Estadistica: contador de visitas

viernes, 28 de febrero de 2020

La 117 Participació Sabuts de FallesÉs la proposta per al mes de Febrer.

Identifica la falla que apareix en la fotografia i contesta com sempre a les tres preguntes clàssiques:

1.-  Quin és el nom de la falla?
2.-  Lema i any que es va plantar?
3.-  Quin artista és l'autor? 


Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem a partir del dia 8 de Març.  T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.

També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat. Les Solucions a la 116 Participació Sabuts de Falles


Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
La fotografia ha estat identificada i ha obtingut contestació a les tres preguntes.

És Juanvi qui dona la contestació correcta a les tres preguntes. La nostra felicitació per la seua fidelitat.al motiu principal de la festa.

Falla plantada per la Comissió dels carrers Àngel Guimerà i Pintor Vila Prades i realitzada per l'artista faller Vicent Domingo Timoner. Va portar per lema: "Els que viuen per a menjar i els que mengen per a viure".
Secció Tercera A

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Domingo Timoner, Vicent (1933-2012). Titol: Els que viuen per a menjar i els que mengen per a viure. Comissió: Carrers Angel Guimerà i Pintor Vila Prades Any: 1961. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1920. Falla carrer sant Vicent. Falles 1920

El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.
  • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
  • Material literari: revistes i llibrets.
  • Els Ninots indultats
  • La Pirotècnia i la Música  

LES COMMEMORACIONS HISTÒRIQUES D'ENGUANY 2020. RECORDEM EL VALOR DE LA NOSTRA FESTA.

Aquella falla de l'any … plantada per la Comissió…


Fa ara cent anys.
Aquella falla de l'any 1920 plantada per la Comissió del carrer sant Vicent. Es va encarregar de realitzar la falla l'artista faller Carlos Cortina Beltrán i l'argument satíric va portar per lema: "Desde la Punta hasta el Caro". Secció Única, primer premi i 300 pessetes.

Una bona mostra de fotos de les millors falles plantades l'any 1920 les pots trobar en l'Arxiu del Blog: Any 2014 mes agost.
La falla anunci plantada a la plaça de Caixers de l'any 1920 la pots trobar en l'Arxiu del Blog: Any 2017 mes febrer.
La foto de la falla plantada a Saragossa el 1920 la pots trobar en l'Arxiu del Blog: Any 2016 mes agost.


1945. Falla Felipe Valls - Campament de Benimàmet. Ninot Indultat Falles 1945. Falla plaça Sant Jaume, Seccio Especial Falles 1945

 
Fa ara 75 anys.

Aquell Ninot Indultat per votació popular l'any 1945 en la seua escena de falla plantada per la Comissió dels carrers Felipe Valls - Campament de Benimàmet en la Secció Tercera. Es va encarregar de realitzar la falla, que va portar per lema: "Era una volta un Poblet...", l'escultor Josep Arnal Garcia. El ninot guanyador de l'escrutini de la votació era un ancià terrisser, Manolo el de l'Escurada, personatge molt conegut en la población i un assidu venedor de cerámica manisera en el mercat de l'escuradeta de la plaça de la Reina a València.


Secció Especial, segon premi i la dotació económica de 4.000 pessetes: Falla plaça Sant Jaume.La fotografía ens mostra en una escena dissociada de la falla plantada a la plaça Sant Jaume d'aquell any 1945, els ninots de l'actor Rafael Durán i de l'actriu Amparo Rivelles caracteritzats en els papers protagonistes de Javier Zarzo i Blanca en l'exitosa pel·licula El Clavo de la productora cinematográfica valenciana CIFESA. Els dos ninots d'aquella escena dissociada van estar situats en el lateral esquerre de la cara principal de la falla amb protagonisme propi.
La crónica social fallera d'aquell any assenyala com a fet destacat la presencia per a viure la festa de les falles al director de la pel·licula, Rafael Gil i a l'actor Rafael Durán. També que el director del Museo del Teatro de Madrid i delegat governamental en els Teatres de l'Estat, Fernando José de Lara, en la seua visita a València en Falles havia sol·licitat de la comissió fallera l'indult dels dos caps dels ninots per tal d'exhibir-los en el Museo Nacional de la seua direcció. Petició, que va obtindre resposta molt favorable per ser un mèrit artístic més de la falla i del seu artista faller  i escultor Octavio Vicent Cortina.

Les falles de la Secció Especial, Primera, Segona i Tercera d'aquell any 1945 les pots trobar en l'Arxiu del Blog: Any 2013 mes agost.
La Falla plaça sant Jaume (Top 6) la pots trobar en l'Arxiu del Blog: Any 2017 mes juliol.
La Falla plaça Caudillo i carrer sant Vicent (Top 10) la pots trobar en l'Arxiu del Blog: Any 2017 mes juliol.
Unes altres fotos de les falles de les Seccions Segona i Tercera d'aquell any 1945 les pots trobar en l'Arxiu del Blog: Any 2018 mes novembre.
La Falla carrer Russafa i Gran Via Marqués del Turia  de la Secció Primera la pots trobar en l'Arxiu del Blog: Any 2010 mes agost.

1970. Falla carrers Convent Jerusalem i Matemàtic Marzal. Falla plaça del Pilar. Secció Especial Falles 1970


Fa ara 50 anys

Aquella falla de l'any 1970 plantada per la Comissió dels carrers Convent Jerusalem i Matemàtic Marzal. La falla va portar per lema: "Xoriços". L'artista faller Julian Puche Ferrándiz va signar l'esbós i la seua realització. És encara una falla recordada i que perdura en la memòria col·lectiva de la festa. El gegant de cames curtes en el xoriço al muscle. Foto de Pérez Aparisi.


Aquella falla de l'any 1970 plantada per la Comissió de la plaça del Pilar va portar per lema: "Les coses del món circ són". L'artista faller contractat va ser Josep Pascual Ibáñez, que aquell any va debutar en la Secció Especial. 5é Premi. La falla va impactar per l'arquitectura del risc i l'equilibri en el conjunt escultòric de la rematada, cosa que va fer, que la falla siga recordada en la història de la festa per la cabriola de l'elefant dels pallassos.

Unes altres fotos de les falles de 1970, quadre relació de premis i les incidències de Fa ara 50 anys patides en la plantà de les falles de la plaça del Caudillo i la de Misser Mascó - Exposició, les pots trobar en l'Arxiu del Blog: Any 2012 mes juliol.
Les fotos del segon premi de la Secció Especial, plaça de la Mercé, les pots trobar en l'Arxiu del Blog: Any 2017 mes agost.


 

1970. Falla plaça del Prado, Falla Sagrada Familia (Corea), Falla carrer Major i Passeig, Primera falla Avinguda de la República Argentina. Secció Primera Falles de Gandia 1970

Fa ara 50 anys
Creació de les seccions en la classificació de les Falles de Gandia. Es van establir dos categories: la primera i la segona. Les falles infantils van continuar en una categoría única.
Ninot Indultat per votació popular, Falla carrer Major i Passeig.


Primer premi. Secció Primera

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografía: Josep J. Coll. Autor reflectit: March Pérez, Secundino. Titol: Plans de desenrotllamts. Comissió: Plaça del Prado. Any: 1970. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

                                                           Segon premi. Secció Primera

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Micó Lloret, Eugeni. Titol: A peixcar qui puga. Comissió: Sagrada Familia (Corea). Any: 1970. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


                                                        Tercer premi. Secció Primera
 
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Josep J. Colll. Autor reflectit: Castellano Silvestre, Manuel. Titol: Pirateries comercials. Comissió: Carrer Major i Passeig. Any: 1970. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Fa ara 50 anys. Aquella primera falla fundacional de la Comissió de l'Avinguda República Argentina. Es va classificar en aquell primer any de categories en la Secció Primera.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Josep J. Coll. Autor reflectit: Páez Jordá, Federico. Titol: La velocitat. Comissió: Avinguda República Argentina. Any: 1970. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

L'assemblea de la Junta Local de 20 de juny de 1969, formada per 9 comissions mes una de nova fundació, va acordar la classificació de les falles a plantar en 1970 en dos categories amb els seus corresponents premis. Aquel primer any es van inscriure cinc comissions en cadascuna de les dos seccions. En la primera: Barriada del Grau, Carrer Major i Passeig, Plaça del Prado, Sagrada Familia (Corea) i la de l'Avinguda República Argentina. En la segona unes altres cinc comissions: La de Crist Rei, Carrer Martirs, Plaça Mercat, Vilanova i Plaça Sant Josep.
La Secció Especial és de l'any 1979 conseqüència d'haver-se fundat unes quatre noves comissions en els anys anteriors i una el mateix any.

També dir que Fa ara 50 anys es va fer la primera Ofrena de Flors en la plaça de l'Ajuntament en uns bastidors adossats als murs de la Col·legiata al costat de la porta de la Delicà de Gandia.

EL NINOT INDULTAT A GANDIA DE FA ARA 50 ANYS


Ninot Indutat l'any 1970 en la seua escena de la cara lateral esquerra de la Falla carrer Major i Passeig de l'artista faller Manuel Castellano Silvestre.

Aquell any de 1970, el premi del Ninot Indultat, que havia perdut el seu caràcter primigeni de la votació popular l'any 1961, va tornar a recuperar el valor essencial de la festa de l'indult del ninot del seu primer any de celebració al 1935.
La Junta per a donar compliment a l'acord de l'assamblea es va ocupar del muntatge i organització de l'exposició a uns locals del carrer Major número 19. L'Exposició del Ninot de 1970 es va inaugurar el diumenge 8 de març i la clausura i l'escrutini dels vots el dia 15. La pugna per aconseguir el premi de l'indult del foc va afavorir el ninot presentat per la Falla carrer Major i Passeig. Un llaurador modelat en pautes de realisme grotesc, mirada de roïndat, papada pronunciada que engull el coll, panxut ociós i caracteritzat amb indumentaria propia de les clases hortolanes començament del segle XX, portava en la mà dreta una pancarta reclam i en l'esquerra un cigar. Precisament, l'expressivitat de la cara i els ulls de roïndat del llaurador grotesc van ser el comenteri majoritari del vot dels visitants de l'exposició.
Un ninot prototip del taller de l'artista Salvador Debón i utilitzat a Gandia per Manuel Castellano per a criticar davant unes monedes d'or l'especulació immobiliària sobre l'Horta de València i la costera entre la platja i el marjal de Gandia.

En el nostre treball del Monogràfic: Els ninots indultats a Gandia, publicat al Llibret Falla Corea 2005, pots trobar la història de l'Indult del Foc a Gandia.
  
1973, Falla Convent Jerusalem i Matemàtic Marzal. Secció Especial Falles 1973. Falla Sagrada Familia (Corea) Secció Primera Falles de Gandia 1975, Ninot Indultat Falles de Gandia 1977. Homenatge i record a Joan Roig Arnal.

Homenatge i record a l'artista faller, 
 Joan Roig Arnal
(27 de juliol 1931 - 25 de gener 2020)


Aquella falla de l'any 1973 plantada per la Comissió dels carrers Convent Jerusalem i Matemàtic Marzal. La falla va portar per lema: "Escola de xòfers". L'artista faller va ser Joan Roig Arnal, que aquell any va debutar en la Secció Especial. 6é Premi.

En l'Arxiu del Blog: Any 2015 mes juny, pots trobar de Roig Arnal la foto de la Falla Avinguda del Port i Cardenal Benlloch 1960 Secció Segona.
En l'Arxiu del Blog: Any 2016 mes juliol, la foto de la Falla Mestre Gozalbo i Comte d'Altea 1966 Secció Tercera.
En l'Arxiu del Blog: Any 2019 mes març, la foto de la Falla Na Robella, Àngels i Maldonado 1969 Secció Primera A.
En l'Arxiu del Blog: Any 2014 mes noviembre, la foto de la Falla Bisbe Amigó i Conca 1971 Secció Primera B.
En l'Arxiu del Blog: Any 2015 mes maig, la foto de la Falla Pizarro i Ciril Amorós 1974 Secció Primera B.
En l'Arxiu del Blog: Any 2018 mes juny, la foto de la Falla Ferran el Catòlic i Àngel Guimerà 1976 Secció Primera B.

També Joan Roig Arnal va ser un artista guardonat a les Falles de Gandia.  Primer premi. Secció Primera
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Roig Arnal, Joan (1931-2020). Titol: Un hora en la vida a lo animal. Comissió: Sagrada Familia (Corea). Any: 1975. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

En aquella falla de la Secció Primera plantada l'any 1975 va introduir a Gandia la falla de composició escultórica.

Joan Roig Arnal va treballar per a tres comissions. En la de la Sagrada Familia (Corea) va plantar sis falles. Cinc els anys consecutius del 1975 al 1978 i una altra quatre anys després el 1983. Totes en la mateixa categoría de la Secció Primera. La collita de premis de la Comissió de Corea és bona: Dos primers, un segon, un quart mes el Ninot Indultat de 1977.
L'any 1987 va ser contractat per la Comissió del carrer Màrtirs, aconseguint en la Secció Segona el primer premi. Els dos anys següents, el 1988 i el 1989 va continuar el contracte per a la mateixa comissió.
L'última falla realitzada per Roig Arnal es va plantar l'any 1991 per a la Comissió de l'Avinguda de la República Argentina. Una falla de la Secció Primera guardonada amb el segon premi.

Ninot Indultat l'any 1977 en la seua escena de la Falla Sagrada Familia (Corea)
"En tots els llocs couen fabes
i en el meu calderades".
 
Mes informació d'aquell Ninot Indultat de 1977 al Monogràfic: Els ninots indultats a Gandia, página 142, Llibret Falla Corea 2005.