Estadistica: contador de visitas

sábado, 6 de diciembre de 2014

La 56 Participació Sabuts de Falles

Nova foto que vol respostes per al mes de desembre. Participa i Identifica el ninot principal de falla que veus en la fotografia, constestant a les tres preguntes clàssiques.

1.- A quina falla pertany. Quin és el nom de la comissió?
2.- Lema i any que es va plantar?
3.- Quin artista és l'autor?

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 6 de gener de 2015. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat. 

Les Solucions a la 55 Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:
Falla plantada l'any 1925 a la plaça de la Constitució entre el carrer de Hierros de la Ciudad i el de la Provincia. La Comissió va encarregar la realització de la falla a l'artista faller Adolfo Ariño Pastor i va portar per lema: "La pelà de la panolla".

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Ariño Pastor, Adolfo (1905-1971). Titol: La pelà de la panolla. Comissió: Plaça de la Constitució. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Paisatge urbà canviat d'actuació urbanística en tot el entorn de la Catedral. Les cases que es troben al darrere de la falla i que formaven els carrers Hierros i Provincia van ser derrocades i els solars guanyats per a la plaça.
La revista Pensat i Fet publica l'esbós de la falla com a plaça de la Seu, altres publicacions com a plaça de la Verge, encara que el nom oficial era plaça de la Constitució.
La Comissió de la Falla demana el permís d'ocupació de via pública per a la celebració fallera amb tots els noms oficials de la demarcació veinal.

1925. Falla Cercle de Belles Arts, Falla Ateneu Mercantil. Falles 1925

Grup 1. "El sacamuelas ambulante". Grup de la Falla mòbil de circuit per tot el carrer de la Pau.
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Artistes del Cercle de Belles Arts. Titol: Coses desaparegudes en 8 grups. Comissió: Cercle de Belles Arts. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
C. d'INTERPRETACIÓ
Son autors dels treaballs de realització dels huit grups de la falla, els artistes: Vercher, Masiá, Labrandero, Canet Albert, Carlos Cortina, Marco Alemany, Manuel Morera, Barreira, Guillem, Tomás Murillo, Flores i Gabino.
Grup V. El Tio Pep veu la falla.  Escena del grup realitzada en estil cubista
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Boix, Arturo. Titol: L'auca del Tio Pep de 9 grups. Comissió: Ateneu Mercantil. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1925. Falla plaça Doctor Collado, Falla plaça Mariano Benlliure, Falla carrers Lluis Morote i Matemàtic Marzal, Falles 1925


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Ramil, Francisco, Vicent Suria, Carmelo (1890-1957). Titol: Tonto que s'espavila!. Comissió: Plaça Doctor Collado. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Guasp Garcia, Ernesto. Titol: Vaja l'abús!. Comissió: Plaça Mariano Benlliure. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Garcia Rovira, J. i Ruano Llopis, Carlos. Titol: La llocà valenciana. Comissió: Carrers Lluis Morote i Matemàtic Marzal. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1925. Falla plaça sant Jaume, Falla carrers Ripalda i Soguers, Falla carrers Comte Salvatierra i Francisco Banquells, Falles 1925


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Roda Rovira, Carmelo (1878-1947). Titol: La demanà de la novia. Comissió: Plaça Sant Jaume. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: La Comissió. Titol: Oritge de les Falles. Comissió: Carrers Ripalda i Soguers. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Roca, Amadeo, Roch i Soler. Titol: El cabaret. Comissió: Carrers Comte Salvatierra i Francisco Banquells. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1925. Falla Carrers Cervantes i Pare Jofré, Falla carrers Borrull i Turia, Falla carrers Ribera, Horneros i Santa Clara. Falles 1925


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Moreno, Antonio. Titol: El orgullo de Valencia o El titot reial. Comissió: Carrers Cervantes i Pare Jofré. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Just Gimeno, Alfredo. Titol: El amor en la Edad Media. Comissió: Carrers Borrull i Turia. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Roda Rovira, Carmelo (1878-1947). Titol: Les millores de València. Comissió: Carrers Ribera, Horneros i Santa Clara. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1925. Revista La Reclam. Falles 1925

C. de DOCUMENTACIÓ
Titol: LA RECLAM CINE : A les FALLES : 25 centimos : Año V : Valencia 15 marzo 1925 : Núm. 200. Portada: Foto Falla plaça Encarnació 1922. Editor: Soto Lluch, Manuel. Freqüència: Anual-març. Data publicació: 1925. Descripció física: il.; 28 p.; 26cm. ISSN: 1699-6917. Matèries: Text imprés, Publicacions seriades, Revista Fallera. Notes: La Reclam: 1921-1926, revista taurina, teatral, cinematográfica, literaria y de anuncios, tots els anys des del 1922 va dedicar número especial a les falles.