Estadistica: contador de visitas

lunes, 6 de diciembre de 2010

Huitena Participació Sabuts de Falles


Nova foto que vol respostes. És la proposta per al mes de desembre.
Identifica la falla que apareix en la fotografia.
Les tres preguntes bàsiques a contestar, com sempre, són les clàssiques.
.
1.- Quin és el nom de la falla?
2.- Lema i any que es va plantar?
3.- Quin artista és l'autor?
.
Qui vulga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 6 de gener de 2011. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. En esta huitena edició, també ànim a tots. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació.

Les Solucions a la Setena Participació Sabuts de Falles

La fotografia ha estat identificada i ha obtingut contestació a les preguntes.

Les respostes correctes a les tres preguntes formulades, són:

Falla Joan d'Aguiló - Gaspar Aguilar de la Secció 3ª A plantada l'any 1956 amb el lema: "Exportació valen- ciana" i realitzada per l'artista faller Vicent Tortosa Biosca.

Juanjo, ha donat la contestació adequada a les tres preguntes formulades. La nostra felicitació per ser un Sabut de Falles.

C. de DOCUMENTACIÓ

Autories /Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Tortosa Biosca, Vicent (1907-1992). Títol: Exportació valenciana. Comissió: Joan d'Aguiló - Gaspar Aguilar. Any: 1956. Suports i dimensions: 1 fot, 10,5 x 7,5 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ

L'Escenificació figurativa de la falla lloava els principals productes valencians de l'exportació: la taronja, les hortalisses i la paella com a plat gastronòmic més conegut. En el coronament un valencià introduïa l'arrós d'una paella en un pot de conserva preparat per a volar a l'extranger. Al cos central entre basquets plens de taronges es desenvolupaven les escenes que magnificaven les excel·lències dels productes més famosos d'origen valencià.

domingo, 5 de diciembre de 2010

1919. Falla Àngels - Maldonado


C. de DOCUMENTACIÓ
.
Autories /Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: La Comissió Fallera. Títol: La Liga de las Naciones. Comissió: Àngels - Maldonado. Any: 1919. Suports i dimensions: 1 fot, 13 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1916. Falla plaça del Pilar

Falla mereixedora, per decisió del jurat, entre totes les tipologies de monument plantats aquell any, del sisè premi amb 50 pessetes i estendard.
.
C. de DOCUMENTACIÓ

Autories /Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Roda Rovira, Carmelo (1878-1947) /esbós de Eugeni Garcia. Títol: Gloria a las artes. Comissió: Plaça del Pilar. Any: 1916. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
.
C. d'INTERPRETACIÓ
.
Falla escena sense cadafal per distribuir els ninots, que actuen amb caràcter simbòlic i acció crítica. La representació estava formada per mitja esfera armil·lar tallada en un quart, on es situava l'escenificació principal arran de terra. Un pintor copiava en un llenç, posat sobre un cavallet, la Porta dels Apòstols de la Catedral. Mentrestant, una matrona amb els atributs del comerç baixava per un camí marcat des del Pol Nord, on hi havia un ós blanc.
La falla va ser censurada i no es va entendre bé, a quin pintor, directiu de l'Acadèmia de Belles Arts, criticava i molts van ser els que es van sentir al·ludits. Encara que l'opinió més generalitzada, deia que la falla feia un elogi a les mesures proteccionistes que havien pres els països bel·ligerants en la I Guerra Mundial sobre els seus respectius patrimonis artístics.

1916. Falla Santa Teresa - Pintor Domingo i Exarchs

Pensat i Fet en el cinquè any de publicació de la revista va intercanviar per equivocació el seu esbós pel de la falla Tros Alt.
La falla va impactar per la seua composició i distribució dels ninots, però encara que no va obtenir cap premi oficial, sí un artístic estendard "A la Falla mes Valenciana" atorgat pel Centre Valencianista Instructiu Verge del Pilar. També el premi de Lo Rat Penat, un plat de glòria i un florí d'or al llibret, original del versador Jaume Ferrer.

C. de DOCUMENTACIÓ
.
Autories /Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: La Comissió Fallera. Títol: El que espera... . Comissió: Santa Teresa - Pintor Domingo. Any: 1916. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1912. Falla Mariano Benlliure


El millor remei.
Si el fumar no et pega be
perque la gola te cou,
proba el paper marca Ché!
que es com la proba del ou.

Falla de les anomenades en l'època, d'anunci i guardonada amb el Primer Premi.

El fet de premiar una falla de reclam publicitari encobert va tenir conseqüències: la indiferència i cap reconeixement del públic, la reprovació de tota la premsa i la insatisfacció dels fallers d'altres comissions. També, atés el clamor popular, l'acceptació per part de l'Ajuntament de la desafortunada decisió del jurat, però sense arribar a la rectificació de la seua acta.

C. de DOCUMENTACIÓ

Autories /Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Cortina Beltrán, Carlos (1875-1949). Títol: Estralls del tabac. Comissió: Mariano Benlliure. Any: 1912. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
.
C. d'INTERPRETACIÓ
.
El pedestal de la falla el formaven diversos paquets i paquets de tabac de la companyia Arrendatària de Tabacalera. Sobre les dites caixes apareicien uns fumadors: els que usaven el paper Ché!, estaven grossos i sans, mentre que els que no, prims i malals tossien per la seua falta d'habilitat al comprar. A dalt de tot, un altre ninot vestit elegantment i arrepapat en un balanci al costat d'una tauleta, mirava complaent els beneficis aconseguits dels uns i dels altres.

1911. Falla Fresquet


Falla triomfadora amb un tema popular que es repetia en aquells anys, l'èxit del teatre músical i les cançons amb lletres de doble sentit sensual.

Aconseguiria el tercer premi atorgat pel jurat de l'Ajuntament: Cent pessetes de dotació econòmica i un estendard dissenyat per Honorio Romero Orozco.

Actualment, el carrer on es va plantar la falla, està retolat amb el nom de Gabriel Miró.

C. de DOCUMENTACIÓ

Autories /Autor fotografia: Palau, Ismael. Autor reflectit: La Comissió Fallera. Títol: La Corte de Faraón. Comissió: Fresquet. Any: 1911. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ

La falla al·ludia a l'auge del teatre sicalíptic i estava escenificada en elevació d'altura per una piràmide egípcia a la base, on hi havia dues taquilles. En la cara principal, dedicada al teatre sicalíptic amb un rètol, que deia: "Esgotades" i els títols de les obres mes exitoses. En el de la cara de darrere, dedicada al teatre clàssic, es llegia: "Tancat per falta de públic" i els títols de les obres amb teranyines. El cos central i el coronament estava format per un bombo i dos homes amb intenció d'escalar cap amunt on es trobava una cupletista babilònica