Estadistica: contador de visitas

jueves, 30 de enero de 2020

La 116 Participació Sabuts de Falles


És la proposta per al mes de Gener.

Identifica la falla que apareix en la fotografia i contesta com sempre a les tres preguntes clàssiques:

1.-  Quin és el nom de la falla?
2.-  Lema i any que es va plantar?
3.-  Quin artista és l'autor? 


Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem a partir del dia 8 de Febrer.  T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.

També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat. 

Les Solucions a la 115 Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada

La fotografia no ha obtingut cap contestació a les tres preguntes.
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:

Falla plantada l'any 1955 per la Comissió dels carrers Llanterna i En Gil, que va contractar a l'artista faller Modesto González Latorre per a la realització de la falla titulada: Gamberrisme faller.
Quart premi Secció Tercera A

C. de DOCUMENTACÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: González Latorre, Modesto (1909-1996). Titol: Gamberrisme faller. Comissió: Carrers Llanterna i En Gil  Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1902. Falla carrer Mestre Aguilar (Russafa). Falles 1902. 1915. Falla carrers Russafa i Ciril Amorós. Falles 1915

El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.
  • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
  • Material literari: revistes i llibrets.
  • Els Ninots indultats
  • La Pirotècnia i la Música  
Aquella falla de l'any … plantada per la Comissió…

Aquella falla de l'any 1902 va portar per lema: "En los puros huesos" i la seu realització va estar a càrrec de la Comissió del carrer Mestre Aguilar del poble annexionat de Russafa i molt poc després convertit en barriada del cap i casal. 
Tots els diaris de la ciutat d'aquell any publicaren la descripció argument de la falla: "Un bandido armado de trabuco naranjero amenaza a tres figuras en los puros huesos para que le entreguen unos saquitos, que en las manos llevan, y que se supone contienen dinero. Los tres esqueletos obedecen temerosos".
La fotografía té gran valor etnològic, mira-la bé i trobarás tema per al comentari.


Aquella falla de l'any 1915 realitzada i plantada per la Comissió dels carrers Russafa i Ciril Amorós, va portar per lema: "Mundo, demonio y carne".

1931. Falla Gran Via Marqués del Turia i Pizarro. Falles 1931


Aquella falla de l'any 1931 plantada per la Comissió de Gran Via Marqués del Turia i Pizarro. La falla va portar per lema: "El buen paño en el arca se vende". L'artista faller encarregat de signar i realizar la falla va ser Carmelo Roda Rovira. Secció única 5é premi i 1000 pessetes.

1941. Falla plaça Doctor Collado. Secció Primera Falles 1941


Aquella falla de l'any 1941 plantada per la comissió de la plaça Doctor Collado. L'artista faller Josep Roda Llop es va ocupar de la seua construcció i va portar per lema: "En mi casa mando yo... con permiso de mi mujer". Coronava la falla el Tio Vicent, un sabater remendón, amb el peu dret a dalt d'una cadira i mostrant a les seues mans les eines del seu treball.
El contracte signat el 7 de desembre de 1940 entre la comissió i l'artista faller estipula el valor de la falla en 7.000 pessetes. Quantitat que la va fer participar en la Primera Secció juntament amb altres huit comissions mes, entre les quals estaven la del Mercat Central i la de la plaça Sant Jaume.
Aquell any de 1941 les 39 comissions que van plantar falla en la ciutat de València, es van classificar en dos seccions, la primera i la segona.

1952. Falla Espartero i Gran Via Ramón y Cajal. Secció Primera Falles 1952


Aquella falla de l'any 1952 plantada per la Comissió Espartero i Gran Via Ramón y Cajal. Es va encarregar de realitzar la falla l'artista faller Vicent Ballester Marco i l'argument satíric va portar per lema: "El lio de les modes".

Aquella falla de l'any 1954 plantada per la Comissió Gravador Esteve i Ciril Amorós. Es va encarregar de realizar la falla l'artista faller José Maria Mas Mari i l'argument satíric va portar per lema: "El teatre del matrimoni"

1963. Falla Lluis Santàngel i Maties Perelló. Secció Especial Falles 1963. 1976. Falla plaça de la Reina, carrers de la Pau i de sant Vicent. Secció Primera B Falles 1976


Aquella falla de l'any 1963 plantada per la Comissió dels carrers Lluis Santángel i Maties Perelló. La falla va portar per lema: "Mitges soles i tacons". L'artista faller va ser Miguel Piera Martínez, que aquell any va debutar en la Secció Especial. 7é Premi. L'autor de l'esbós, José Soriano Izquierdo i director d'El Coet va deixar escrit en la revista tot l'argument de la critica de la falla: "Valencia trata de tapar los oídos al Telstar, que todo lo ve y todo lo oye, para que no vea los churros que proyectamos. Las aceras invadidas por las cafeterías, los viejecitos tomando el sol en los tejados mientras en la Plaza del Caudillo se ha convertido en un garaje al aire libre".

 
Aquella falla de l'any 1976 plantada per la Comissió de la plaça de la Reina, carrers de la Pau i de sant Vicent, "Tio Pep". L'artista faller Vicent Agulleiro Aguilella es va ocupar de la seua construcción i va portar per lema: "Monadas". Tercer premi de la Secció Primera B i Segon premi Ingenio y gracia.