Estadistica: contador de visitas

martes, 29 de diciembre de 2020

La 127 Participació Sabuts de Falles

Nova foto que vol respostes.


És la proposta per al mes de desembre.


Identifica la falla que apareix en la fotografia i contesta com sempre a les tres preguntes clàssiques:
 

1.-  Quin és el nom de la falla?

2.-  Lema i any que es va plantar?

3.-  Quin artista és l'autor? 

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem a partir del dia 8 de gener.  T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.

També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat. 

Les Solucions a la 126 Participació Sabuts de Falles


Catalogació de la fotografia que volia ser identificada

La fotografia ha obtingut bona contestació a les tres preguntes.

És Juanvi qui contesta correctament a les tres preguntes amb l'agraïment de tots els seguirdors del JotaJotaFaller.

Falla plantada l'any 1963 per la Comissió dels carrers Hernán Cortés i Ciril Amorós amb un pressupost declarat de 35.000 pessetes en la Secció Segona. L'artista faller encarregat de la seua construcció va ser José Codoñer Sanz. La falla va portar per lema: "Tauromaquia".


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Codoñer Sanz, José. Titol: Tauromaquia. Comissió: Carrers Hernán Cortés i Ciril Amorós. Any: 1963. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.1933. Falla Joaquim Costa i Comte d'Altea. Falles 1933

El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.

 • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
 • Material literari: revistes i llibrets.
 • Els Ninots indultats
 • La Pirotècnia i la Música  
Aquella falla de l'any … plantada per la Comissió…


Aquella falla de l'any 1933 plantada per la Comissió dels carrers Joaquim Costa i Comte d'Altea.  La falla va portar per lema: "La llei de l'embut". L'artista faller que es va ocupar de realitzar la falla va ser: Abelardo Guillot Bulls. Una inspiració en Art Decó van decorar els quatre costats de la base de l'escenari.

1945. Falla Cadiz i Literat Azorín. Secció Tercera Falles 1945


Aquella falla de l'any 1945 plantada per la Comissió dels carrers Cadiz i Literat Azorin va portar per lema: "Quatre tocatetes". L'artista faller encarregar de la seua construcció va ser, Vicente Sancho Marqués. En el concurs faller va participar classificada en la Secció Tercera. 

1955. Falla Portal de Valldigna i Salinas. Secció Tercera B Falles 1955


 Aquella falla de l'any 1955 plantada per la Comissió del Portal de Valldigna i Salinas. Es va encarregar de realitzar la falla l'artista faller Alfredo Garcia Albarracin i l'argument satíric va portar per lema: "Este món és una loteria".

1968. Falla Ferran el Catòlic i Àngel Guimerá. Secció Especial Falles 1968

Homenatge i record a l'artista faller, 
 José Azpeitia Ureña
(19 de setembre 1936 - 23 de desembre 2020)1970. Falla plaça Pintor Segrelles. Secció Primera B Falles 1970domingo, 29 de noviembre de 2020

La 126 Participació Sabuts de Falles

Nova foto que vol respostes.


És la proposta per al mes de novembre.


Identifica la falla que apareix en la fotografia i contesta com sempre a les tres preguntes clàssiques:
 

1.-  Quin és el nom de la falla?

2.-  Lema i any que es va plantar?

3.-  Quin artista és l'autor? 

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem a partir del dia 8 de desembre.  T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.

També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat. 

Les Solucions a la 125 Participació Sabuts de Falles


Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
La fotografia no ha obtingut cap contestació a les tres preguntes.
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:

L'any 1952 la Comissió de Guillem de Castro, carrers En Bany i Espinosa va encarregar la realització de la falla a l'artista faller Fernando Roda Llop i va portar per lema: De tot açó no queda.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Roda Llop, Fernando . Titol: De tot açó no quedaComissió: Guillem de Castro, carrers En Bany i Espinosa. Any: 1952. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

El paisatge urbà, que es veu en la fotografía amb la falla, en l'actualitat és inexistent. L'edifici cantonada Guillem de Castro i carrer En Bany enderrocat fa uns anys és un solar d'interés immobiliari. També tot l'entorn on es va plantar la falla está totalment canviat.


Cosa curiosa, el lema d'aquella falla: De tot açó no queda, també fa honor al paisatge urbà actual.

1934. Falla carrer Castelló i Adjacents. Falles 1934

 El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.

 • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
 • Material literari: revistes i llibrets.
 • Els Ninots indultats
 • La Pirotècnia i la Música  
Aquella falla de l'any … plantada per la Comissió…

Aquella falla de l'any 1934 plantada per la Comissió dels carrers Castelló i Adjacents realitzada per l'artista faller Alvaro Ponzá. L'argument de critica representat va portar per lema: "Mercat de les flors". Un tema d'actualitat en aquells anys de reforma urbana.

1945. Falla carrers Na Jordana i Burjassot. Secció Tercera Falles 1945


Aquella falla de la Secció Tercera de l'any 1945 plantada per la Comissió dels carrers Na Jordana i Burjassot. José Maria Martinez Herrero, va ser l'artista faller, que va signar i es va ocupar de construir la falla que va portar per lema: "El tío de la guitarra".
És una falla de fa 75 anys en este 2020.

1950. Falla plaça de la Mercé. Secció Primera Falles 1950

Aquella falla de l'any 1950 plantada per la Comissió de la plaça de la Mercé en la Secció Primera. Es va encarregar de realitzar la falla l'artista faller Carlos Tarazona Torán i l'argument satíric va portar per lema: "El canteret espanyol".
El tema de la falla va estar sota la sospita de la censura i la comissió va saber manionar en tot el que va poder.

1962. Falla carrers Sueca i Literat Azorin. Secció Primera Falles 1962


Aquella falla de l'any 1962 plantada per la Comissió carrers Sueca i Literat Azorín. L'artista faller Manuel Giménez Monfort es va ocupar de la seua construcció i va portar per lema: "La verdad". Tercer premi de la Secció Primera.

1970. Falla carrers Lluis Santangel i Maties Perelló. Secció Primera B Falles 1970


Aquella falla plantada l'any 1970  per la Comissió Lluis Santangel i Maties Perelló realitzada per l'artista faller Santiago Soro Capella. Tota la composició i la sátira representada en les escenes va portar per lema: "No, a los hijos".  Segon premi Secció Primera B mes el premi d'Ingenio y Gracia. D'aquella falla ara al 2020 s'han complert per a la història de les falles 50 anys, 

sábado, 31 de octubre de 2020

La 125 Participació Sabuts de Falles

Nova foto que vol respostes.


És la proposta per al mes d'octubre.


Identifica la falla que apareix en la fotografia i contesta com sempre a les tres preguntes clàssiques:
 

1.-  Quin és el nom de la falla?

2.-  Lema i any que es va plantar?

3.-  Quin artista és l'autor? 

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem a partir del dia 8 de novembre.  T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.

També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat. 

Les Solucions a la 124 Participació Sabuts de Falles


Catalogació de la fotografia que volia ser identificada

La fotografia ha obtingut bona contestació a les tres preguntes.

És Juanvi qui contesta correctament a les tres preguntes amb l'agraïment de tots els seguirdors del JotaJotaFaller.


Falla de la Secció Segona plantada l'any 1963 per la Comissió dels carrers Doctor Serrano i Carles Cervera, que va ser realitzada en un pressupost declarat de 25.000 pessetes per l'artista faller, José López Díaz amb el lema: "Burrades". 

C. de DOCUMENTACIÓ

Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: López Díaz, José (1903-1969). Titol: BurradesComissió: Carrers Doctor Serrano i Carles Cervera. Any: 1963. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.  

1935. Falla plaça Doctor Collado. Secció Primera Falles 1935

 El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.

 • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
 • Material literari: revistes i llibrets.
 • Els Ninots indultats
 • La Pirotècnia i la Música  
Aquella falla de l'any … plantada per la Comissió…


Aquella falla plantada l'any 1935  per la Comissió de la plaça del Doctor Collado. La falla va portar per lema: "Desfilada de belleses". L'artista faller va ser el duet format per Amadeo Desfilis Pascual i Francisco Coret Bayarri. En el concurs faller va aconseguir per decisió del jurat, el cinqué premi de la Secció Primera i la dotació económica de 1.000 pessetes.
L'escena principal tenia la gràcia, que a determinades hores, el ninot de l'escenari actuava de model en una desfilada. La cortina s'obria, entrava a l'interior de la falla i tornava canviat i vestit per exhibir una altra roba per a una atenta ninota grossa.
Una prova més de l'enginy faller en la història de les falles.

1945. Falla carrers Salamanca i Comte d'Altea. Secció Segona Falles 1945


Aquella falla de la Secció Segona plantada l'any 1945 per la Comissió dels carrers Salamanca i Comte d'Altea. Es va encarregar de realizar la falla l'artista faller José Maria Mas Marí i l'argument satíric va portar per lema: "Açó és telefonos o casa Pepe". Una sàtira del servici que la companyia prestava en la década de postguerra.
És una falla Patrimoni Material pel tema tractat i per haver reproduït en l'acció de la crítica fallera l'edifici de Telefónica, que des de la seua construcció, figura en el catàleg arquitectònic de la principal plaça de la ciutat.

1957. Falla carrers Pintor Salvador Abril i Pere III el Gran. Secció Segona Falles 1957


 

Aquella falla de l'any 1957, plantada en la Secció Segona per la Comissió dels carrers  Pintor Salvador Abril i Pere III el Gran. Manuel Guinart Tomás, va ser l'artista faller, que va signar i es va ocupar de construir la falla amb el lema: "Tarta nupcial".
Oferim també l'esbós complement de documentació

                                             
 
Falla Patrimoni Material en la carpeta de Falles Tortá, que té com a principal referent la de l'any 1931 de l'artista faller Vicente Benedito als carrers Comte Salvatierra i Francisco Banquells (Mercat de Colom). La informació de la Tortà del Dimoni desficiós amb la seua C. de Documentació i la C. d'Interpretació, com també un video d'imatges de la falla, la pots trobar en l'Arxiu del Blog: 2011 mes febrer.

1964. Falla carrers Almirant Cadarso i Comte d'Altea. Secció Tercera A Falles 1964. Falla Ferran el Catòlic i Àngel Guimerá. Secció Segona B Falles 1987Aquella falla de l'any 1964 plantada en la Secció Tercera A per la Comissió dels carrers Almirant Cadarso i Comte d'Altea. L'artista faller Salvador Guaita Piles es va ocupar de la seua construcció i el tema satíric dedicat al món faller va portar per títol: "El mal de les Falles".


Vint-i-tres anys després, el 1987, l'artista faller José Luis Pérez Abad va fer una falla reproducció adaptada amb el mateix tema i lema per a la comissió de Ferran el Catòlic i Àngel Guimerá.
La foto és i està feta per l'amic Joan V. Ramírez. 

1970. Falla carrers Cadiz i Literat Azorín. Secció Tercera B Falles 1970Aquella falla plantada l'any 1970  en la Secció Tercera B per la Comissió dels carrers Cadiz i Literat Azorin, va ser realitzada per l'artista faller Vicente Sancho Marqués. La sátira representada en les escenes va portar per lema: "Señales de tráfico". Ara aquella falla, en el record del 2020 s'han complert per a la història de les falles, 50 anys.

miércoles, 30 de septiembre de 2020

La 124 Participació Sabuts de Falles


 Nova foto que vol respostes.


És la proposta per al mes de setembre.


Identifica la falla que apareix en la fotografia i contesta com sempre a les tres preguntes clàssiques:
 

1.-  Quin és el nom de la falla?

2.-  Lema i any que es va plantar?

3.-  Quin artista és l'autor? 

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem a partir del dia 8 d'octubre.  T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.

També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat. 

Les Solucions a la 123 Participació Sabuts de Falles


Catalogació de la fotografia que volia ser identificada

La fotografia ha obtingut bona contestació a les tres preguntes.

El nostre agraïment com el dels seguidors del JotaJotaFaller a Juanvi per demostrar que és un Sabut de Falles.

Falla de la Secció Segona plantada l'any 1956 per la Comissió de la Plaça Mercat de Russafa, que va ser realitzada per l'artista faller, Juan Martínez de la Barrera amb el lema: "El Mercat de Russafa". 

C. de DOCUMENTACIÓ

Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Martínez de la Barrera, Juan. Titol: El Mercat de Russafa. Comissió: Plaça Mercat de Russafa. Any: 1956. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.  

 

 

1931. Falla plaça del Pilar. Falles 1931

 El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.

 • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
 • Material literari: revistes i llibrets.
 • Els Ninots indultats
 • La Pirotècnia i la Música  
Aquella falla de l'any … plantada per la Comissió…


Aquella falla de l'any 1931 plantada i signada la seua realització per la Comissió de la plaça del Pilar, el tema representat va portar per títol: "La circulació a tots ens porta de gaidó".

1947. Falla Cadiz, Rector Femenia i Puerto Rico. Secció Tercera Falles 1947


Aquella falla de l'any 1947 plantada per la Comissió dels carrers Cadiz, Rector Femenia i Puerto Rico va portar per lema: "Problemes de la dona". L'artista faller encarregar de la seua construcció va ser, R. Fernández. En el concurs faller va participar classificada en la Secció Tercera. 


 


1954. Falla Nador i Miraculosa. Falles 1954


Aquella falla de l'any 1954 plantada per la Comissió dels carrers de Nador i Miraculosa. Es va encarregar de realitzar la falla l'artista faller Àngel Azpeitia Ureña i l'argument satíric va portar per lema: "De Valencia, ni la esencia".

1963. Falla Escalante i Travessera de Calabuig. Secció Segona Falles 1963


Aquella falla de la Secció Segona plantada l'any 1963 per la Comissió del carrer Escalante i Travessera de Calabuig. Es va encarregar de realitzar la falla l'artista faller David Cortés Cubel per un pressupost declarat de 44.000 pessetes i l'argument satíric va portar per lema: "Estampes d'actualitat".

1970. Falla Santa Cruz de Tenerife i Àngel de l'Alcasser. Sercció Tercera B Falles 1970


Aquella falla de l'any 1970 plantada en la Secció Tercera B per la Comissió dels carrers Santa Cruz de Tenerife i Àngel de l'Alcasser. Es va encarregar de realitzar la falla l'artista faller Ramón Iranzo Ruiz i l'argument satíric va portar per lema: "Divisas". El jurat va considerar que la falla era mereixedora del Segon Premi.


sábado, 29 de agosto de 2020

La 123 Participació Sabuts de FallesÉs la proposta per al mes d' agost.

Identifica la falla que apareix en la fotografia i contesta com sempre a les tres preguntes clàssiques:
 

1.-  Quin és el nom de la falla?

2.-  Lema i any que es va plantar?

3.-  Quin artista és l'autor? 

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem a partir del dia 8 de setembre.  T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.

També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat. 

Les Solucions a la 122 Participació Sabuts de Falles


Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
La fotografia no ha obtingut cap contestació a les tres preguntes.

Falla de la Secció Segona B plantada l'any 1969 per la Comissió dels carrers Alberic i San José de Calasanz, que va ser realitzada per l'artista faller, Manuel Castellano Silvestre amb el lema: "La lucha por la vida". 

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Castellano Silveste, Manuel. Titol: La lucha por la vida. Comissió: Carrers Alberic i San José de Calasanz. Any: 1969Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

.
Darrer any que es va plantar la falla al desistir els fallers de la comissió continuar la seua activitat en la festa de les falles.

1935. Falla Plaça Rojas Clemente. Secció Segona Falles 1935

El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.

 • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
 • Material literari: revistes i llibrets.
 • Els Ninots indultats
 • La Pirotècnia i la Música  
Aquella falla de l'any … plantada per la Comissió…

 
 Aquella falla de l'any 1935 plantada per la Comissió de la plaça Rojas Clemente i realitzada per l'artista faller Francisco Canet Cubel. El tema representat va portar per lema: "De les castanyetes de suro al carrer Ribera". També com a segon titol: "Nostres balls desapareixen, els exòtics creixen". Primer premi Secció Segona i la dotació de 1000 pessetes.


1949. Falla Salamanca i Comte d'Altea


Aquella falla de l'any 1949 plantada per la Comissió dels carrers    Salamanca i Comte d'Altea. Carlos Tarazona Toran, va ser l'artista faller, que va signar i es va ocupar de construir la falla que va portar per lema: "Criticas varias".

1952. Falla Hernán Cortés i Ciril Amorós


Aquella falla de l'any 1952 plantada per la Comissió dels carrers Hernán Cortés i Ciril Amorós. Es va encarregar de realitzar la falla l'artista faller Miguel Piera Martinez i l'argument satíric va portar per lema: "Teatreries".

1967. Falla Avinguda Pérez Galdós, Jesús i Mestre Sosa. Secció Tercera Falles 1967

 
Aquella falla de l'any 1967 plantada per la Comissió Avinguda Pérez Galdós, carrers Jesús i Mestre Sosa. L'artista faller José Maria Martínez Herrero es va ocupar de la seua construcció i va portar per lema: "España en bandeja".  Huité premi de la Secció Tercera.

1970. Falla Espartero i Gran Via Ramón y Cajal. Secció Primera A Falles 1970

 
 
Aquella falla plantada l'any 1970  per la Comissió Espartero i Gran Via Ramón y Cajal realitzada per l'artista faller Joan Roig Arnal. Tota la composició i la sátira representada en les escenes va portar per lema: "Horoscopo".  Huité premi Secció Primera A. D'aquella falla ara al 2020 s'han complert per a la història de les falles 50 anys, precisament, l'any que l'artista ha mort el 25 de gener.

 viernes, 31 de julio de 2020

La 122 Participació Sabuts de FallesÉs la proposta per al mes de Juliol.

Identifica la falla que apareix en la fotografia i contesta com sempre a les tres preguntes clàssiques:
 

1.-  Quin és el nom de la falla?

2.-  Lema i any que es va plantar?

3.-  Quin artista és l'autor? 

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem a partir del dia 8 d'agost.  T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.

També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat. Les Solucions a la 121 Participació Sabuts de Falles

 

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
 
La fotografia ha estat identificada i ha obtingut contestació a les tres preguntes
La nostra felicitació i agraïment és per a Juanvi que ha contestat correctament les tres preguntes.


Falla de la Secció Tercera A plantada l'any 1970 per la Comissió dels carrers Ferros i Joan Baptista Perales, que va ser realitzada per l'artista faller, Manuel Ferrer Montesinos amb el lema: "València Turista".

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Ferrer Montesinos, Manuel. Titol: València Turista.  Comissió: Carrers Ferros i Joan Baptista Perales. Any: 1970. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.EN CONSTRUCCIÓ  I  RENOVACIÓ DE CONTINGUT

1945. Falla Ripalda i Soguers. Secció Segona Falles 1945

1954. Falla carrers Gravador Esteve i Ciril Amorós. Secció Tercera A Falles 1954

Aquella falla de l'any 1954 plantada per la Comissió Gravador Esteve i Ciril Amorós. Es va encarregar de realizar la falla l'artista faller José Maria Mas Marí i l'argument satíric va portar per lema: El teatre del matrimoni. De deu accèssits concedits a la Secció Tercera A va aconseguir un.

1964. Falla Mercat Central. Secció Especial Falles 1964

1970. Falla Avinguda de l'Oest. Secció Primera A Falles 1970

 
Aquella falla plantada l'any 1970  en la Secció Primera A per la Comissió de l'Avinguda  de l'Oest i realitzada per l'artista faller Vicente Tortosa Biosca. Tota la composició i la sátira representada en les escenes va portar per lema: "Licencias".  Segon premi Secció Primera A. D'aquella falla ara al 2020 s'han complert per a la història de les falles 50 anys.

martes, 30 de junio de 2020

La 121 Participació Sabuts de Falles

 

És la proposta per al mes de Juny.

Identifica la falla que apareix en la fotografia i contesta com sempre a les tres preguntes clàssiques:
 

1.-  Quin és el nom de la falla?

2.-  Lema i any que es va plantar?

3.-  Quin artista és l'autor? 

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem a partir del dia 8 de juliol.  T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.

També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat. 


Les Solucions a la 120 Participació Sabuts de Falles

 
Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
La fotografia no ha obtingut cap contestació a les tres preguntes.

Falla de la Secció Segona A plantada l'any 1970 per la Comissió dels carrers Alberic i Heroi Romeu, que va ser realitzada per l'artista faller, Vicente López Gallego amb el lema: "El mundo está dividido".
9é Premi

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: López Gallego, Vicente. Titol: El mundo está dividido. Comissió: Carrers Alberic i Heroi Romeu. Any: 1970. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.