Estadistica: contador de visitas

sábado, 14 de abril de 2018

La 96 Participació Sabuts de Falles

És la proposta per al mes d'abril.
Identifica l'escena que apareix en la fotografia.
Les tres preguntes a contestar, com sempre, són les clàssiques:

1.- L'escena a quina falla pertany?
2.- Lema i any que es va plantar?
3.- Quin artista és l'autor? 

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 8 de maig. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat.

martes, 10 de abril de 2018

Les Solucions a la 95 Participació Sabuts de Falles


Catalogació de la fotografia que volia ser identificada

La fotografia del mes de març no ha obtingut cap contestació a les tres preguntes formulades.
Les respostes correctes a les tres preguntes són les següents:

Escena principal de la falla plantada l'any 1954 per la Comissió dels carrers Ribera i Convent de Santa Clara. L'autor que signa la realització és l'artista faller, Vicent Tortosa Biosca. La falla va portar per lema: "De Valencia al mar".

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Tortosa Biosca, Vicent (1907-1992). Titol: De Valencia al mar. Comissió: Carrers Ribera i Convent Santa Clara. Any: 1954. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

lunes, 9 de abril de 2018

1950. Falla plaça del Doctor Collado, Tercer premi Secció Especial Falles 1950


El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.

  • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
  • Material literari: revistes i llibrets.
  • Els Ninots indultats
  • La Pirotècnia i la Música                                                                                   
El Tercer Premi en les Falles Secció Especial dels anys 50. 


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Germans Fontelles, Antoni (1910-1971) i Josep (1914-1977). Titol: Visió dantesca. Comissió: Plaça del Doctor Collado. Any: 1950. Suports i dimensions: 2 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


Els tres primers premis Secció Especial i una falla de la Secció Primera

1951. Falla Caudillo i Sant Vicent, Tercer premi Secció Especial Falles 1951. 1953. Falla Marqués de Sotelo i Convent de Santa Clara, Tercer premi Secció Especial Falles 1953


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: González Latorre, Modesto (1909-1996). Titol: Notes de Societat. Comissió: Caudillo i Sant Vicent. Any: 1951. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Pallardó Latorre, Vicent (1917-2004). Titol: Lo que va de ayer a hoy. Comissió: Carrers Marqués de Sotelo i Convent Santa Clara. Any: 1953. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1954. Falla carrers Ribera i Convent de Santa Clara, Tercer premi Secció Especial Falles 1954. 1955. Falla Avinguda de l'Oest, Tercer premi Secció Especial Falles 1955


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Tortosa Biosca, Vicent (1907-1992). Titol: De Valencia al mar. Comissió: Carrers Ribera i Convent Sta Clara. Any: 1954. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Sánchez. Autor reflectit: Germans Fontelles, Antoni (1910-1971) i Josep (1914-1977). Titol: Reclams d'ara. Comissió: Avinguda de l'Oest. Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1956. Falla Avinguda de l'Oest, Tercer premi Secció Especial Falles 1956. 1957. Falla Avinguda de l'Oest, Tercer premi Secció Especial Falles 1957


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Tortosa Biosca, Vicent (1907-1992). Titol: La ciutat alegre i confiada. Comissió: Avinguda de l'Oest. Any: 1956. Suports i dimensions: 1 fot, 11 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.NO-DO de l'any 1956 i les falles de la Secció Especial mes la plantada per la Comissió del Foc. Acaba el reportatge amb la cremà.

Copia fotográfica orginal de negatiu cel·luloide 6 x 6
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Tortosa Biosca, Vicent (1907-1992). Titol: Qui més puga per a ell. Comissió: Avinguda de l'Oest. Any: 1957. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1958. Falla Na Jordana, Tercer premi Secció Especial Falles 1958. 1959. Falla plaça de la Reina, carrers de la Pau i Sant Vicent, Tercer premi Secció Estacial Falles 1959


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: González Latorre, Modesto (1909-1996). Titol: Nivell de vida o coses de risa. Comissió: Na Jordana. Any: 1958. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
 
Les fotos del Segon premi Falles Secció Especial dels anys 50 les pots trobar en Arxiu del Blog: Any 2017 mes març

Copia fotográfica original de negatiu cel·luloide 6 x 6
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Germans Fontelles, Antoni (1910-1971) i Josep (1914-1977). Titol: Guerra fresa. Comissió: Plaça de la Reina, Carrers Pau i Sant Vicent. Any: 1959. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Coronament de la falla i una escena del lateral dret
 
Unes altres fotos de la Falla de la plaça de la Reina de l'any 1959 les pots trobar en Arxiu del Blog: Any 2015 mes desembre i Any 2014 mes abril.