Estadistica: contador de visitas

sábado, 6 de diciembre de 2014

Les Solucions a la 55 Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:
Falla plantada l'any 1925 a la plaça de la Constitució entre el carrer de Hierros de la Ciudad i el de la Provincia. La Comissió va encarregar la realització de la falla a l'artista faller Adolfo Ariño Pastor i va portar per lema: "La pelà de la panolla".

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Ariño Pastor, Adolfo (1905-1971). Titol: La pelà de la panolla. Comissió: Plaça de la Constitució. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Paisatge urbà canviat d'actuació urbanística en tot el entorn de la Catedral. Les cases que es troben al darrere de la falla i que formaven els carrers Hierros i Provincia van ser derrocades i els solars guanyats per a la plaça.
La revista Pensat i Fet publica l'esbós de la falla com a plaça de la Seu, altres publicacions com a plaça de la Verge, encara que el nom oficial era plaça de la Constitució.
La Comissió de la Falla demana el permís d'ocupació de via pública per a la celebració fallera amb tots els noms oficials de la demarcació veinal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario