Estadistica: contador de visitas

jueves, 6 de enero de 2011

Novena Participació Sabuts de Falles

Nova foto que vol respostes.
És la proposta per al mes de gener.
Identifica l'escena de la falla que apareix en la fotografia.
Les tres preguntes a contestar, com sempre, són les clàssiques:

1.- L'escena a quina falla pertany?
2.- Lema i any que es va plantar?
3.- Quin artista és l'autor?

Qui vulga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 6 de febrer de 2011. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. En esta novena edició, també ànim a tots. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació.

Les Solucions a la Huitena Participació Sabuts de Falles



Falla Molí de Na Robella plantada l'any 1916 amb el lema: "Valencia, cultura y fiesta nacional", realitzada per l'artista Carlos Perales.
L'enhorabona a Simón i Juanjo, que entre tots dos, han identificat la foto del passat mes de desembre, que volia respostes per a la seua catalogació.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories /Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Perales Serrano, Carlos / esbós de José David. Títol: Valencia, cultura y fiesta nacional o La visió de Don Quijote. Comissió: Molí de Na Robella. Any: 1916. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
A l'arena d'una plaça de bous estaven caiguts per terra, representant la cultura, El Quixot i Rocinante, a més de cigarros, ventalls i altres coses. En un nivell més amunt, un bou que estava a punt de doblar, a causa d'una estocada, anava muntat per una manola en els quarts de l'animal. I al lloc mes elevat del monument, des de la barrera destacaven en perspectiva, el Comerç, la Industria i la Universitat amb cares escanyolides, que morien d'inanició. A la part del darrere, segons el comentari més generalitzat, hi havia un fris decoratiu al·lusiu al tema, fet amb menudets relleus de paper amb gràcia admirable d'execució. En poques paraules, una falla escena amb tres nivells per a la distribució dels ninots que participaven en la mateixa sàtira.
La falla va resultar molt exitosa al ser guardonada amb el primer premi oficial i acaparar quasi tots els estendards que atorgaven les entitats i societats recreatives de la ciutat.

miércoles, 5 de enero de 2011

1945. Falla Caudillo - Sant Vicent


Falla plantada, on abans de les reformes urbanes iniciades en els anys vint, era la plaça de Caixers.

Monument de l'artista faller Modesto González Latorre amb el lema: l'oli.


C. de DOCUMENTACIÓ
.
Autories /Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: González Latorre, Modesto (1904-1996). Títol: L'oli. Comissió: Caudillo-Sant Vicent. Any: 1945. Suports i dimensions: 1 fot, 10,5 x 7,5 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1944. Alzira. Falla Doctor Ferran



L'any 1944 va ser decisiu en la trajectòria de la història fallera d'Alzira, per tres raons: En primer lloc perquè es nomena la primera fallera major de la ciutat: Maria Virtuts Piera Muñoz. El segon per la publicació de la primera revista oficial fallera. En tercer lloc perque, el 29 de gener, es constitueix el primer organisme rector de la festa, la Junta Local Fallera. La presidència va recaure en Antonio Martínez Benedito.
.
C. de DOCUMENTACIO
.
Autories /Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: La Comissió Fallera. Títol: Cant a Alzira. Comissió: Doctor Ferran. Any: 1944. Suports i dimensions: 1 fot, 9 x 6,5 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
.
C. d'INTERPRETACIÓ
.
Verset que acompanyava a l'esbós:
Ni en les arts guanyen tant mils
com diuen que pot guanyar-se
estraperlant pernils.
Dels premis adjudicats per l'Ajuntament, la Falla Doctor Ferran aconseguí el segon premi i la dotació econòmica de 1.000 pessetes.
La comissió s'havia fundat l'any anterior, presidida per Lluís Suñer Sanchis. L'equip artístic de la falla el formaven: Vicent Aledón, pintura; Josep Garcia i Josep Clemente, fusteria.

1943. Falla Ferran el Catòlic i Adjacents





En la mateixa ombra del So Quelo van sorgir altres llauradors amb igual sàtira oportunista a la pràctica de l'estraperlo, com és el cas del So Diego.

Aquest homòleg personatge, també convertit en ninot de falla per a ser cremat, el va realitzar l'artista faller José Maria Martínez.


C. de DOCUMENTACIÓ
.
Autories /Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Martínez Herrero, José María. Títol: El estraperlo. Comissió: Ferran el Catòlic. Any: 1943. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1942. Falla plaça del Caudillo (Ajuntament)

Monument al Rei de l'Horta,
Príncip del Pimentó,
Baró de l'Albargina
i Amo de... tot lo que cau.
Li diuen Vaoro o Nelo,
Nofre, Colau o Climent;
però de sempre se fa el Quelo,
que és un bon procediment.

Viu en antiga alqueria
o en barraca que se cau;
però no tardará el dia
que que vixca en un palau.

Quan hi ha qui pena i qui plora,
ell se riu i se sonriu.
Ben robust i ben faixat...
¡ Qué be s'está en la cadira
valenciana de colors!
.
En plena postguerra, Regino Mas, recupera la tradició dels colossos amb caràcter festiu i crea el So Quelo, nom que se li dóna a l'hortolà perquè corone la primera falla plantada a la principal plaça de la ciutat. Aquest gegantó personificat en So Quelo i sorgit en l'entorn faller, perdurará com a principal personatge de la falla amb diferents arguments satírics fins al 1952.
.
C. de DOCUMENTACIÓ

.
Autories /Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Mas Mari, Regino (1889-1968). Títol: So Quelo, el rey de l'horta. Comissió: Caudillo. Any: 1942. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 8,5 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ

Falla dissenyada en dos frontals amb arquitectura que permitia accedir al bar del seu interior, on Perico Chicote demostrava les seues habilitats en la preparació de còctels per als visitants. En el frontal principal, dividit en tres parts, els dominis que sustentaven el regnat del So Quelo. Al lateral dret, l'alqueria on cultivava les hortalisses amb fems, que després venia a preus més elevats que les pedres i metalls preciosos. Al lateral esquerre, un corral on criava i acarnissava els porcs per a la transformació de la seua carn i el seu greix en pernils, llonganisses i altres porqueries. Al centre una escalinata, on els productes del camp anaven a retre homenatge als peus de sa majestat el So Quelo, el ninot mes gran apoltronat amb cara i actitud complaent cap als seus vasalls, que li aportaven altres productes racionats i difícils d'aconseguir en quantitat.

La part dreta del monument, l'alqueria. Fot.: Luis Vidal

La part esquerra del monument, la porquera

Al frontal del darrere, la façana del Banc So Quelo, on amuntegava la gran quantitat de diners amassats valent-se de la carestia dels productes de primera necessitat i exercint d'una manera descarada l'estraperlo.

1942. Cartell de Falles


Primer premi al cartell de Juan Masiá López.
El mateix autor aconseguiria igual guardó del Concurs de Cartells de Falles en els anys 1943 i 1945.
.
La figuració del cartell mostra l'actitud festiva del ninot com a base i aliment del foc, a més de reflectir el caràcter burlesc de la festa de les falles.
.
C. de DOCUMENTACIÓ
.
Autor: Masiá López, Juan (1899-1961). Títol: FALLAS : San José : VALENCIA 1942 / JMasiá. Editor: Valencia: Ayuntamiento. Data publicació: 1942. Descripció física: 1 lám. (cartell); 96 x 62 cm. Impressor: Lit. Ortega. S.A. Barco 12, Valencia. Matèries: Cartell, material gràfic.