Estadistica: contador de visitas

domingo, 30 de diciembre de 2018

La 103 Participació Sabuts de Falles


És la proposta per al mes de Desembre.

Identifica la falla que apareix en la fotografia i contesta com sempre a les tres preguntes clàssiques:


1.-  Quin és el nom de la falla?
2.-  Lema i any que es va plantar?
3.-  Quin artista és l'autor? 


Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem a partir del dia 8 de gener. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat 

Les Solucions a la 102 Participació Sabuts de Falles

.
Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
La fotografia ha estat identificada i ha obtingut contestació a les tres preguntes.
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:
 Falla de l'artista faller Pasqual Carrasquer Blasco realitzada l'any 1953 per a la Comissió dels carrers Danses i Adjacents. L'argument de la falla va portar per lema: "Literatura moderna"

Juanvi és qui contesta correctament a les tres preguntes formulades. La nostra felicitació i satisfacció per la seua bona participació

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Carrasquer Blasco, Pasqual. Titol: Literatura moderna. Comissió: Carrer Danses i Adjacents. Any: 1953. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1954. Falla carrer Danses i Adjacents. Secció Tercera B Falles 1954

El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.
  • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
  • Material literari: revistes i llibrets.
  • Els Ninots indultats
  • La Pirotècnia i la Música  
LA DÈCADA DELS ANYS 50, DEBUT i TRIOMF DE L'ARTISTA FALLER DE SUECA, PASQUAL CARRASQUERC. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Carrasquer Blasco, Pasqual. Titol: Els que viuen del conte. Comissió: Carrer Danses i Adjacents. Any: 1954. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1955. Falla carrer Danses i Adjacents. Secció Tercera B Falles 1955

Quart premi Secció Tercera B
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Carrasquer Blasco, Pasqual. Titol: A lo loco, a lo loco. Comissió: Carrer Danses i Adjacents. Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Escena de la cara lateral dreta
                                                    Un rovell d'ou tres-en ratlla,
                                                    verd d'alfalfa i got de vi,
                                                    mig ull, un nas i una dalla,
                                                    creació del gran Dali

Escena de la cara del darrere
                                                  La vespa passa veloç
                                                  i si t'arriba a picar,
                                                  tot cantant-te l'u i el dos,
                                                  et porten a soterrar.

Escena de la cara lateral esquerre.
                                                      Oh, el Mambo! Que alegria.
                                                      Per a rapar-se millor,
                                                      amb brams de burro fan via
                                                      fins al temps de la picor.

1956. Falla carrer Fèlix Pizcueta i Ciril Amorós. Secció Segona Falles 1956. Falla carrers Fèlix Pizcueta i Ciril Amotós, Secció Primera Falles 1957

Tercer premi Secció Segona
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Carrasquer Blasco, Pasqual. Titol: Corrent el temps. Comissió: Carrers Fèlix Pizcueta i Ciril Amorós. Any: 1956. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Copia fotográfica original de negatiu cel·luloide 6 x 6
Accèssit Secció Primera
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Carrasquer Blasco, Pasqual. Titol: La veritat al palmell de la mà. Comissió: Carrers Fèlix Pizcueta i Ciril Amorós. Any: 1957. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Escena de la cara del lateral esquerre des de les cantonades del carrer Ciril Amorós

1958. Falla carrers Fèlix Pizcueta i Ciril Amorós. Secció Primera Falles 1958

Segon premi Secció Primera
Premi Ingenio y Gracia Secció Primera


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Carrasquer Blasco, Pasqual. Titol: Notes infernals. Comissió: Carrers Fèlix Pizcueta i Ciril Amorós. Any: 1958. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


Escena protagonista de la cara del lateral esquerre.  El trio Los Panchos, molt popular en aquells anys, tenia unes cançons que sonaven en tots els programes de ràdio, les quals van servir per a fer critica. La bien pagá per a la banca. El cha-cha-chá del tren per a la empresa estatal de ferrocarril Renfe. ¿Del petróleo qué? per al monopoli de carburants Campsa.

1959. Falla carrers Fèlix Pizcueta i Ciril Amorós. Secció Primera Falles 1959. Falla carrers Lluis Santàngel i Matíes Perelló. Secció Especial Falles 1959

Copia fotográfica original de negatiu cel·luloide 6 x 6
Segon premi Secció Primera
Premi Ingenio y Gracia Secció Primera

Un any després, el 1960, Pasqual Carrasquer va fer en el seu debut a Gandia, un guió adaptat del mateix argument satíric de "Les fadrines, criades". La foto de la falla plantada a Gandia la pots trobar en Arxiu del Blog: Any 2010 mes juliol.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Carrasquer Blasco, Pasqual. Titol: Les fadrines, criades. Comissió: Carrers Fèlix Pizcueta i Ciril Amorós. Any: 1959. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Copia fotográfica original de negatiu cel·luloide 6 x 6
Accèssit Secció Especial
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Carrasquer Blasco, Pasqual. Titol: La cacera de la vida. Comissió: Carrers  Lluis Santángel i Matíes Perelló. Any: 1959. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.