Estadistica: contador de visitas

viernes, 6 de noviembre de 2015

La 67 Participació Sabuts de Falles

Nova foto que vol respostes.
És la proposta per al mes de novembre.
Identifica l'escena de la falla que apareix en la fotografia.
Les tres preguntes a contestar, com sempre, són les clàssiques:

1.- L'escena a quina falla pertany?
2.- Lema i any que es va plantar?
3.- Quin artista és l'autor? 

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 6 de decembre. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat.

Les Solucions a la 66 Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:
Falla de la Comissió carrers Sevilla i Corset plantada l'any 1923 i realitzada per l'artista faller, Manuel Giménez Cotanda. La falla va portar per lema: "Homenatge a Blasco Ibáñez".

El jurat la va declarar fora de concurs sense opció a premi

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Giménez Cotanda, Manuel. Titol: Homenatge a Blasco Ibáñez. Comissió: Carrers Sevilla i Corset. Any: 1923. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Esbós: Arxiu Municipal de València     Foto: Josep J. Coll

1923. Falla Trinitaris i Santa Margarida. Falla carrers Na Jordana i Burjassot. Falles 1923


El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.
  • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
  • Material literari: revistes i llibrets.
  • Els Ninots indultats
  • La Pirotècnia i la Música

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Just Gimeno, Alfredo. Titol: Un casament a l'antiga. Comissió: Carrer Trinitaris i Santa Margarida. Any: 1923. Suports i dimensions: 2 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓC.de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Gómez Durán, Francisco. Autor reflectit: Vercher Coll, Antonio (1900-1934). Titol: Nit d'Albaes. Comissió: Carrers Na Jordana i Burjassot. Any: 1923. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Esbós: Arxiu Municipal de València      Foto: Josep J. Coll
Versets explicació del llibret

1923. Falla carrers Cuines i Bany dels Pavesos. Falla plaça Doctor Collado. Falles 1923


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Gómez Duran, Francisco. Autor reflectit: Cortina Beltrán, Carlos (1875-1949) i Vicent Suria, Carmelo (1890-1957). Titol: Perla del Mediterràni. Comissió: Carrers Cuines i Bany dels Pavesos. Any: 1923. Suports i dimensions: 2 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Desfilis Pascual, Amadeo (1897-1947). Autor reflectit: Mas Marí, Regino (1899-1968). Titol: Hui de tot trobes... però cases?. Comissió: Plaça Doctor Collado. Any: 1923. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Esbós: Arxiu Municipal de València         Foto: Josep J. Coll
Versets explicació del llibret

jueves, 5 de noviembre de 2015

1923. Falla carrers Quart i Nord. Falla plaça Rodrigo Botet. Falles 1923


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Perales Serrano, Carlos. Titol: Nou patronat de cases barates. Comissió: Carrers Quart i Nord. Any: 1923. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Esbós: Arxiu Municipal de València     Foto: Josep J. Coll

Paisatge urbà canviat. En l'actualitat el solar del Palau dels Vilaragut l'ocupa l'hotel Astoria Palace

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Bagan, Luis. Titol: Escenes de veïnat. Comissió: Plaça Rodrigo Botet. Any: 1923. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Esbós: Arxiu Municipal de València     Foto: Josep J. Coll

1923. Falla Guerrero i Sant Gil. Falla carrers Pi Margall i Ciril Amorós. Falles 1923

Paisatge urbà en transformació. Obres de construció del Mercat Central

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Sanchis i Paula. Titol: Acó és pa les rates!!. Comissió: Guerrero i Sant Gil. Any: 1923. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Esbós: Arxiu Municipal de València    Foto: Josep J. Coll


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Rodríguez Blasco, Bautista. Titol: La brutetat d'Espanya. Comissió: Carrers Pi Margall i Ciril Amorós. Any: 1923. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Esbós: Arxiu Municipal de València      Foto: Josep J. Coll
Versets explicació del llibret


1923. Falla carrers Convent Jerusalem i Bonavista. Falla carrers del Pilar i Torn de l'Hospital. Falles 1923


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Roca, Roc i Soler. Titol: La preponderancia del deporte y decadencia del toreo. Comissió: Carrers Convent Jerusalem i Bonavista. Any: 1923. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Esbós: Arxiu Municipal de València        Foto: Josep J. Coll
Versets explació del llibret


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Mas Mari, Regino (1899-1968). Titol: Decadencia del toreo y apoteosis del futbolismo. Comissió: Carrers del Pilar i Torn de l'Hospital. Any: 1923. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Esbós: Arxiu Municipal de València               Foto: Josep J. Coll
Versets explicació del llibret