Estadistica: contador de visitas

lunes, 8 de agosto de 2016

La 76 Participació Sabuts de Falles

Nova foto que vol respostes.
És la proposta per al mes d'agost.
Identifica la falla que apareix en la fotografia.
Les tres preguntes a contestar, com sempre, són les clàssiques:

1.- Quin és el nom de la falla?
2.- Lema i any que es va plantar?

3.- Quin artista és l'autor?

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 4 de setembre. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat.

Les Solucions a la 75 Participació Sabuts de Falles


Catalogació de la fotografia que volia ser identificada

La fotografia ha estat identificada i ha obtingut contestació a les tres preguntes.
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades son:

Falla de la Comissió dels carrers de Baix i Mesó de Morella plantada l'any 1921 i realitzada per l'artista Carmelo Vicent Suria. La falla de tipologia d'escena única va portar per lema: "Talla per on vullgues". Segon premi de 200 pessetes.

Juan Vicente Ramírez Boscá, ha donat la contestació a les tres preguntes formulades. La nostra felicitació i content per participar.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Gómez Durán, Francisco. Autor reflectit: Vicent Suria, Carmelo (1890-1957). Titol: Talla per on vullgues. Comissió: Carrers de Baix i Mesó de Morella. Any: 1921. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

domingo, 7 de agosto de 2016

1929. Falla plaça del Micalet, Falles 1929. 1928. Falla plaça Doctor Collado, Falla carrers Comte Salvatierra i Francisco Banquells, Falles 1928

El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.
  • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
  • Material literari: revistes i llibrets.
  • Els Ninots indultats
  • La Pirotècnia i la Músic
EL PERIPLE PER LES FALLES DE LA DÉCADA DELS ANYS 20


Copia fotográfica original de placa de vidre
Falla plantada l'any 1929 per la Comissió de la plaça del Micalet i realitzada per l'artista faller Camelo Roda Rovira. Tota la representació amb els ninots va portar per lema: "També les cançons varien"

Fotos de les Falles de l'any 1929 les pots trobar en Arxiu del Blog: Any 2013 mes maig
 

Copia fotográfica original de placa de vidre
Falla plantada l'any 1928 per la Comissió de la plaça del Doctor Collado i realitzada per l'artista faller Amadeo Desfilis Pascual. Tota la representació formada per base, cos central y coronament simbólic va portar per títol: "El poder del dinero".  Tercer premi de 1.000 pessetes.

Fotos de les Falles de l'any 1928 les pots trobar en Arxiu del Blog: Any 2012 mes febrer
 
Copia fotográfica original de placa de vidre
Falla plantada l'any 1928 per la Comissió dels carrers Comte Salvatierra i Francisco Banquells i realitzada per l'artista faller Regino Mas Marí. L'escenificació amb la participació del públic va portar per lema: "València... jardí de flors".  Quart premi de 750 pessetes

1927. Falla carrers Don Juan de Austria i Doctor Romagosa, Falla de Melilla, Falles 1927. 1926. Falla carrers de Baix i Mesó de Morella, Falles 1926

 Copia fotográfica original de placa de vidre
Falla plantada l'any 1927 per la Comissió dels carrers Don Juan de Austria i Doctor Romagosa i realitzada pel duet d'artistes fallers Guillot i Garcés. L'escenificació formada per base, decorat de cos central i coronament va portar per títol: "Amagueu els patos".

Fotos de les Falles de l'any 1927 les pots trobar en Arxiu del Blog: Any 2012 mes setembre

 L'expansió de la Festa de les Falles
El 1927 la Colonia Valenciana de Melilla va repetir la seua intencionalitat de celebració de la festa fallera d'aquell primer any de 1925. La falla es va platar en la plaça de l'esglèsia del Sagrado Corazón.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Vicent Suria, Carmelo (1890-1957). Titol: Deu ens lliure de les males companyies. Comissió: Carrers de Baix i Mesó de Morella. Any: 1926. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll. 

 Fotos de les Falles de l'any 1926 les pots trobar en Arxiu del Blog: Any 2016 mes febrer

1925. Falla plaça Pellicers, Falles 1925. 1924. Falla pláça de l'Àngel, Falles 1924.


Copia fotográfica original de placa de vidre
 
Falla plantada l'any 1925 per la Comissió de la plaça Pellicers i realitzada per la pròpia comissió. Tota la representació amb els ninots va portar per titol: "Sen Chusep en València"

Fotos de les Falles de l'any 1925 les pots trobar en Arxiu del Blog: Any 2014 mes desembre

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Navarro Masiá, Manuel. Titol: La senserrà. Comissió: Plaça de l'Àngel. Any: 1924. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll. 

 Fotos de les Falles de l'any 1924 les pots trobar en Arxiu del Blog: Any 2014 mes maig

1923. Falla Mossén Sorell i Corona, Falles 1923. 1922. Falla carrers Murillo i Palomar, Falles 1922

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Desfilis Barberá, Enrique (1898-1936). Autor reflectit: Mas Marí, Regino (1899-1968) i Albert, Rafael. Titol: El triunfo del foot-ball. Comissió: Carrers de Mossén Sorell i Corona. Any: 1923. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll. 

Fotos de les Falles de l'any 1923 les pots trobar en Arxiu del Blog: Any 2015 mes novembre


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Roda Llop, Fernando. Titol: Toca Mariano, toca... Comissió: Carrers Murillo i Palomar. Any: 1922. Suports i dimensions: 1 fot, 13 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll. 

1921. Falla de Castelló de la Plana. Falles 1921. 1920. Falla de Saragossa. Falles 1920

L'expansió de la Festa de les Falles
El 1921 es van plantar dos falles a Castelló de la Plana en les places de Santa Maria i Porta del Sol. Una era una alegoria de l'art i del treball. L'altra al·ludia als esports cinegètics fomentats per la societat castellonenca de Caza y Pesca. De dibuixar els esbossos es va encarregar l'artista faller Carmelo Roda i de construir les dos falles es va ocupar l'artista castellonenc, Vicente Braulio. L'autor del llibret, Cayetano Bigné.
Uns anys després, el 1928, a Borriana, a Gandia i a Alacant en la festivitat de Sant Joan, es van iniciar moviments similars d'implantació de la festa, que van arrelar en el calendari festiu d'estes ciutats.

Fotos de les Falles de l'any 1921 les pots trobar en Arxiu del Blog: Any 2013 mes setembre

L'expansió de la Festa de les Falles
A Saragossa, el 1920, primera falla plantada per la Colonia Valenciana d'aquella ciutat. Tota la representació era una alegoria del ferrocarril que havia d'unir les dos capitals. Per expressar el seu sentiment identitari es va constituir el Grupo Valencia presidit per Eduard Campos de Loma i en la comissió de festes per Lloréns Agulló.

Fotos de les Falles de l'any 1920 les pots trobar en Arxiu del Blog: Any 2014 mes agost