Estadistica: contador de visitas

lunes, 6 de junio de 2016

La 74 Participació Sabuts de Falles

Nova foto que vol respostes.
És la proposta per al mes de juny.
Identifica la falla que apareix en la fotografia.
Les tres preguntes a contestar, com sempre, són les clàssiques:

1.- Quin és el nom de la falla?
2.- Lema i any que es va plantar?
3.- Quin artista és l'autor?

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 6 de juliol. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat.

Les Solucions a la 73 Participació Sabuts de Falles

 Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:
L'escena pertany a la falla de la Comissió plaça Doctor Collado plantada l'any 1964 i realitzada per l'artista faller Vicent Domingo Timoner. La falla classificada en la Secció Especial va portar per lema: "La plaga"
Escena situada en la cara lateral esquerra de la falla.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Domingo Timoner, Vicent (1933-2012). Titol: La plaga. Comissió: Plaça Doctor Collado. Any: 1964. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
 Copia fotogràfica original de negatiu cel·luloide 6 x 6

1966. Falla plaça de la Mercé, Falla Exposició - Misser Mascó. Secció Especial Falles 1966

El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.
  • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
  • Material literari: revistes i llibrets.
  • Els Ninots indultats
  • La Pirotècnia i la Música
5  Premi de la Secció Especial
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Tortosa Biosca, Vicent (1907-1992). Titol: Si olores clavant el nas encertarás més d'un cas. Comissió: Plaça de la Mercé. Any: 1966. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll. Premi de la Secció Especial
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Barea Sánchez, José (1922-1970). Titol: Estrofes del nostre himne. Comissió: Exposició - Misser Mascó. Any: 1966. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1966. Falla plaça de la Mercé, Falla Exposició - Misser Mascó. Secció Especial Falles 1966

El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.
  • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
  • Material literari: revistes i llibrets.
  • Els Ninots indultats
  • La Pirotècnia i la Música
5  Premi de la Secció Especial
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Tortosa Biosca, Vicent (1907-1992). Titol: Si olores clavant el nas encertarás més d'un cas. Comissió: Plaça de la Mercé. Any: 1966. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll. Premi de la Secció Especial
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Barea Sánchez, José (1922-1970). Titol: Estrofes del nostre himne. Comissió: Exposició - Misser Mascó. Any: 1966. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1966. Falla Avinguda de l'Oest, Falla plaça Mercat Central, Falla plaça Doctor Collado. Secció Especial Falles 1966


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Dolz Hueso, Joaquim. Titol: Gats i gossos se'n porten del premis. Comissió: Avda de l'Oest. Any: 1966. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Carrero Pont, José. Titol: Monuments. Comissió: Plaça Mercat Central. Any: 1966. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Micó Lloret, Eugeni. Titol: Història dels martiris. Comissió: Plaça Doctor Collado. Any: 1966. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1965. Falla plaça del Pilar, Falla Avda de l'Oest. Secció Especial Falles 1965

 Copia fotogràfica original de negatiu cel·luloide 6 x 6
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Martínez Mollá, José. Titol: La velocitat. Comissió: Plaça del Pilar. Any: 1965. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

 Copia fotogràfica original de negatiu cel·luloide 6 x 6
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Tortosa Biosca, Vicent (1907-1992). Titol: El que fa bollir el caldo. Comissió: Avda de l'Oest. Any: 1965. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

domingo, 5 de junio de 2016

1965. Falla Mercat Central. Falla Exposició - Misser Mascó, Falla Àngel Guimerá i Gran Via Ferran el Catòlic. Secció Especial Falles 1965

 Copia fotogràfica original de negatiu cel·luloide 6 x 6
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Devis Fito, José. Titol: El Zoològic valencià. Comissió: Mercat Central. Any: 1965. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
Fotos aportació de Vicente Manuel Sánchez Gas. El nostre agraïment per la seua col·laboració

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit:Garcia Tormo, Alfredo. Titol: Pirateries. Comissió: Exposició - Misser Marcó. Any: 1965. Suports i dimensions: 2 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

La fotografia va estar prestada a la "Exposició 75 Aniversari Secció
Especial Falles de València (1942-2016)"

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Caballer Peris, Salvador. Titol: Tot sobre rodes. Comissió: Àngel Guimerá i Gran Via Ferran el Catòlic. Any: 1965. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1964. Falla Convent Jerusalem i Matemàtic Marzal, Falla Lluís Santàngel i Maties Perelló, Falla Àngel Guimerá i Gran Via Ferran el Católic, Falla Russafa i Gran Via Marqués del Turia. Secció Especial Falles 1964

Coronament i cos central d'elevació de la falla
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Huerta Gasset, Juan. Titol: Noé i el segle XX. Comissió: Convent Jerusalem i Matemàtic Marzal. Any: 1964. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.  Copia fotogràfica original de negatiu cel·luloide 6 x 6
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Seguer Jurats, Mario. Titol: Una de pirates. Comissió: Lluis Santàngel i Maties Perelló. Any: 1964. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Copia fotogràfica original de negatiu cel·luloide 6 x 6
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Codoñer Sanz, José. Titol: Les morterades. Comissió: Àngel Guimerá i Gran Via Ferran el Catòlic. Any: 1964. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Calvo. Autor reflectit: Pallardó Latorre, Vicent (1917-2004). Titol: Reformes urbanes. Comissió: Russafa i Gran Via Marqués del Turia. Any: 1964. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.