Estadistica: contador de visitas

miércoles, 30 de octubre de 2019

La 113 Participació Sabuts de Falles


És la proposta per al mes d'Octubre.

Identifica la falla que apareix en la fotografia i contesta com sempre a les tres preguntes clàssiques:

1.-  Quin és el nom de la falla?
2.-  Lema i any que es va plantar?
3.-  Quin artista és l'autor? 


Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem a partir del dia 8 de Novembre.  T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.

També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat

Les Solucions a la 112 Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada

La fotografia no ha obtingut cap contestació a les tres preguntes.
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:
 
Falla plantada l'any 1975 per la Comissió de Quart Extramurs i Velázquez i realitzada per l'artista faller Francisco Ribes Calvet amb el lema: "La peixca de la dona".
En el concurs faller va participar en la Secció Tercera B

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Ribes Calvet, Francisco. Titol: La peixca de la dona. Comissió: Quart Extramurs i Velázquez. Any: 1975. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

 Google maps foto ens mostra l'aspecte actual del lloc on es va plantar la falla. És el mateix que encara la comissió utilitza en la seua demarcació fallera.


1925. Falla carrer Hernán Cortés. Falles 1925

El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.
  • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
  • Material literari: revistes i llibrets.
  • Els Ninots indultats
  • La Pirotècnia i la Música  
Aquella falla de l'any … plantada per la Comissió…

 
Uns xiquets juguen al joc de conillets o d'amagar-se, però la xiqueta presta més atenció al fotògraf, molt més interesat en fer la foto a la falla. 
 
Aquella falla de l'any 1925 plantada per la Comissió del carrer Hernán Cortés.  Un disseny de Ribas que va realitzar l'artista faller Carlos Perales Serrano i que va portar per títol: "El pastis de la València futbolista".
Una gallarda llauradora dalt d'un bombo, en que hi ha granotes i pilotes, porta a la mà dreta una gran merengada ornamentada amb altre llepolies.
La tercera falla d'aquell any que va tractar i satiritzar el tema de la rivalitat futbolística a la ciutat.
Les altres dos falles de tema dedicat al futbol, les pots trobar a l'Arxiu del Blog. La plantada a la plaça de Canalejas: mes gener 2019. La plantada als carrers Russafa i Ciril Amorós: mes juny 2019.

1934. Falla plaça de la Regió Valenciana. Secció Primera Falles 1934


Aquella falla de l'any 1934 plantada per la Comissió plaça de la Regió Valenciana. La falla va portar per lema: "L'octau pecat capital". L'artista faller va ser el tándem format per Canet, Ramil i Just.


1946. Falla carrers Joan Llorens i Calixte III. Secció Segona Falles 1946


Aquella falla de l'any 1946 plantada per la Comissió dels carrers Joan Llorens i Calixte III. Es va encarregar de realitzar la falla l'artista faller Vicent Ballester Marco i l'argument satíric va portar per lema: "El tio vivo".


1950. Falla carrers Barques - Pascual y Genis. Falles 1950


Aquella falla de l'any 1950 plantada per la Comissió dels carrers  Barques - Pascual y Genis. Luis Llanas Moret, va ser l'artista faller, que va signar i es va ocupar de construir la falla amb el lema: "Maneres de fer… la guerra".1965. Falla carrers Cadiz i Denia. Secció Primera Falles 1965

Aquella falla de l'any 1965 plantada per la comissió dels carrers Cadiz i Denia. L'artista faller Rafael Orellano Iñigo es va ocupar de la seua construcció i va portar per lema: "A la lluna… ¿Pau o guerra?".