Estadistica: contador de visitas

miércoles, 6 de febrero de 2013

XXXIV Participació Sabuts de Falles
Nova foto que vol respostes. És la proposta per al mes de febrer.
Participa i identifica la falla que apareix en la fotografia.
Les tres preguntes a contestar són les clàsiques:
1.- Quin és el nom de la falla?
2.- Lema i any que es va plantar?
3.- Quin artista és l'autor?
Qui vulga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 6 de març. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participar de bon grat.

També si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat.

Les Solucions a la XXXIII Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada

Les respostes correctes a les tres preguntes formulades, són:
L'escena i cos central és de la falla plantada l'any 1918 i realitzada per l'artista faller Carmelo Roda Rovira amb el lema Fuego Sagrado per a la comissió dels carrers Dalt i sant Tomás.

C. de DOCUMENTACIÓ

Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectil: Roda Rovira, Carmelo (1878-1947). Titol: Fuego Sagrado. Comissió: Dalt i Sant Tomás. Any: 1918. Suports i dimensions: 1 fot, 14,39 x 14,21 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. d'INTERPRETACIÓ

martes, 5 de febrero de 2013

1918. Falla carrer Mar i Congregació, Falles 1918
Premi d'Honor atorgar pel jurat

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Cortina Beltrán, Carlos i Bargues, Rafael. Titol: Les Flors dels nostres jardins o cacau calent. Comissió: Carrer Mar i Congregació (Cercle de Belles Arts). Any: 1918. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14,60 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1918. Falla plaça Rodrigo Botet, Premis Falles 1918, Fallas plaça Pellicers

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Cabedo. Autor reflectit: Villalba, Arturo. Titol: La tasa y otros abusos. Comissió: Plaça Rodrigo Botet. Any: 1918. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll. Foto publicada al núm. 82 de la  Revista Semanal Ilustrada Oro de Ley, 24 marzo 1918.C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Cabedo. Autor reflectit: Andrés Cabrelles, Ramón (1869-1957). Titol: Acaparador de subsistències. Comissió: Plaça Pellicers. Any: 1918. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll. Foto publicada al núm. 82 de la Revista Semanal Ilustrada Oro de Ley, 24 marzo 1918.

1918. Falla plaça Pertusa. Falles 1918

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: La Comissió. Titol: ¡Si las mujeres mandasen!. Comissió: Plaça Pertusa. Any: 1918. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1918. Falla carrers Àngels i Maldonado, Falla Barques i Pintor Sorolla. Falles 1918

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Gómez Durán. Autor reflectit: Ferrer, José. Titol: Gran Circo Espanyol. Comissió: Carrers Àngels i Maldonado. Any: 1918. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: La Comissió. Titol: Per vil i acaparador. Comissió: Barques i Pintor Sorolla. Any: 1918. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1918. Falla carrers Colom i Pi y Margall, Falla carrer Alfredo Calderón. Falles 1918


C. de DOCUMEMTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Perales Serrano, Carlos. Titol: Ley de Inquilinato. Comissió: Carrers Colom i Pi y Margall. Any: 1918. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14,50 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Perales Serrano, Carlos. Titol: Bous de poble. Comissió: Carrer Alfredo Calderón (Circulo Taurino "El Gallinero"). Any: 1918. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.