Estadistica: contador de visitas

miércoles, 6 de marzo de 2013

XXXV Participació Sabuts de Falles

Nova foto que vol respostes. És la proposta per al mes de març.

Participa i identifica el ninot major del coronament de la falla que apareix en la fotografia.
Les tres preguntes a contestar són les clàsiques:
1.- Quin és el nom de la falla?
2.- Lema i any que es va plantar?
3.- Quin artista és l'autor?
Qui vulga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 6 d'abril. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participar de bon grat.

També si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat.

Les Solucions a la XXXIV Participació Sabuts de Falles


Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades, són:
Falla plantada l'any 1936 amb el lema: Directe a Madrid? Ja va! Ni s'ha fet... ni se fará! i relalitzada per l'artista faller, Rafael Peral Roig, per a la Comissió Guerrer i En Gall.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectil: Peral Roig, Rafael. Titol: Directe a Madrid? Ja va! Ni s'ha fet... ni se fará!. Comissió: Guerrer i En Gall. Any: 1936. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

martes, 5 de marzo de 2013

1936. Falla Mercat Central. Falla plaça Lope de Vega. Falla avinguda Blasco Ibáñez. Premis Falles 1936 Primera Secció. Falla plaça Molí Na Rovella. Falla plaça Doctor Collado. Cinqué any Falles de la República


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Vidal Corella. Autor reflectit: Benedito Baró, Vicente (1909-1996) i Mas Marí, Regino (1899-1968). Titols: Mitologia barata o l'art a tres aguiletes, A on estaran els gegants? i Decau el teatre i triomfen les formes. Comissió: Plaça Mercat Central, de Lope de Vega. i Avinguda Blasco Ibáñez.  Any: 1936. Suports i dimensions: 3 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Chuliá, P. i Ariño, Adolfo. Titol: Xuplen tots de la taronja, més que aquell que la treballa. Comissió: Plaça Molí Na Rovella. Any: 1936. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Desfilis Barberá, Enrique (1898-1936). Autor reflectit: Coret Bayarri, Francisco (1885-1977). Titol: La quimera del vicio. Comissió: Plaça Doctor Collado. Any: 1936. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13,5 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


1936. Falla sant Vicent i En Sanç, Falla Mestre Clavé i Músic Peydro, Premis Falles 1936 Segona Secció, Falla Hernán Cortés i Ciril Amorós, Falla Cuba - Gibraltar i Alacant, Cinqué any Falles de la RepúblicaC. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Guillot i Bulls, Abelardo. Titol: Costums populars en música, balls i cantars. Comissió: Carrers Sant Vicent i En Sanç. Any: 1936. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 8,5 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: La Comissió. Titol: En este món cadascú es banya com pot. Comissió: Carrers Mestre Clavé i Músic Peydró. Any: 1936. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: González Latorre, Modesto (1909-1996). Titol: L'acquarium valencià. Comissió: Carrers Hernán Cortés i Ciril Amorós. Any: 1936. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Sanchez Cervera, José. Titol: ¿De qué?. Comissió: Carrers Cuba - Gibraltar i Alacant. Any: 1936. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1935. Ninot Indultat per votació popular. Segona Exposició del Ninot de la Revista Crónica. Cinqué any Falles de la República


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Torrents. Autor reflectit: Benedito Baró, Vicente (1884-1956). Titol: La Mareta. Ninot Indultat per votació popular. Comissió: Plaça Mercat Central. Any: 1936. Suports i dimensions: 1 fot, 14,50 x 9,50 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Ninot de falla, artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
Jurat del segon Concurs de Ninots de la Revista Crónica, presidit per la Fallera Major, Filo Montoro, l'assessor artístic de l'Ajuntament de València, Manuel Jiménez Cotanda, el cartellista José Renau, els fotògrafs, Valentín Plá i Vicente Vidal Corella i el redactor de la revista, Rafael Martínez Gandia.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Vidal Corella. Titol: Segona Exposició del Ninot de la Revista Crónica als soterranis del Mercat Central. Any: 1936. Suports i dimensions: 1 fot, 14,50 x 9,50 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Acte faller, ninot de falla, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1936. Tres actes pirotècnics fallers. La Despertada. Córrer la Traca, La Mascletada. Cinqué any Falles de la República

Disparada de la mascletada de barri faller. Demarcació fallera comissió plaça del Mestre Ripoll (Russafa). Falla realitzada per l'artista faller Lluís Achellós amb el lema, "Les quatre estacions".

C. de DOCUMENTACIÓ
Autor fotografia: Anònim. Títol: Mascletada de barri faller. Any: 1936. Suports i dimensions: 1 fot. 13 x 8,50 cm., paper fotogràfic, digital. Matèries: Acte faller, pirotècnic, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
Córrer la Traca un esport festiu. La traca del carrer sant Vicent amb els joves corredors davant entra a la plaça d'Emilio Castelar (Ajuntament), punt de reunió central de la festa.

La Traca del carrer Russafa entra en la plaça d'Emilio Castelar (Ajuntament), punt entre Telefónica i Correus.
C. de DOCUMENTACIÓ
Autor fotografia: Lázaro Bayarri, José (1893-1979). Títol: La diversió de córrer la traca. Any: 1936. Suports i dimensions: 2 fots. 14 x 8,50 cm., paper fotogràfic, digital. Matèries: Acte faller, pirotècnic, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


Demarcació fallera comissió dels carrers Comte d'Altea i Mestre Gozalbo. Falla realitzada per l'artista faller, Vicente Guillot Bulls

C. de DOCUMENTACIÓ
Autor fotografia: Desfilis Barberá, Enrique (1898-1936). Títol: Música i pólvora en la despertada. Any: 1936. Suports i dimensions: 1 fot. 14 x 9 cm., paper fotogràfic, digital. Matèries: Acte faller, pirotècnic, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1936. Pensat i Fet en les Noces d'Argent. Cartell de Falles. Cinqué any Falles de la República

C. de DOCUMENTACIÓ
Titol: Pensat i fet : març 1936 : Any XXV : 40 centims. Portada: Mateu Cervera, Josep. Editor: València: [s.n.] - Núm.30. Freqüència: Anual-març. Data publicació: 1936. Descripció física: il.; 44 p.; 25,5 x 19 cm. Impressor: Tip. Moderna, Primado Reig, 9 Valencia. Matèries: Text imprés, Publicacions seriades, Revista Fallera. Notes: Va deixar de publicar-se el 1972 per a reaparèixer el 1995. Col·lecció Josep J. Coll. Fons des del 1912 al 1972.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autor: Ballester Marco, Vicente (1897-1980). Títol: FESTIVIDAD DE LAS FALLAS : DEL 13 Al 19 DE MARZO DE 1936 : VALENCIA / V. Ballester Marco. Editor: Valencia: Ayuntamiento. Data publicació: 1936. Descripció física: 1 lám. (cartell); 160 x 116 cm. Impressor: Lit. Ortega. S.A. Barco 12, Valencia. Matèries: Cartell, material gràfic.