Estadistica: contador de visitas

martes, 6 de octubre de 2015

La 66 Participació Sabuts de Falles

Nova foto que vol respostes per al mes de octubre. Participa i Identifica la falla que apareix en la fotografia.
Les tres preguntes a contestar són les clàssigues:

1.- Quin és el nom de la falla?
2.- Lema i any que es va plantar?
3.- Quin artista és l'autor?

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 6 de novembre. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat.

Les Solucions a la 65 Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:
Falla de la Comissió carrers Sueca i Literat Azorin plantada l'any 1955 i realitzada en dos grups dissociats per l'artista faller, José Navarro Segura. La falla va portar per lema: "Esperances d'un barri".
La falla va resultar guardonada amb el premi Ingenio y Gracia.de la secció tercera A.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Navarro Segura, José. Titol: Esperances d'un barri. Comissió: Sueca i Literat Azorin. Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1955. Falla plaça Na Jordana, Falla avda de l'Oest, Falla Ribera i Convent Santa Clara, Falla plaça Doctor Collado. Secció Especial. Falles 1955


El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.
  • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
  • Material literari: revistes i llibrets.
  • Els Ninots indultats
  • La Pirotècnia i la Música

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: González Latorre, Modesto (1909-1996). Titol: Massa burro-cràsia. Comissió: Plaça Na Jordana. Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
En 1955, la censura es va mostrar més dura que mai amb les falles. La va sofrir especialment Na Jordana que es veu obligada, tan sols a dotze dies de la plantà, a realitzar moltes rectificacions i ben notories en la figuració del cos central: "que se modifique la figura central que representa la torre del Miguelete, en el sentido de que se sustituya por otra que represente la de 'Juan Español', suprimiendo también toda alusión directa a persona o institución". Malgrat tot, la falla "Massa burro-cràsia" de Modesto González pogué sortir més o menys airosa en aconseguir el segon premi i el primer d'enginy i gràcia de la secció especial.


La Comissió de l'Avda de l'Oest planta la seua primera falla de la categoria especial. En l'any de debut va encarregar la falla als coneguts Germans Fontelles, que tornaven a la principal categoria del concurs després d'un any de descans.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Monfort. Autor reflectit: Germans Fontelles, Josep i Antoni. Titol: Reclams d'ara. Comissió: Avda de l'Oest. Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


Després de tres anys consecutius de participació en la categoria especial, la Comissió dels carrers Ribera i Convent de Santa Clara, l'abandona plantant l'últim monument titulat Poderoso caballero es don Dinero de l'artista Vicent Tortosa Biosca.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Tortosa Biosca, Vicent (1907-1992). Titol: Poderoso caballero es don Dinero. Comissió: Ribera i Convent Santa Clara. Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Luna Cerveró, Vicent. Titol: La fiesta nacional. Comissió: Plaça Doctor Collado. Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Vicent Luna Cerveró es va presentar el 1955 per primera vegada en la secció especial. La seua sòbria i elegant factura clássica no exempta d'una bona dosi d'enginy i gràcia i la seua tradicional manera de realitzar ninots l'acreditaran con un dels millors artesans de la década següent dels anys seixanta.


1955. Falla Barques, Pascual y Genis, Falla Russafa i Gran Via Marqués del Turia, Falla Jose Antonio i Duc de Calabria, Falla Convent Jerusalem i Matemàtic Marzal. Secció Primera. Falles 1955


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Pallardó Latorre, Vicent (1917-2004). Titol: Como el gallo de Morón. Comissió: Barques i Pascual y Genis. Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Giménez Monfort, Manuel. Titol: Aves de rapiña. Comissió: Russafa i Gran Via Marqués del Turia. Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Una falla que va despertar molts comentaris el 1955. La de Manuel Giménez Monfort, "Aves de rapiña", dedicada a l'assumpte de Gibraltar. Un crit a favor de la devolució de la "roca" que posa verds els anglesos i afalaga a les primeres autoritats.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Huerta i Viguer. Titol: Animales. Comissió: José Antonio i Duc de Calabria. Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Mas Mari, Regino (1899-1968). Titol: Lo que agrana el So Nelo. Comissió: Convento Jerusalem i Matemàtic Marzal. Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1955. Falla Almirant Cadarso i Comte d'Altea, Falla Félix Pizcueta i Ciril Amorós, Falla plaça del Pilar. Secció Segona. Falles 1955


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Germans Fontelles, Josep i Antoni. Titol: El vi. Comissió: Almirant Cadarso i Comte d'Altea. Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Tortosa Biosca, Vicent (1907-1992). Titol: Pronòstic per a enguany. Comissió: Félix Pizcueta i Ciril Amorós. Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Cortés Cubel, David. Titol: Sense peus ni cap. Comissió: Plaça del Pilar. Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
La Falla del Foc i la del Mercat Central van ocupar el lloc d'honor, la portada i contraportada, del primer Album Bayarri que es va editar el 1955. Un quadernet que reproduix les fotografies de les millors falles i algunes de les seues escenes mes significatives. En el traball gràfic col·laboraren Monfort, Cabrelles Sigüenza, Finezas i Vidal.

lunes, 5 de octubre de 2015

1955. Falla Àngel Guimerá i Pintor Vila Prades, Falla Pau i Creu Nova, Falla Joan d'Aguiló i Gaspar Aguilar. Secció Tercera A. Falla Carlos Cervera i Doctor Serrano, Falla carrer Danses. Secció Tercera B. Falles 1955


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Luna Cerveró, Vicent. Titol: Maneres d'embarcar-se. Comissió: Àngel Guimerá i Pintor Vila Prades. Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Pallardó Latorre, Vicent (1917-2004). Titol: Turisme interplanetari. Comissió: Pau i Creu Nova. Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: March Pérez, Secundino. Titol: Niños prodigio. Comissió: Joan d'Aguiló i Gaspar Aguilar. Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: López Diaz, José (1903-1969). Titol: Pajaritos. Comissió: Carlos Cervera i Doctor Serrano. Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Carrasquer Blasco, Pascual. Titol: A lo loco. Comissió: Carrer Danses i Adjacents. Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1955. Focs en el cel de la nit. Falla del Foc (plaça del Caudillo). Mascletada de Comissió plaça Rojas Clemente. Ninot Indultat per votació popular. Cartell de Falles 1955


Castell de focs artificials a la principal plaça de la ciutat. Falla titulada "La hora del diablo" i realitazada per l'artista faller Octavio Vicent Cortina

C. de DOCUMENTACIÓ
Autor fotografia: Anònim. Títol: Focs en el cel de la nit. Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot. 14 x 9 cm., paper fotogràfic, digital. Matèries: Acte faller, pirotècnic, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
Paisatge urbà canviat, apreciable en l'edifici de Telefónica

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Vicent Cortina, Salvador Octavio (1913-1999). Titol: La hora del diablo. Comissió: Falla del Foc (plaça del Caudillo). Any: 1955. Suports i dimensions: 2 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Disparada de la mascletada de la Comissió plaça de Rojas Clemente. Falla realitzada per l'artista faller, Manuel Guinart Tomás, amb el lema: "Balnearis".

C. de DOCUMENTACIÓ
Autor fotografia: Anònim. Títol: Mascletada de comissió. Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot. 14 x 13 cm., paper fotogràfic, digital. Matèries: Acte faller, pirotècnic, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Pallardó Latorre, Vicent (1917-2004). Titol: L'enllustrador el Nene. Comissió: Pau i Creu Nova. Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Ninot de falla, artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Vicent Pallardó va presentar a l'Exposició del Ninot de 1955 el retrat d'un personatge popular i el ninot va guanyar l'indult per 6.800 vots. Era un retrat de José Caudela Díaz, que tenia per sobrenom el Nene i era un conegut enllustrador natural d'Oriola que treballava a les cafeteries del centre de la ciutat. L'enllustrador en vore's retratat va mostrar el seu content, que va augmentar quan la comissió li va donar 200 pessetes per haver resultat indultat el seu ninot.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autor: Edo Mosquera, Antonio (1920-2003). Títol: Fallas de San José : VALENCIA 1955 : FIESTAS DE ARTE DE INTERES NACIONAL / Edo. Editor: Valencia:Ayuntamiento. Data publicació: 1955. Descripció física: 1 lám. (cartell); 101 x 64' 5 cm. Impressor: Lit. Ortega. S.A. Barco 12, Valencia. Matèries: Cartell, material gràfic.