, Marco Alemany, Manuel Morera, Barreira, Guillem, Tomás Murillo, Flores i Gabino.
Grup V. El Tio Pep veu la falla.  Escena del grup realitzada en estil cubista
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Boix, Arturo. Titol: L'auca del Tio Pep de 9 grups. Comissió: Ateneu Mercantil. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1925. Falla plaça Doctor Collado, Falla plaça Mariano Benlliure, Falla carrers Lluis Morote i Matemàtic Marzal, Falles 1925


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Ramil, Francisco, Vicent Suria, Carmelo (1890-1957). Titol: Tonto que s'espavila!. Comissió: Plaça Doctor Collado. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Guasp Garcia, Ernesto. Titol: Vaja l'abús!. Comissió: Plaça Mariano Benlliure. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Garcia Rovira, J. i Ruano Llopis, Carlos. Titol: La llocà valenciana. Comissió: Carrers Lluis Morote i Matemàtic Marzal. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1925. Falla plaça sant Jaume, Falla carrers Ripalda i Soguers, Falla carrers Comte Salvatierra i Francisco Banquells, Falles 1925


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Roda Rovira, Carmelo (1878-1947). Titol: La demanà de la novia. Comissió: Plaça Sant Jaume. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: La Comissió. Titol: Oritge de les Falles. Comissió: Carrers Ripalda i Soguers. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Roca, Amadeo, Roch i Soler. Titol: El cabaret. Comissió: Carrers Comte Salvatierra i Francisco Banquells. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1925. Falla Carrers Cervantes i Pare Jofré, Falla carrers Borrull i Turia, Falla carrers Ribera, Horneros i Santa Clara. Falles 1925


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Moreno, Antonio. Titol: El orgullo de Valencia o El titot reial. Comissió: Carrers Cervantes i Pare Jofré. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Just Gimeno, Alfredo. Titol: El amor en la Edad Media. Comissió: Carrers Borrull i Turia. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Roda Rovira, Carmelo (1878-1947). Titol: Les millores de València. Comissió: Carrers Ribera, Horneros i Santa Clara. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1925. Revista La Reclam. Falles 1925

C. de DOCUMENTACIÓ
Titol: LA RECLAM CINE : A les FALLES : 25 centimos : Año V : Valencia 15 marzo 1925 : Núm. 200. Portada: Foto Falla plaça Encarnació 1922. Editor: Soto Lluch, Manuel. Freqüència: Anual-març. Data publicació: 1925. Descripció física: il.; 28 p.; 26cm. ISSN: 1699-6917. Matèries: Text imprés, Publicacions seriades, Revista Fallera. Notes: La Reclam: 1921-1926, revista taurina, teatral, cinematográfica, literaria y de anuncios, tots els anys des del 1922 va dedicar número especial a les falles.

jueves, 6 de noviembre de 2014

La 55 Participació Sabuts de Falles


Nova foto que vol respostes per al mes de novembre. Participa i Identifica la falla que apareix en la fotografia.

Les tres preguntes a contestar són les clàssigues:


1.- Quin és el nom de la falla?

2.- Lema i any que es va plantar?
3.- Quin artista és l'autor?


Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 6 de desembre. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat. 

Les Solucions a la 54 Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:

En la Secció Tercera B, l'artista faller Alfonso Ginés Collado, va realitzar la falla "Valencia al capdamunt del Turisme" per a la Comissió dels carrers Arxiduc Carles i Xiva.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Ginés Collado, Alfonso. Titol: València al capdamunt del Turisme. Comissió: Carrers Arxiduc Carles i Xiva. Any: 1971. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

miércoles, 5 de noviembre de 2014

1971. Falla carrers Convent Jerusalem i Matemàtic Marzal, Falla Mercat Central, Falla Exposició i Misser Mascó. Secció Especial Falles 1971

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Puche Ferrandiz, Julián (1915-1984). Titol: La Selva. Comissió: Carrers Convent Jerusalem i Matemàtic Marzal. Any: 1971. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
Foto aportació de Vicente Manuel Sánchez Gas. El nostre agraiment per la seua contribució

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Luna Cerveró, Vicent. Titol: El Purgatori. Comissió: Mercat Central. Any: 1971. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic.
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Tortosa Biosca, Vicent (1907-1992). Titol: En diners... carxofes. Comissió: Exposició i Misser Mascó. Any: 1971. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1971. Falla Regne de Valencia i Sant Valer, Falla sant Vicent i Periodista Azzati, Falla Joan Aguiló i Gaspar Aguilar, Secció Primera A. Falla Bisbe Amigó i Conca, Falla Pérez Galdós i Lorca, Secció Primera B. Falla Avda Burjassot i Pare Carbonell, Secció Primera C Falles 1971

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Gimeno Navarro, Salvador (1940-2002). Titol: Cuentos y Bolas. Comissió: Regne de València i Sant Valer. Any: 1971. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Antonio Garcia, Daniel López, Vicemte Cebrian. Titol: Entrant a sac. Comissió: Sant Vicent i Periodista Azzati. Any: 1971. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Ginés Collado, Alfonso. Titol: Lo que el vent ens deixà. Comissió: Joan Aguiló i Gaspar Aguilar. Any: 1971. Suports i dimensions: 2 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Roig Arnal, Joan. Titol: La dona, sempre la dona. Comissió: Bisbe Amigó i Conca. Any: 1971. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Ruiz Ferrer, Alfredo. Titol: Monos y monas. Comissió: Pérez Galdós i Lorca. Any: 1971. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Vidallach Sos, José. Titol: El sol sale para todos. Comissió: Avda Burjassot i Pare Carbonell. Any: 1971. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1971. Falla Àngel Guimera i Pintor Vila Prades, Falla sant Miquel i Vicent Iborra, Secció Segona A. Falla Corretgeria i Bany dels Pavesos, Secció Segona B. Falla En Plom i Guillem de Castro, Secció Tercera A Falles 1971

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Devis Fitos, José. Titol: Tot en globus. Comissió: Carrers Àngel Guimerá i Pintor Vila Prades. Any: 1971. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Ballester Peris, José (1930-2012). Titol: Los que llegan tarde. Comissió: Carrers sant Miquel i Vicent Iborra. Any: 1971. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Gallego Fortea, Julián. Titol: Tontos y listos. Comissió: Corretgeria i Bany dels Pavesos. Any: 1971. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Vidal Villarroya, Antonio. Titol: Valencia y el turismo. Comissió: En Plom i Guillem de Castro. Any: 1971. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1971. Falla plaça del Caudillo (Ajuntament)

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Vicent Cortina, Salvador Octavio (1913-1999). Titol: El Coloso de Rodas... este año, nuevas modas. Comissió: Plaça del Caudillo. Any: 1971. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1971. Cartell de Falles

C. de DOCUMENTACIÓ
Autor: Beltrán Bueno, Alvaro. Títol: fallas de : VALENCIA : FIESTAS DE ARTE DE INTERES NACIONAL FIESTA DE INTERES TURISTICO : del 12 al 19 de Marzo de 1971 / Alvaro. Editor: Valencia: Ayuntamiento. Data publicació: 1971. Descripció física: 1 lám. (cartell); 70 x 100 cm. Impressor: Lit. Ortega. S.A., Valencia. Matèries: Cartell, material gràfic.

lunes, 6 de octubre de 2014

La 54 Participació Sabuts de Falles

 Nova foto que vol respostes per al mes d'octubre. Participa i Identifica la falla que apareix en la fotografia.
Les tres preguntes a contestar són les clàssigues:

1.- Quin és el nom de la falla?
2.- Lema i any que es va plantar?
3.- Quin artista és l'autor?

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 6 de novembre. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat. 

Les Solucions a la 53 Paticipació Sabuts de Falles


Catalogació de la fotografia que volia ser identificada

Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:

En la Secció Segona i un pressuport de 3.500 pessetes l'artista faller, Abelardo Guillot Bulls, l'any 1940 va realitzar la falla "El Castigador" per a la Comissió del carrer Sant Vicent (Olympia) i adjacents.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Vidal Corella. Autor reflectit: Guillot Bulls, Abelardo. Titol: El Castigador. Comissió: Carrer Sant Vicent (Olympia) i Adjacents. Any: 1940. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

domingo, 5 de octubre de 2014

1940. Falla plaça de Sant Jaume, Falla plaça Lope de Vega. Secció Primera Falles 1940


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Moreno Gimeno, Manuel. Titol: El encant de Pepica o esta és València. Comissió: Plaça de Sant Jaume. Any: 1940. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Mas Marí, Regino (1899-1968). Titol: Resurgimiento de las Fiestas Valencianas. Comissió: Plaça Lope de Vega. Any: 1940. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1940. Falla plaça Santa Creu. Falla carrers Bosseria i Tossal. Secció Primera Falles 1940


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Vidal Moreno, Enrique (1904-1974). Titol: De nuestra huerta, la sandia y la horchata de chufa. Comissió: Plaça Santa Creu. Any: 1940. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Guillot Bulls, Fernando. Titol: El arte y la riqueza valenciana. Comissió: Carrers Bosseria i Tossal. Any: 1940. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1940. Falla carrers Pelayo i Matemàtic Marzal. Falla carrers Cádis i Literat Azorin. Secció Segona Falles 1940

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Cortina Beltrán, Calos (1875-1949). Titol: La Cordà. Comissió: Carrers Pelayo i Matemàtic Marzal. Any: 1940. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Damiá Lliso, Aurelio. Titol: Somnis de matança del porc. Comissió: Carrers Cádis i Literat Azorin. Any: 1940. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1940. Carrossa Cavalcada del Ninot. Falles 1940

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories /Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Moreno Gimeno, Manuel. Títol: Carrossa Cavalcada del Ninot. Any: 1940. Suports i dimensions: 1 fot. 12 x 8,50 cm. paper fotogràfic, digital. Matèries: Cavalcades falleres, Cavalcada del Ninot, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓPer encàrrec de l'Ajuntament, l'artista faller Manuel Moreno, va dissenyar i construir per 5.000 pessetes la carrossa final de desfilada de la Cavalcada del Ninot del dia 13 de març

1940. Cartell de Falles

C. de DOCUMENTACIÓ
Autor: Amérigo Salazar, José (1915-1988). Títol: 1940 : VALENCIA : FESTIVIDAD DE SAN JOSE : TIPICAS FALLAS : Del 14 al 19 de Marzo / Amérigo. Editor: Valencia: Ayuntamiento. Data publicació: 1940. Descripció física: 1 lám. (cartell); 164 x 115 cm. Impressor: Lit. Ortega. S.A. Barco 12, Valencia. Matèries: Cartell, material gràfic.

sábado, 6 de septiembre de 2014

La 53 Participació Sabuts de Falles


 Nova foto que vol respostes per al mes de setembre. Participa i Identifica la falla que apareix en la fotografia.
Les tres preguntes a contestar són les clàssigues:

1.- Quin és el nom de la falla?
2.- Lema i any que es va plantar?
3.- Quin artista és l'autor?

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 6 d'octubre.  T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat. 

Les Solucions a la 52 Participació Sabuts de Falles


Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:
Falla plantada l'any 1911 a càrrec de Lluis Giménez de la Comissió dels carrers Murillo i Palomar. Va portar per lema: Antaño y Hogaño.

C. de DOCUMENTACIÓ

Autories/Autor fotografia: AnònimAutor reflectit: Giménez, Lluis i la Comissió. Títol: Antaño y HogañoComissió: Carrers Murillo i Palomar. Any: 1911. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

viernes, 5 de septiembre de 2014

1911. Falla carrer del Mar. Falles 1911


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Gómez Durán, Francisco. Autor reflectit: Els artistes del Cercle de Belles Arts: Fillol, Causarás, Otero, Stolz i Cortina. Títol: Un matrimoni aprofitat. Comissió: Carrer del Mar (Cercle de Belles Arts). Any: 1911. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1911. Falla plaça Mossén Sorell. Falles 1911

C. de DOCUMENTACIÓ 
Autories/Autor fotografia: Barberá Masip, Vicent (1871-1935). Autor reflectit: Fambuena, Pascual i Garcia, José. Títol: España y Portugal de panderetaComissió: Plaça Mossén Sorell. Any: 1911. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1911. Falla plaça Mariano Benlliure. Falla carrers de la Pau i Comedies. Falles 1911


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Gómez Durán Francisco. Autor reflectit: Badenes, Eduardo, Belver, Manuel i Matutano, J. Títol: Escenes de circo. Comissió: Plaça Mariano Benlliure. Any: 1911. Suports i dimensions: 1 fot, 14x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Gómez Durán, Francisco. Autor reflectit: Barges, Vicent. Titol: Los triunfos de la aviación. Comissió: Carrers de la Pau i Comèdies. Any: 1911. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
La premsa va destacar de la falla, el tema i la composició a càrrec del jove artista Vicent Barges, ajudat en la fusteria pels germans Roig. Un aeroplà estavellat entre el pal de conducció elèctrica, una caseta i un xiprer. Els dos aviadors morts, un a dalt de la máquina voladora i l'altre atrapat en els cables elèctrics. En aquells anys els diaris es feien ressò dels nombrosos accidents que patia la incipient aviació i la premsa gráfica ho mostrava amb fotografies. L'escena tenia la intencionalitat de reproduir una d'aquelles imatges i el lema de la falla era la paradoxa d'aixó mateix.

1911. Falla plaça del Contrast (Russafa). Falles 1911

Paisatge urbà totalment canviat i despersonalització de la memòria ciutadana
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Palau, Ismael. Autor reflectit: La Comissió. Títol: La República y los consumosComissió: Plaça del Contrast. Any: 1911. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.