Estadistica: contador de visitas

domingo, 30 de diciembre de 2018

La 103 Participació Sabuts de Falles


És la proposta per al mes de Desembre.

Identifica la falla que apareix en la fotografia i contesta com sempre a les tres preguntes clàssiques:


1.-  Quin és el nom de la falla?
2.-  Lema i any que es va plantar?
3.-  Quin artista és l'autor? 


Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem a partir del dia 8 de gener. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat 

Les Solucions a la 102 Participació Sabuts de Falles

.
Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
La fotografia ha estat identificada i ha obtingut contestació a les tres preguntes.
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:
 Falla de l'artista faller Pasqual Carrasquer Blasco realitzada l'any 1953 per a la Comissió dels carrers Danses i Adjacents. L'argument de la falla va portar per lema: "Literatura moderna"

Juanvi és qui contesta correctament a les tres preguntes formulades. La nostra felicitació i satisfacció per la seua bona participació

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Carrasquer Blasco, Pasqual. Titol: Literatura moderna. Comissió: Carrer Danses i Adjacents. Any: 1953. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1954. Falla carrer Danses i Adjacents. Secció Tercera B Falles 1954

El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.
 • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
 • Material literari: revistes i llibrets.
 • Els Ninots indultats
 • La Pirotècnia i la Música  
LA DÈCADA DELS ANYS 50, DEBUT i TRIOMF DE L'ARTISTA FALLER DE SUECA, PASQUAL CARRASQUERC. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Carrasquer Blasco, Pasqual. Titol: Els que viuen del conte. Comissió: Carrer Danses i Adjacents. Any: 1954. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1955. Falla carrer Danses i Adjacents. Secció Tercera B Falles 1955

Quart premi Secció Tercera B
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Carrasquer Blasco, Pasqual. Titol: A lo loco, a lo loco. Comissió: Carrer Danses i Adjacents. Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Escena de la cara lateral dreta
                                                    Un rovell d'ou tres-en ratlla,
                                                    verd d'alfalfa i got de vi,
                                                    mig ull, un nas i una dalla,
                                                    creació del gran Dali

Escena de la cara del darrere
                                                  La vespa passa veloç
                                                  i si t'arriba a picar,
                                                  tot cantant-te l'u i el dos,
                                                  et porten a soterrar.

Escena de la cara lateral esquerre.
                                                      Oh, el Mambo! Que alegria.
                                                      Per a rapar-se millor,
                                                      amb brams de burro fan via
                                                      fins al temps de la picor.

1956. Falla carrer Fèlix Pizcueta i Ciril Amorós. Secció Segona Falles 1956. Falla carrers Fèlix Pizcueta i Ciril Amotós, Secció Primera Falles 1957

Tercer premi Secció Segona
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Carrasquer Blasco, Pasqual. Titol: Corrent el temps. Comissió: Carrers Fèlix Pizcueta i Ciril Amorós. Any: 1956. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Copia fotográfica original de negatiu cel·luloide 6 x 6
Accèssit Secció Primera
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Carrasquer Blasco, Pasqual. Titol: La veritat al palmell de la mà. Comissió: Carrers Fèlix Pizcueta i Ciril Amorós. Any: 1957. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Escena de la cara del lateral esquerre des de les cantonades del carrer Ciril Amorós

1958. Falla carrers Fèlix Pizcueta i Ciril Amorós. Secció Primera Falles 1958

Segon premi Secció Primera
Premi Ingenio y Gracia Secció Primera


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Carrasquer Blasco, Pasqual. Titol: Notes infernals. Comissió: Carrers Fèlix Pizcueta i Ciril Amorós. Any: 1958. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


Escena protagonista de la cara del lateral esquerre.  El trio Los Panchos, molt popular en aquells anys, tenia unes cançons que sonaven en tots els programes de ràdio, les quals van servir per a fer critica. La bien pagá per a la banca. El cha-cha-chá del tren per a la empresa estatal de ferrocarril Renfe. ¿Del petróleo qué? per al monopoli de carburants Campsa.

1959. Falla carrers Fèlix Pizcueta i Ciril Amorós. Secció Primera Falles 1959. Falla carrers Lluis Santàngel i Matíes Perelló. Secció Especial Falles 1959

Copia fotográfica original de negatiu cel·luloide 6 x 6
Segon premi Secció Primera
Premi Ingenio y Gracia Secció Primera

Un any després, el 1960, Pasqual Carrasquer va fer en el seu debut a Gandia, un guió adaptat del mateix argument satíric de "Les fadrines, criades". La foto de la falla plantada a Gandia la pots trobar en Arxiu del Blog: Any 2010 mes juliol.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Carrasquer Blasco, Pasqual. Titol: Les fadrines, criades. Comissió: Carrers Fèlix Pizcueta i Ciril Amorós. Any: 1959. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Copia fotográfica original de negatiu cel·luloide 6 x 6
Accèssit Secció Especial
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Carrasquer Blasco, Pasqual. Titol: La cacera de la vida. Comissió: Carrers  Lluis Santángel i Matíes Perelló. Any: 1959. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

viernes, 30 de noviembre de 2018

La 102 Participació Sabuts de FallesÉs la proposta per al mes de Novembre.
Identifica la falla que apareix en la fotografia i contesta com sempre a les tres preguntes clàssiques:


1.-  Quin és el nom de la falla?
2.-  Lema i any que es va plantar?
3.-  Quin artista és l'autor? 


Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem a partir del dia 8 de desembre. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat 

Les Solucions a la 101 Participació Sabuts de Falles


Catalogació de la fotografia que volia ser identificada

La fotografia no ha estat identificada i no ha obtingut cap contestació a les tres preguntes.
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:

Falla de l'artista faller Josep Soriano Izquierdo realitzada l'any 1945 per a la Comissió dels carrers Gregori Mayans i Pintor Salvador Abril. L'argument de la falla va portar per lema: "Encara que es vista de seda..."

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Soriano Izquierdo, Jossep (1908 - 1996 ). Titol: Encara que es vista de seda... . Comissió: Carrers Gregori Mayans i Pintor Salvador Abril. Any: 1945. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1945. Falla carrer Sant Vicent - Olympia. Secció Segona. Falla carrers Cervantes i Pare Jofré. Secció Tercera Falles 1945

El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.
 • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
 • Material literari: revistes i llibrets.
 • Els Ninots indultats
 • La Pirotècnia i la Música  
AQUELLES FALLES DE LES SECCIONS SEGONA I TERCERA PLANTADES L'ANY 1945

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Sanchez, José. Titol: Circo La Energia. Comissió: Carrer Sant Vicent - Olympia. Any: 1945. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Monleón Blasco, José. Titol: Modas. Comissió: Carrers Cervantes i Pare Jofre. Any: 1945. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1945. Falla carrers Borrull i Turia. Secció Segona. Falla carrers Arquitecte Alfaro i Francesc Cubells. Secció Tercera Falles 1945


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Marín Casanova. Titol: El present de la sultana. Comissió: Carrers Borrull i Turia. Any: 1945. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Gómez Cotanda, Germán. Titol: El amor a través de los tiempos. Comissió: Carrers Arquitecte Alfaro i Francesc Cubells. Any: 1945. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1945. Falla Carrers Càdis i Rector Femenia. Secció Segona. Falla carrers Cuba i Denia. Secció Tercera Falles 1945

 
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Ramos, Antonio. Titol: Quatre mesos de sequera. Comissió: Carrers Càdis i Rector Femenia. Any: 1945. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Sanchis, J. i Teruel, R. Titol: València a Serrano. Comissió: Carrers Cuba i Denia. Any: 1945. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1945. Falla Joan Llorens i Calixte III. Secció Segona. Falla carrer Sant Miguel i Adjacents. Secció Tercera Falles 1945

                                                           
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Ballester Marco, Vicente (1897 - 1980). Titol: Estampes flamenques. Comissió: Carrers Joan Llorens i Calixte III. Any: 1945. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Martínez, José Maria. Titol: El viento se lo llevó. Comissió: Carrer Sant Miquel i Adjacents. Any: 1945. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1945. Falla Mercat Russafa. Secció Segona. Falla Joaquim Costa i Ciril Amorós. Seccio Tercera Falles 1945

 
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Navarro, José. Titol: Los cinco sentidos corporales. Comissió: Mercat de Russafa. Any: 1945. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


 
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Mas Marí, José Maria. Titol: Folklore Valencià. Comissió: Carrers Joaquim Costa i Comte d'Altea. Any: 1945. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
 
 

viernes, 26 de octubre de 2018

1973. Falla Bailén i Xàtiva, Ferroviària al taller i Nocturna plantada al carrer. Falles Secció Especial 1973

El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.

 • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
 • Material literari: revistes i llibrets.
 • Els Ninots indultats
 • La Pirotècnia i la Música  
LES FALLES DE LA SECCIÖ ESPECIAL EN LA DÉCADA DELS ANYS 70 REALITZADES PER L'ARTISTA JOSË MARTINEZ MOLLÁ (II)

Les fotografíes del primer capítol en l'arxiu mes de setembre

Visita oficial l'any 1973 de la Fallera Major i la seua Cort d'Honor com també dels periodistes de la premsa internacional i espanyola als tallers fallers el mes de gener. Primer acte aquell any de difusió i de promoció de la festa. La fotografía captura a l'interior del taller de Martínez Mollá, el precís moment d'explicar amb la  maqueta, la falla que construïa per a la Comissió dels carrers Bailén i Xàtiva, Ferroviària.

      Vista de la cara principal de la falla cap al lateral de la dreta.
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Martínez Mollá, José. Titol: La publicitat. Comissió: Bailén i Xàtiva. Ferroviària. Any: 1973. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

miércoles, 24 de octubre de 2018

1974. Falla plaça de la Mercé al taller de l'artista. Falles Secció Especial 1974

El valencianet i la valencianeta de la gropa del coronament de la falla i la carabassa amb cara espantada del cos central al taller de l'artista constructor, José Martínez Mollá.

martes, 23 de octubre de 2018

1974. Ninot Indultat per votació popular. 1977. Ninot Indultat per votació popular. Falles 1977

El Ninot Indultat l'any 1974, Transeünts de Poble, de la Falla plaça de la Mercé, en el seu lloc del Museu Faller. Artista faller: José Martínez Mollá

Dolçainer i Tabaleter, el grup indultat l'any 1977 en el lloc on es conserva del Museu Faller. Indult guanyat en l'Exposició del Ninot per la Comissió Plaça del Pilar. Artista faller: José Martínez Molla.

1975. Falla Bailén i Xàtiva. Ferroviària. Escenes. Falles Secció Especial 1975

Escena situada en la cara principal cap al lateral dret

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Josep J. Coll. Autor reflectit: Martínez Mollá, José. Titol: El sexe feble. Comissió: Bailén i  Xàtiva. Ferroviària. Any: 1975. Suports i dimensions: 2 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Escena principal situada en la cara del darrere. El tren de la bruixa marxa cap a l'infern

1976. Falla Bailen i Xàtiva. Ferroviària. Escenes. Falles Secció Especial 1976

Escena situada en la cara del lateral dret.  Foto: Josep J. Coll

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Josep J. Coll. Autor reflectit: Martínez Mollá, José. Titol: Bones festes. Comissió: Bailén i Xàtiva. Ferroviaàia. Any: 1976. Suports i dimensions: 2 fots, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Escenes situades en la cara del lateral esquerre

martes, 9 de octubre de 2018

La 101 Participació Sabuts de Falles

És la proposta per al mes d'octubre.
Identifica la falla que apareix en la fotografia i contesta com sempre a les tres preguntes clàssiques:
 

1.- Quin és el nom de la falla?
2.-  Lema i any que es va plantar?
3.-  Quin artista és l'autor? 

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem a partir del dia 8 de novembre. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat lunes, 1 de octubre de 2018

Les Solucions a la 100 Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada

La fotografia ha estat identificada i ha obtingut contestació a les tres preguntes.
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:

Any 1975. Escena del lateral esquerre de la Falla Bailén i Xàtiva - Ferroviària on va estar situat el ninot presentat per la comissió a l'Exposició del Ninot d'aquell any. L'artista faller que signa la realització és José Martínez Mollá i va portar per lema: El sexe feble.

Juanvi és qui contesta correctament a les tres preguntes formulades. La nostra felicitació i satisfacció per la seua bona participació

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Martínez Mollá, José. Titol: El sexe feble. Comissió: Bailén i  Xàtiva. Ferroviària. Any: 1975. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

domingo, 30 de septiembre de 2018

1971. Falla Ferran el Catòlic i Àngel Guimerá. Secció Especial Falles 1971. 1972. Falla Ferran el Catòlic i Àngel Guimerá. Secció Especial Falles 1972

El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.

 • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
 • Material literari: revistes i llibrets.
 • Els Ninots indultats
 • La Pirotècnia i la Música  
LES FALLES DE LA SECCIÖ ESPECIAL EN LA DÉCADA DELS ANYS 70 REALITZADES PER L'ARTISTA JOSË MARTINEZ MOLLÁ ( I )


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Martínez Mollá, José. Titol: Espectacles. Comissió: Ferran el Catòlic i Àngel Guimerá. Any: 1971. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Escena de la cara del darrere on predomina la tonalitat blava, el color de la nit.

 
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Josep J. Coll. Autor reflectit: Martínez Mollá, José. Titol: Els mil i un ensomnis. Comissió: Ferran el Catòlic i Àngel Guimerá. Any: 1972. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1973. Falla Bailén i Xàtiva. Ferroviària. Secció Especial Falles 1973. 1974. Falla plaça de la Mercé. Secció Especial Falles 1974


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Josep J. Coll. Autor reflectit: Martínez Mollá, José. Titol: La publicitat. Comissió: Bailén i Xàtiva. Ferroviària. Any: 1973. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Una escena en el lateral esquerre de la cara del darrere
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Martínez Mollá, José. Titol: Contes valencians. Comissió: Plaça de la Mercé Any: 1974. Suports i dimensions: 2 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Escema del lateral dret on el Ninot Indultat es el protagonista

 

1975. Falla Bailén i Xàtiva. Ferroviària. Secció Especial Falles 1975. 1976. Falla Bailén i Xàtiva. Ferroviària. Secció Especial Falles 1976


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Martínez Mollá, José. Titol: El sexe feble. Comissió: Bailén i  Xàtiva. Ferroviària. Any: 1975. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
 
Cara del lateral dret cap a la cara del darrere.
  
 
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Josep J. Coll. Autor reflectit: Martínez Mollá, José. Titol: Bones festes. Comissió: Bailén i Xàtiva. Ferroviaàia. Any: 1976. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
 1977. Falla plaça del Pilar. Secció Especial Falles 1977. 1978. Falla plaça del Pilar. Secció Especial Falles 1978


C. de DOCUMENTACIÓ

Autories/Autor fotografia: Josep J. Coll. Autor reflectit: Martínez Mollá, José. Titol: El rapte d'Europa. Comissió: Plaça del Pilar. Any: 1977. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Escena principal de la cara del darrere.  Foto: Josep J. Coll
 
El Ninot Indultat, Dolçainer i Tabaleter, protagonista de la seua escena del lateral dret. L'escena la completava la maqueta de la falla, El rapte d'Europa, que tampoc va ser cremada. El grup també guarda el mèrit històric d'haver segut el primer que es conserva construit en polièsterC. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Josep J. Coll. Autor reflectit: Martínez Mollá, José. Titol: El pas del temps. Comissió: Plaça del Pilar. Any: 1978. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
 
Escena principal de la cara del darrere.