Estadistica: contador de visitas

lunes, 11 de julio de 2016

La 75 Participació Sabuts de Falles

Nova foto que vol respostes.
És la proposta per al mes de juliol.
Identifica la falla que apareix en la fotografia.
Les tres preguntes a contestar, com sempre, són les clàssiques:

1.- Quin és el nom de la falla?
2.- Lema i any que es va plantar?
3.- Quin artista és l'autor?

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 6 d'agost. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat.

Les Solucions a la 74 Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada

La fotografia ha estat identificada i ha obtingut contestació a les tres preguntes.
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades son:

Falla de la Comissió Sant Josep de la Muntanya i Terol plantada l'any 1966 i realitzada per l'artista faller Julián Gallego Fortea. La falla classificada en la Secció Primera va portar per lema: "L'aigua per als patos".

Un bon faller i també un sabut de falles, Juan Vicente Ramírez Bosca, ha donat la contestació correcta a les tres preguntes formulades. La nostra felicitació i content per participar.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Gallego Fortea, Julián. Titol: L'aigua per als patos. Comissió: Carrers Sant Josep de la Muntanya i Terol. Any: 1966. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

domingo, 10 de julio de 2016

1966. Falla plaça del Pilar, Falla Convent Jerusalem i Matemàtic Marzal, Falla Sueca i Literat Azorin, Falla plaça de la Reina i carrers de la Pau i Sant Vicent. Secció Especial Falles 1966

El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.
  • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
  • Material literari: revistes i llibrets.
  • Els Ninots indultats
  • La Pirotècnia i la Música
LES FALLES DE FA 50 ANYS, LES DE L'ANY 1966

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Huerta Gasset, Joan. Titol: Pirateries. Comissió: Plaça del Pilar. Any: 1966. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Gimeno Torrijos, Pascual. Titol: El Turisme. Comissió: Carrers Convent Jerusalem i Matemàtic Marzal. Any: 1966. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Millor Ninot de la Secció Especial presentat a l'Exposició del Ninot per l'artista Pascual Gimeno Torrijos de la Comissión Convent Jerusalem i Matemàtic Marzal.
El grup de ninots estava situat en la segona escena de la cara lateral dreta.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Debón Cortina, Salvador (1923-2008). Titol: Seguros. Comissió: Carrers Sueca i Literat Azorin. Any: 1966. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. d'INTERPRETACIÓ
Falla de la Comissió de la plaça de la Reina i carrers de la Pau i sant Vicent, realitzada per l'artista faller Gregorio Gallego Albero. La falla classificada en la Secció Especial va portar per lema: Mundo dantesco.
Falla de la Comissió carrer Àngel Guimerá i Gran Via Ferran el Catòlic, realitzada per l'artista faller Vicent Pallardó Latorre. La falla classificada en la Secció Especial va portar per lema: Vanitats.

1966. Falla Joan Lloréns i Calixte III, Falla Castelló i Sogorb, Falla Quart i Turia. Secció Primera Falles 1966


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Giménez Monfort, Manuel. Titol: Imprudències. Comissió: Carrers Joan Lloréns i Calixte III. Any: 1966. Suports i dimensions: 2 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll. 

 Desqualificada pel jurat d'estimació
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Pallardó Latorre, Vicent (1917-2004). Titol: Els set pecats capitals. Comissió: Carrers Castelló i Adjacents. Any: 1966. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll. 
Desqualificada pel jurat d'estimació
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Puche Ferrándiz, Julián (1915-1984). Titol: Ballant al só que toquen. Comissió: Carrers Quart i Turia. Any: 1966. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1966. Falla Joaquim Costa i Comte d'Altea, Falla Comte de Salvatierra i Ciril Amorós. Secció Segona Falles 1966

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Cortés Cubel, David. Titol: Vida, fets i desespero del tio Pep el fallero. Comissió: Carrers Joaquim Costa i Comte d'Altea. Any: 1966. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll. 

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Barea Rocafull, José. Titol: La llei de l'embut. Comissió: Carrers Comte de Salvatierra i Ciril Amorós. Any: 1966. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1966. Falla Salvador i Trinitaris, Falla Mestre Gozalbo i Comte d'Altea. Secció Tercera Falles 1966

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Martinez Lázaro, Vicent. Titol: El mayor espectáculo del mundo. Comissió: Carrers Salvador i Trinitaris. Any: 1966. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll. 

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Roig Arnal, Joan. Titol: Vocabulari dels metges. Comissió: Carrers Mestre Gozalbo i Comte d'Altea. Any: 1966. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1966. Falla Ripalda i Beneficència, Falla Vivons i Romeu de Corbera. Secció Quarta Falles 1966. Dos falles fora de concurs.

 LES FALLES DE FA 50 ANYS, LES DE L'ANY 1966

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Martinea Areal, Arturo (1924-2012). Titol: Lo que fa fer el vi. Comissió: Carrers Ripalda i Beneficència. Any: 1966. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll. 

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Viguer Romero, Enrique. Titol: Sol de Valencia, alegría de España. Comissió: Carrers Vivons i Romeu de Corbera. Any: 1966. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll. 

 Les dos falles fora de concurs aquell any de fa 50 anys
C. d'INTERPRETACIÓ
Falla de la Comissió del Foc plantada a la principal plaça de la ciutat. "Ahí queda aixó". La torre Eiffel realitzada a escala per l'artista faller, José Barea Sánchez.
La falla va tenir la intencionalitat de captar l'interés de la Masmedia amb ressó internacional, alhora d'aconseguir la promoció de les falles.
A la mateixa plaça més avant en la cantonada amb el carrer de sant Vicent i promoguda pel Grup Nacional d'Autotaxi i Gran Turisme d'Espanya, es va plantar la falla realitzada per Vicent Luna Cerveró, que va portar per lema "La roda". L'argument de la falla dels taxistes era un tribut en clau d'humor d'este col·lectiu professional.