Estadistica: contador de visitas

domingo, 6 de abril de 2014

XLVIII Participació Sabuts de Falles

Nova foto que vol respostes per al mes d'abril. Participa i Identifica la falla que apareix en la fotografia.
Les tres preguntes a contestar són les clàssiques:
1.- Quin és el nom de la falla?
2.- Lema i any que es va plantar?
3.- Quin artista és l'autor?

Qui vulga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 6 de maig. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participar de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat.

Les Solucions a la XLVII Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada.
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades, són:

Falla plantada l'any 1959 per encàrrec de la Comissió de la plaça de Jesús a l'artista faller, Àngel Azpeitia Ureña. El monument de la Secció Segona va portar per lema: "¿Quin pito toquem?".

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Azpeitia Ureña, Àngel. Titol: ¿Quin pito toquem?. Comissió: Plaça de Jesús. Any: 1959. Suports i dimensions: 1 fot, 16 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

sábado, 5 de abril de 2014

1959. Falla carrers Visitació i Oriola, Falla plaça del Mercat Central, Falla plaça de la Reina, Pau i Sant Vicent. Secció Especial Falles 1959

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Debón Cortina, Salvador (1923-2008). Titol: La lluita per la vida. Comissió: Carrers Visitació i Oriola. Any: 1959. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
C. de DOCUMENTACIÖ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Huerta Gasset, Joan. Titol: Per culpa de la poma. Comissió: Plaça Mercat Central. Any: 1959. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
Paisatge urbà canviat. Edificis de davant de la Catedral enderrocats per fer la plaça de la Reina ben gran.
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Germans Fontelles, Josep i Antoni. Titol: La Guerra Fria. Comissió: Plaça de la Reina, Pau i Sant Vicent. Any: 1959. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1959. Falla carrers Félix Pizcueta i Ciril Amorós, Falla Avda de l'Oest. Secció Primera Falles 1959. Falla Carrers Peu de La Creu i Joan de Vilarrasa, Falla carrers Cuba i Literat Azorín. Secció Segona Falles 1959


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: López Egea, Miguel Angel (1906-2002). Autor reflectit: Carrasquer Blasco, Pasqual. Titol: Les Fadrines, criades. Comissió: Féliz Pizcueta i Ciril Amorós. Any: 1959. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
C. d'INTERPRETACIÓ


Paisatge urbà en transformació i en construcció d'edificis.
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Giménez Monfort, Manuel. Titol: El peix gran es menja al peix menut. Comissió: Avinguda de l'Oest. Any: 1959. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Puche Ferrandis, Julián (1915-1984). Titol: Per a ofrenar. Comissió: Peu de La Creu i Joan de Vilarrasa. Any: 1959. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.Paisatge urbà canviat, cantonada encara per construïr edifici.
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Rubert Andrés, Ricard (1923-2001). Titol: Coses de Fira. Comissió: carrers Cuba, Pintor Gisbert i Literat Azorín. Any: 1959. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1959. Falla carrers Àngel Guimerá i Pintor Vila Prades, Falla Bisbe Amigó i Conca, Falla carrers Sueca i Literat Azorín. Secció Tercera A Falles 1959

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Luna Cerveró, Vicent. Titol: El imperio de la moda. Comissió: Angel Guimerá i Vila Prades (Arrancapins). Any: 1959. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Gallego Albero, Gregorio. Titol: Pajaros de Cuenta. Comissió: Bisbe Amigó i Conca. Any: 1959. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: López Jover, Victor. Titol: El món está sonajero. Comissió: Sueca i Literat Azorín. Any: 1959. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1959. Falla plaça del Caudillo (Ajuntament)

Paisatge urbà canviat. En pocs anys es modificará la façana de Telefònica i també desapareixerá de la plaça la balustrada del Mercat de les Flors com  tota la configuració de l'anomenada Tortà.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Pallardó Latorre, Vicent (1917-2004). Titol: El penúltim cuple o el món esta loco. Comissió: Caudillo (Falla del Foc). Any: 1959. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1959. Cartell de Falles

C. de DOCUMENTACIÓ
Autor: Benito Sintes, L. (Foto) i Peris Gregori, Alberto (Retolació). Títol: VALENCIA 1959 : FALLAS : DE SAN JOSÉ : del 14 al 19 de Marzo : FIESTAS DE ARTE DE INTERÉS NACIONAL. Editor: Valencia: Ayuntamiento. Data publicació: 1959. Descripció física: 1 lám. (cartell); 101 x 64 cm. Impressor: Gráficas Valencia, imp. 1958. Matèries: Cartell, material gràfic.