Estadistica: contador de visitas

lunes, 6 de junio de 2011

XIV Participació Sabuts de Falles

Foto per a la participació del mes de juny, com sempre, la foto vol respostes.

Identifica la falla que apareix en la fotografia.

Les tres preguntes a contestar són les clàssiques:

1.- Quin és el nom de la falla?

2.- Quin artista és l'autor?


3.- Lema i any que es va plantar la falla?Qui vulga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 6 de juliol. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participar de bon grat.

Les Solucions a la XIII Participació Sabuts de Falles

La fotografia ha estat identificada. Catalogació sobre les tres preguntes formulades i que volien respostes:

Falla realitzada per l'artista José Castrillo i plantada al carrer de Maldonado, l'any 1908, amb el lema: "Marruecos, vi i fam".

L'enhorabona a Juanjo que ha donat les respostes correctes a les preguntes formulades, però cal fer una aclaració: José Meseguer és el president de la comissió fallera, que presenta l'instancia, l'esbós i l'explicació de la falla, per tal de passar la censura i obtindre l'aprovació de l'alcaldia.
.
C. de DOCUMENTACIÓ
.
Autories/Autor fotografia: Desconegut. Autor reflectit: Castrillo, José. Titol: Marruecos, vi i fam. Comissió: Maldonado. Any: 1908. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ

En mig dels tres marruecos
divisa en terra africana
la Mar-Chica, i como ací
també tenim la gran guasa
de tindre una patria chica,
que no val una carabasa.
Ja que'l pa resulta car
i la carn està molt alta,
i el peix nos costa un sentit
i el oli un ull de la cara
al menys venguemse en lo vi
que un cánter val tres de plata.
.
Marruecos, vi i fam. Era una critica tant al conflicte marroquí com dels perjudicis que, a les classes productores, havia causat la desgravació del vi. Formava el cos de la falla tres antigues monedes de les anomenades marrocs. Dalt d'elles hi havia un premsa de fer vi. Un aragonés la feia funcionar agarrat a una palanca, però és el comerciant qui només recull el suc, en lloc de vi, diners convertits en monedes d'or, plata i billets de banc. Baix, el comerç, la indústria agonitzaven pels excessius gravàmens que sobre ells pesaven, mentre un llaurador traballa inútilment i un obrer amb la seua filla moren de fam entre ferramentes de treball trencades, varies caixes, creïlles i cebes.

domingo, 5 de junio de 2011

1908. Falla Gracia - En Sanz

C. de DOCUMENTACIÓ

Autories/Autor fotografia: Gómez Durán, Francisco. Autor reflectit: Pellicer y Cajal, Vicent. Titol: El conflicte de Marroc. Comissió: Gracia-En Sanz. Any: 1908. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1908. Falla plaça Sant GilSegon premi amb dotació econòmica de 150 pessetes


C. de DOCUMENTACIÓAutories/Autor fotografia: Desconegut. Autor reflectit: Roda Rovira, Carmelo (1878-1947). Titol: La Fama de las Artes. Comissió: Sant Gil. Any: 1908. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1907. Falla Pau - ComediesC. de DOCUMENTACIÓ

Autories/Autor fotografia: Pastor. Autor reflectit: Isla Garcia, Pascual. Titol: La Fama de València. Comissió: Pau-Comedies. Any: 1907. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1907. Falla Na Jordana - Burjassot

C. de DOCUMENTACIÓ

Autories/Autor fotografia: Desconegut. Autor reflectit: José Conesa i La Comissió. Titol: Glories Valencianes. Comissió: Na Jordana-Burjassot. Any: 1907. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ

1907. Falla Barcas - Pintor Sorolla
C. de DOCUMENTACIÓ


Autories/Autor fotografia: Desconegut. Autor reflectit: La Comissió. Titol: Escenas del derribo. Comissió: Pintor Sorolla. Any: 1907. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.