Estadistica: contador de visitas

domingo, 30 de junio de 2019

La 109 Participació Sabuts de Falles


És la proposta per al mes de juny.

Identifica esta cara a quina falla pertany, que va ser molt visitada, i després com sempre contesta a les tres preguntes clàssiques:

1.-  Quin és el nom de la falla?
2.-  Lema i any que es va plantar?
3.-  Quin artista és l'autor? 

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem a partir del dia 8 de juliol. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat 

Les Solucions a la 108 Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
La fotografia no ha obtingut cap contestació a les tres preguntes.
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:
La Comissió dels carrers Sant Vicent i Gravador Selma l'any 1925 va contractar a l'artista Alfredo Just Gimeno perquè realitzara la falla, que va portar per títol: "Una juerga flamenca".

El paisatge urbà on es va plantar la falla és difícil de trovar en l'actualitat perquè no existeix per les reformes urbanes impulsades aquells anys per l'Ajuntament.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Barbera Masip, Vicent (1871-1935). Autor reflectit: Just Gimeno, Alfredo. Titol: Una juerga flamenca. Comissió: Carrers Sant Vicent i Gravador Selma. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1925. Falla Cercle de Belles Arts. Falla Ateneu Mercantil. Falles 1925

El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.
  • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
  • Material literari: revistes i llibrets.
  • Els Ninots indultats
  • La Pirotècnia i la Música  
Les falles del 1925 fotografiades per Vicent Barbera Masip.

Grup 1. "El sacamuelas ambulante". Grup de la Falla mòbil de circuit per tot el carrer de la Pau.

C. de DOCUMENTACIÓ

Autories/Autor fotografia: Barbera Masip, Vicent (1871-1935). Autor reflectit: Artistes del Cercle de Belles Arts. Titol: Coses desaparegudes en 8 grups. Comissió: Cercle de Belles Arts. Any: 1925. Suports i dimensions: 2 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

També els 9 grups de la falla van rebre el títol de "La familia del Tio Pep". Dalt, Grup III: "El Tio Pep vol  bunyols" de l'artista Amadeo Desfilis. Baix, Grup V: "El Tio Pep veu la falla" de l'artista Arturo Boix. Una escena del grup realitzada en estil cubista.

C. de DOCUMENTACIÓ

Autories/Autor fotografia: Barbera Masip, Vicent (1871-1935). Autor reflectit: Desfilis Pascual, Amadeo (1897-1947) i Boix, Arturo. Titol: L'Auca del Tio Pep de 9 grups. Comissió: Ateneu Mercantil. Any: 1925. Suports i dimensions: 2 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
 
 

1925. Falla carrers Sorní i Gravador Esteve, Falla plaça Doctor Collado. Falles 1925


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Barbera Masip, Vicent (1871-1935). Autor reflectit: Mas Marí, Regino (1899-1968). Titol: Baco en el soterrar de la sardina. Comissió: Carrers Sorní i Gravador Esteve. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÖ
La falla apareix en una seqüència de la película Nit d'Albades 1925 de Maximilià Thous Orts.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Barbera Masip, Vicent (1871-1935). Autor reflectit: Vicent Suria, Carmelo (1890-1957) i Ramil, Francisco.. Titol: Un tonto que s'espavila. Comissió: Plaça del Doctor Collado. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1925. Falla plaça Mariano Benlliure. Falla carrers Lluis Morote i Convent Jerusalem. Falla plaça Pellicers. Falles 1925


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Barbera Masip, Vicent (1871-1935). Autor reflectit: Guasp Garcia, Ernesto. Titol: Vaja l'abús !. Comissió: Plaça Mariano Benlliure. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Per a entendre millor l'escenificació i el lema d'esta falla, et recomanem buscar i llegir a les pàgines de Pensat i Fet de l'any 1928, l'article titulat: El estandart "A la millor falla".


C. de DOCUMENTACIÓ 
Autories/Autor fotografia: Barbera Masip, Vicent (1871-1935). Autor reflectit: Garcia Rovira, J. i Ruano Llopis, Carlos. Titol: La llocà valenciana. Comissió: Carrers Lluis Morote i Convent Jerusalem. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ 
Autories/Autor fotografia: Barbera Masip, Vicent (1871-1935). Autor reflectit: Borras i la Comissió. Titol: Sant Josep en falles. Comissió: Plaça de Pellicers. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1925. Falla carrers Corona i Beneficència. Falla carrers Russafa i Ciril Amorós. Falla carrers Cervantes i Pare Jofré. Falles 1925


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Barbera Masip, Vicent (1871-1935). Autor reflectit: Amorós, Eduardo. Titol: La Cantà. Comissió: Carrers Corona i Beneficència. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Barbera Masip, Vicent (1871-1935). Autor reflectit: Peris i Romero. Titol: Otro triunfo del Valencia. Comissió: Carrers Russafa i Ciril Amorós. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
La falla era una altra versió del triomf del València Club de Futbol. Sobre una granota una bola de billar amb una creu roja, anomenada "Mingo" pels jugadors. A dalt de la bola asseguda València amb una safeta a la mà dreta, que portava 11 gots de llet merengada. Esta representació en clau satírca de falla va provocar una xicoteta burleta de polèmica entre els dos clubs rivals de la ciutat.
La foto de la falla glorificació del València Club de Futbol plantada a la plaça de Canalejas, la pots trobar en l'Arxiu del Blog: Any 2019 mes Gener.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Barbera Masip, Vicent (1871-1935). Autor reflectit: Moreno, Antonio. Titol: El orgullo de Valencia o el titot real. Comissió: Carrers Cervantes i Pare Jofré. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1925. Falla carrers Barques i Pintor Sorolla, Falla plaça de la Mercé, Falla carrer Trinitaris. Falla plaça de la Seu o de la Constitució. Falles 1925


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Barbera Masip, Vicent (1871-1935). Autor reflectit: Just Gimeno, Alfredo. Titol: El petit en la pujaeta.... Comissió: Carrers.Barques i Pintor Sorolla.  Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

 
C. de DOCUMENTACIÓ


Autories/Autor fotografia: Barbera Masip, Vicent (1871-1935). Autor reflectit: Roca, Roig i Arnau. Titol: Así somos nosotros... Comissió: Plaça de la Mercé. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
 
 
C. de DOCUMENTACIÓ


Autories/Autor fotografia: Barbera Masip, Vicent (1871-1935). Autor reflectit: Sales, Eduardo. Titol: Festes típiques valencianes. Comissió: Carrer Trinitaris. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
 
 
C. de DOCUMENTACIÓ


Autories/Autor fotografia: Barbera Masip, Vicent (1871-1935). Autor reflectit: Ariño Pastor, Adolfo (1905-1971). Titol: La pelà de la panolla. Comissió: Plaça de la Seu o de la Constitució. Any: 1925. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.