Estadistica: contador de visitas

jueves, 30 de mayo de 2019

La 108 Participació Sabuts de Falles


És la proposta per al mes de maig.

Identifica la falla que apareix en la fotografia i contesta com sempre a les tres preguntes clàssiques:

1.-  Quin és el nom de la falla?
2.-  Lema i any que es va plantar?
3.-  Quin artista és l'autor? 

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem a partir del dia 8 de juny. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat 

Les Solucions a la 107 Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
La fotografia no ha obtingut cap contestació a les tres preguntes.
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:

L'any 1944 la Comissió del Convent Jerusalem i Xàtiva va encarregar la realització de la falla a l'artista faller Fernando Roda Llop i va portar per lema: Cuplets de moda.
En la classificació fallera va figurar i competir en la Secció Segona.

El paisatge urbà, que es veu en la fotografía, en l'actualitat és inexistent i está totalment canviat

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Roda Llop, Fernando . Titol: Cuplets de moda. Comissió: Convent Jerusalem i Xàtiva. Any: 1944. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1944. Falla plaça Mercat Central. Secció Especial Falles 1944

El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.
 • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
 • Material literari: revistes i llibrets.
 • Els Ninots indultats
 • La Pirotècnia i la Música  
Fa 75 anys: recordem la Nostra Festa de 1944. València, Alacant, Borriana i Gandia.

Les sinergies festives i culturals pròpies es van renovar també aquell any de penúria al nord, al centre i al sud de la geografía valenciana.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Mas Marí, Regino (1899-1968. Titol: La llei de l'embut. Comissió: Plaça Mercat Central. Any: 1944. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Detall de l'escena de la cara panorámica principal de la falla. El forner amassa els guanys en la Caixa de Mercuri
 
 
Escena del lateral dret de la cara panorámica principal de la falla, formada per tres pans oberts per la meitat que mostraven el seu companatge.

1944. Falla Espartero i Gran Via Ramón y Cajal. Falla plaça de la Reina i carrer de la Pau. Falla Félix Pizcueta i Ciril Amorós. Falla plaça de la Mercé. Secció Primera Falles 1944


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Ariño Pastor, Adolfo. Titol: . Comissió: Espartero i Gran Via Ramón y Cajal. Any: 1944. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Guillot Bulls, Fernando. Titol: Els projectes de reforma de la plaça fan aigua . Comissió: Plaça de la Reina, carrers de la Pau i Sant Vicent. Any: 1944. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Tortosa Biosca, Vicent (1907-1992). Titol: Els caps del dragó . Comissió: Carrers Félix Pizcueta i Ciril Amorós. Any: 1944. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Animada expectació en la plaça poc abans de començar la plantà de la falla.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Soriano Izquierdo, José (1908-1996). Titol: . Comissió: Plaça de la Mercé.  Any: 1944. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


 
Detalls de la falla: Coronament i escena lateral esquerre de la cara principal
 
Estendard lliurat per l'empresa cinematográfica a la comissió per la seua falla plantada a la plaça de la Mercé de l'artista faller José Soriano Izquierdo 

1944. Falla Barriada La Ravalera. Falla Barri d'Onda. Falla plaça del 18 de Julio. Falles de Borriana 1944. Foguera Benito Pérez Galdós, Foguera plaça Gabriel Miró, Foguera plaça del 18 de Julio. Fogueres D'Alacant 1944


ANEM AL NORD.  CORRESPONDENCIA AMB LES FALLES DE BORRIANA. ANY FUNDACIONAL DE LA FESTA 1928

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Romero, Ricardo. Titol: L'estraperlo. Comissió: La Ravalera. Any: 1944. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: La comissió . Titol: Condemnats a foc etern, van els pecats a l'infern. Comissió: Barri d'Onda. Any: 1944. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

 
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Bodí Oliver, Bautista. Titol: Borriana, Paris i Londres. Comissió: Plaça del 18 de Julio. Any: 1944. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

ANEM AL SUD.  CORRESPONDENCIA AMB LES FOGUERES D'ALACANT. ANY FUNDACIONAL DE LA FESTA 1928

 
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Catelló Bravo, Gastón (1902-1986) . Titol: Alicante y las Bellas Artes . Comissió: Benito Pérez Galdós. Any: 1944. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla, foguera), artistes fallers i foguerers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll. 


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Marco Marco, Ramón (1919-2006). Titol: La venta ambulante. Comissió: Plaça Gabriel Miró. Any: 1944. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla, foguera), artistes fallers i foguerers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Vidal Moreno, Enrique (1904-1974). Titol: Taras de Alicante. Comissió: Plaça del 18 de Julio. Any: 1944. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla, foguera), artistes fallers i foguerers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1944. Falla carrer Major i Passeig.de les Germanies. Falla carrer Sant Francesc de Borja (la Vilanova). Falla plaça del Prado. Falles de Gandia 1944. Falla Salamanca i Comte d'Altea. Falla carrer Conca i Adjacents. Falla Natzaret. Secció Segona Falles 1944


ANEM AL CENTRE.  CORRESPONDENCIA AMB LES FALLES DE GANDIA. ANY FUNDACIONAL DE LA FESTA 1928

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Masià Doménech, Joan. Titol: La Fira en rodes. Comissió: Carrer Major i Passeig de les Germanies. Any: 1944. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

 
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Sáez, Salustiano, Guillem, José Ângel i López Rancaño, Gonzalo. Titol: La vida és una col. Comissió: Carrer Sant Francesc de Borja (la Vilanova). Any: 1944. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

 
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Sáez Cubells, Salustiano. Titol: La rifa.del cavall.  Comissió: Plaça del Prado. Any: 1944. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

SECCIÓ SEGONA FALLES DE VALENCIA


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Mas Marí, José Maria . Titol: Iniciativas  Comissió: Carrers Salamanca i Comte d'Altea. Any: 1944. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

 

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: La Comissió. Titol: Justicia eterna.  Comissió: Carrer Conca i Adjacents. Any: 1944. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: La Comissió. Titol: Neptu el rei de la mar.  Comissió: Natzaret. Any: 1944. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1944. Falla plaça del Caudillo. Falla Estació del Nord, Ferroviaria i Tramviaria. Falles Fora de Concurs 1944.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Gonzalez Latorre, Modesto (1875-1949). Titol: El So Quelo Alcalde. Comissió: Plaça Caudillo (del So Quelo) . Any: 1944. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

En la millor tradició festiva el So Quelo és un gegant aquell any en les atribición d'Alcalde


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Mas Marí, Regino (1899-1968). Titol: La buñolada principal. Comissió: Estació del Nord (Ferroviaria i Tramviaria) . Any: 1944. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


Els ninots muntats sobre vagonets rodaven per la via circular de la base de la falla i mai paraven en un lloc determinat. La foto capturada des d'una finestra de l'estació ens mostra la via.


La visió humorística de Bellón d'un taller faller, un dibuix publicat aquell any 1944 en la edició Buenos Días del diari Pueblo del dia 16 de març.

jueves, 25 de abril de 2019

La 107 Participació Sabuts de Falles


És la proposta per al mes d'abril.

Identifica la falla que apareix en la fotografia i contesta com sempre a les tres preguntes clàssiques:

1.-  Quin és el nom de la falla?
2.-  Lema i any que es va plantar?
3.-  Quin artista és l'autor? 


Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem a partir del dia 8 de maig. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat 

Les Solucions a la 106 Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
La fotografia ha estat identificada i ha obtingut contestació a les tres preguntes.
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:

Amadeo Desfilis Pascual i Francisco Coret Bayarri que formaven el duet d'artista faller s'encarregaren el 1943 de realizar la falla amb  el lema "El estraperlo" per a la Comissió de la plaça del Doctor Collado.   
En la competició va aconseguir el premi d'Ingeni i Gràcia. Un altre dels jurats li va atorgar el premi Cifesa que concedia l'empresa cinematográfica.

El seudònim electrònic Unknown ha donat la constestació correcta a les tres preguntes formulades i Juanvi ha completat l'informació. La nostra felicitació i content per participar.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Desfilis Pascual, Amadeo (1897-1947) i Coret Bayarri, Francisco (1885-1977). Titol: El Estraperlo. Comissió: Plaça Doctor Collado. Any: 1943. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

lunes, 22 de abril de 2019

1917. Falla plaça Doctor Collado. Falles 1917. 1921. Falla plaça Doctor Collado. Falles 1921

El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.
 • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
 • Material literari: revistes i llibrets.
 • Els Ninots indultats
 • La Pirotècnia i la Música  

TOP 10: Les 10 millors falles històriques de la plaça Doctor ColladoC. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Barberá Masip, Vicent (1871-1935). Autor reflectit: Desfilis Pascual, Amadero (1897-1947). Titol: Sa Majestat la pesseta. Comissió: Plaça Doctor Collado. Any: 1917. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Copia fotográfica original de placa de vidre estereoscópica. Ampliació de requadre

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Mas Marí, Regino (1899-1969) i Guillot, Enrique. Titol: Hi ha fem?. Comissió: Plaça Doctor Collado. Any: 1921. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


El format original mostra el paisatge urbà de les cantonades de la dreta, que ha patit molt poques transformacions i encara es conserva prou igual per al be de la memòria.

1928. Falla plaça Doctor Collado. Falles 1928. 1932. Falla plaça Doctor Collado. Falles 1932


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Desfilis Pascual, Amadeo (1897-1947) i Coret Bayarri, Francisco (1895-1977). Titol: El Poder del Diner. Comissió: Plaça Doctor Collado. Any: 1928. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Desfilis Pascual, Amadeo (1897-1947) i Coret Bayarri, Francisco (1895-1977). Titol: Com la pera en lo tabac. Comissió: Plaça Doctor Collado. Any: 1932. Suports i dimensions: 2 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1943. Falla plaça Doctor Collado. Secció Especial Falles 1943. 1951. Falla plaça Doctor Collado. Secció Especial Falles 1951


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Desfilis Pascual, Amadeo (1897-1947) i Coret Bayarri, Francisco (1885-1977). Titol: El Estraperlo. Comissió: Plaça Doctor Collado. Any: 1943. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Un altra foto de la falla la pots trobar en Arxiu del Blog. També en un video d'imatges de producció propia tens l'oportunitat de contemplar al complet com era tota la falla. Arxiu del Blog: Any 2012 mes abril.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Fontelles Alegre, Antoni (1910-1971) i Josep (1914-1977). Titol: L'espill de la veritat. Comissió: Plaça Doctor Collado. Any: 1951. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1953. Falla plaça Doctor Collado. Secció Especial Falles 1953. 1960. Falla plaça Doctor Collado. Secció Especial Falles 1960


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Fontelles Alegre, Antoni (1910-1971) i Josep (1914-1977). Titol: La rosa dels vents. Comissió: Plaça Doctor Collado. Any: 1953. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Debón Cortina , Salvador (1923-2008). Titol: La Fama. Comissió: Plaça Doctor Collado. Any: 1960. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1961. Falla plaça Doctor Collado. Secció Especial Falles 1961. 1969. Falla plaça Doctor Collado. Secció Especial Falles 1969


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Debón Cortina , Salvador (1923-2008). Titol: Si, si pero vaca. Comissió: Plaça Doctor Collado. Any: 1961. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Debón Cortina , Salvador (1923-2008). Titol: La primavera. Comissió: Plaça Doctor Collado. Any: 1969. Suports i dimensions: 2 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

domingo, 31 de marzo de 2019

La 106 Participació Sabuts de Falles


És la proposta per al mes de març.

Identifica el cos central i coronament de la falla que apareix en la fotografia i contesta com sempre a les tres preguntes clàssiques:

1.-  Quin és el nom de la falla?
2.-  Lema i any que es va plantar?
3.-  Quin artista és l'autor? 


Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem a partir del dia 8 d'abril. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat 

jueves, 14 de marzo de 2019

Les Solucions a la 105 Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
La fotografia no ha obtingut cap contestació a les tres preguntes.
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:

El duet d'artistes format per Alberto Muñoz i Eduardo Chinchilla es va encarregar de realitzar l'any 1969 la falla del debut de la Comissió Regne de València i Sant Valer en la Secció 1ª A. L'argument de la falla va portar per lema: Peixca major.
El jurat li va atorgar el 6e premi de la Secció 1ª A.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Muñoz, Alberto i Chinchilla, Eduardo. Titol: Peixca major. Comissió: Regne de València i Sant Valer. Any: 1960. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

martes, 12 de marzo de 2019

1969. Falla plaça Doctor Collado. Falla Convent Jerusalem i Matemàtic Marzal, Falla plaça de la Mercé. Secció Especial Falles 1969

El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.
 • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
 • Material literari: revistes i llibrets.
 • Els Ninots indultats
 • La Pirotècnia i la Música  
Fa 50 anys: recordem la Nostra Festa de 1969. València, Alacant i Gandia.

Primer premi, Secció Especial

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Josep J. Coll. Autor reflectit: Debón Cortina, Salvador (1923-2008). Titol: La primavera. Comissió: Plaça del Doctor Collado. Any: 1969. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
La falla formava una composició triangular amb cercle (una rosa) situat entre els dos angles inferiors, que es corresponen a la base frontal de les escenes. En el frontal de darrere és podia visualitzar millor el moviment de les dos figures principals.

Escena en el lateral dret del frontal de la cara principal


Segon premi, Secció Especial

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Josep J. Coll. Autor reflectit: Puche Ferrándiz, Julián (1915-1984). Titol: Els invasors. Comissió: Convent Jerusalem i Matemàtic Marzal. Any: 1969. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Cos central i coronament de moviment en perspectiva. Els cavalls en tres posicionaments aeris de la galopada


Tercer premi, Secció Especial

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Josep J. Coll. Autor reflectit: Giménez Monfort, Manuel. Titol: La vida. Comissió: Plaça de la Mercé. Any: 1969. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
La composició del coronament en horitzontal i en el moviment de les figures són els gossos, els qui estan en risc aeri.

Frontal del conjunt on es representa el lema de la falla:"La vida".