Estadistica: contador de visitas

domingo, 6 de febrero de 2011

X Participació Sabuts de Falles

La foto que vol respostes
Identifica la falla que apareix en la fotografia
A la nova proposta del mes de febrer, també cal contestar les clàssiques tres preguntes.
1.- Quin és el nom de la comissió de la falla?
2.- Lema i any que es va plantar?
3.- Quin artista és l'autor?

.
Qui vulga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 6 de març de 2011. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participar de bon grat.

Les Solucions a la Novena Participació Sabuts de Falles

La fotografia ha estat identificada i ha obtingut contestació a les preguntes.

Les repostes correctes a les tres preguntes formulades, són: L'escena pertany a la falla Comte Salvatierra - Francisco Banquells, plantada l'any 1931. L'autor de la falla és Vicent Benedito i tenia per lema: "La Tortà del Dimoni desficiós", premiada amb el primer premi disputat amb la falla de Carlos Cortina per a la plaça del Mercat Central.


Juanjo amb la corroboració de Simón han contestat adequadament a les tres preguntes formulades. La nostra felicitació per ser uns Sabuts de Falles.
.
C. de DOCUMENTACIÓ

Autories /Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Benedito Baró, Vicent (1884-1956). Títol: La Tortà del Dimoni desficiós. Comissió: Comte Salvatierra-Francisco Banquells. Any: 1931. Suports i dimensions: 1 fot, 11,5 x 15,5 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
.
C. d'INTERPRETACIÓ
.
La representació del pecat de la peresa és molt exquisida i tota la figuració realitzada amb molt bon domini escultòric.
Una dona reclinada sobre una tortuga en postura indolent i relaxada. Reafirmada pel cap estirat arrere amb els ulls clucs, que en relació amb la posició dels braços, indiquen i espressen ensomni i apassionada entrega a un ambient de refinada melangia.

1931. Falla Comte Salvatierra - Francisco Banquells


Falla d'estètica modernista.
Les formes genuïnament déco, transferia al monument faller el llenguatge dels edificis circundants i en especial l'arquitectura del Mercat de Colom.
Monument de l'artista faller Vicent Benedito Baró amb el lema: "La Tortà del Dimoni desficiós".
.
Si es fijeu en el bescuit,
voreu el món infernal
en la caverna fatal
a on el món está dormit.
.
C. de DOCUMENTACIÓ

Autories /Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Benedito Baró, Vicent (1884-1956). Títol: La Tortà del Dimoni desficiós. Comissió: Comte Salvatierra-Francisco Banquells. Any: 1931. Suports i dimensions: 1 fot, 13,5 x 8,5 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
.
El regal del dimoni desficiós
.
¡Que bescuit... Quina hermosura!...
¡Quin derroche en confitura
per a torment del golós
que faria una locura
per poder pegar-li un mós...
Te peretes confitaes
fideus i carabassat,
sireres de les triaes
i es poden fer huit tallaes
per a quedar-se empachat.
Te de sucre les figures
i el dimoni cheperut,
com sempre está a les madures,
fent chepes i diablures
ens conta fent-se el morrut
lo que'l bescuit significa.
.
Falla formada per una fabulosa tortada profusament decorada amb motius orgànics i florals de formes corbes i sinuoses, que permetien la divisió de set escenes i l'elevació per situar la rematada: el Ball de la Moma. Personatge del Corpus vestit de blanc, que representa la virtut i lluita contra els momos, triomfant sobre tots ells, els Set Pecats Capitals, que tenien a les particions del pastís la seua representació figurativa escènica.
La falla ha passat a la història i perdura en la memòria colectiva fallera per dos motius: primer, per haver utilitzat el seu autor en la representació, una iconografia pròpia valenciana sense recòrrer a l'imaginari forà. I segon, per ser la primera falla realitzada amb depurada monumentalitat artística.
A continuació, en un video d'imatges, tenim l'oportunitat de contemplar al complet com era tota la falla de Vicent Benedito.

sábado, 5 de febrero de 2011

1931. Falla plaça Calatrava

Primer any de participació en la festa de belleses falleres de comissió. La fallera de la plaça de Calatrava, Maria Angels Algarra Azuara, va resultar elegida entre huitanta candidates d'altres comissions, Reina de les Falles. L'any següent, amb el règim de govern republicá, canviará el nom pel de Fallera Major.
L'antic nom de la plaça va ser canviat, per decisió municipal de 3 de setembre de 1940, pel de plaça del Negrito. Una clara referència a la figura de la font obra de Luis Roig situada a la plaça.
.
C. de DOCUMENTACIÓ
.

Autories /Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Zapater, Federico. Títol: Sen Chusep, Pascua i Nadal. Comissió: Plaça Calatrava. Any: 1931. Suports i dimensions: 1 fot, 13,5 x 8,5 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ


La falla tenia una doble lectura, en primer lloc, en les escenes al·lusió graciosa a les més típiques i populars festivitats valencianes. La de sant Josep representada, per un bunyol; la de Nadal, per una llima; la de Pasqua, per un Padou d'Alberic i el grup que jugava tirant de la corda. En segon lloc, el coronament criticava el centralisme opressor de l'aranya, evocant el sentiment regionalista identitari.
.
Eixe animalet tan gran,
o més ben dit, eixa aranya,
es el símbol de sentensia,
es l'argument d'esta falla.
En les seues pates dú
totes les regions d'Espanya,
a excepció del gran Madrid,
la capital catalana
i Sevilla, que vol ser...
Per gran martiri nostre,
¡tersera capital d'Espanya!
Pa d'elles es tot lo bó,
pa d'elles es l'esperansa
d'emportar-se lo millor:
atencions, dinés i fama.
Per aixó ocupen l'eix
que sosté a la gran aranya... ..............com si fora una piltrafa
servint així de timó ............................despresiable i llasimosa
i voran com s'absorvix, ......................a la regió valenciana.

1931. Falla plaça Lope de Vega

La falla reproduïa el Pavelló sobre la mar del Balneari Les Arenes. Una estructura de fusta construïda el 1922 per Carlos Cortina i pintada en blanc amb alguns detalls en blau. La sàtira va retratar els estiuejants de València que freqüentaven aquelles instal·lacions en els mesos de més calor. Premi Accèssit de 500 pessetes.
.
C. de DOCUMENTACIÓ

Autories /Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Miró. J. Títol: El Faba de Febo en les Arenes. Comissió: Plaça Lope de Vega. Any: 1931. Suports i dimensions: 1 fot, 8,5 x 13,5 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
En l'últim terç del segle XIX es va implantar la moda del bany d'onades de mar amb finalitats terapèutiques. Això va produir que, es contruira el balneari de Les Arenes i després el seu pavelló flotant, inaugurat el 28 de juny de 1922. I l'esmentat popular establiment va donar nom a la platja. En el record també van quedar, les barraques alçades amb taulons de fusta i lona, que es desmuntaven al final de l'estiu.

1931. Falla plaça sant Bertomeu


Esta falla te un asunt
de sátira tan sertera
que yo ara punt per punt
la explique d'esta manera.
Molt prop de la Exposició
i el Palau Municipal
va eixir cas de rondó
la vena d'un manantial.
De propietats tan extranyes,
que abanda de ser calenta
te reviva les entranyes
i et posa la sang valenta.
Un aigua tan especial
de calentor tan divina
que posant-li safrá i sal
pareix caldo de gallina.

C. de DOCUMENTACIÓ

Autories /Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Roda Llop, Josep. Títol: La font prodigiosa. Comissió: Plaça sant Bertomeu. Any: 1931. Suports i dimensions: 1 fot, 13,5 x 8,5 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ

La falla va satiritzar en to de sainet, la notícia sensacional de l'aflorament d'aigues termals en l'Albereda i a prop del Palau de l'Exposició. Una aigua a la que aviat se li van atribuir propietats de curar totes les malalties físique i morals. A la vegada de proposar la necessitat de construir un balneari per a l'atracció econòmica i turística.
.
Una tallá de meló
d'alger, así s'adivina
sobre ell un tio guasó
forada en una barrina.
Ho ha pres en tal afició
que ya está vist, per la trasa
vol vore si este meló
li resulta carabasa.
És a dir, ens vol explicar
el meravillós procés
que ha seguit per a trobar
la font de nostre progrés.
Sobre la terrasa enorme
del gran Balneari está
lluint el seu uniforme
la fanfarria d'un rajá.
Mis Tela que es una inglesa
mes lluida que'ls fideus,
ha vingut hui de Carpesa
i está prenint banys de peus.
Des del pobre al gran senyor,
des de la gorra fins el gorro
per a viure sense dolor
tot deu s'amorra asi al morro.

1931. Cartell de Falles
Cartell editat en targeta postal amb caràcter historicista.
L'original es propietat de l'Ajuntament i es troba exposat al Museu Faller.

En el concurs de cartells d'aquell any, l'autor Joaquin Mompó, va guanyar de premi un accèssit.
C. de DOCUMENTACIÓ
.
Autor: Mompó, Joaquin. Títol: VALENCIA : 1931 : FESTIVIDAD DE SAN JOSE : TIPICAS FALLAS : 14 AL 19 MARZO. Editor: Bayarri Comunicación. Data publicació: 1997. N.Depòsit legal: V.776 - 1997. Descripció física: 1 pint. (tarjeta postal); 10,5 x 15 cm. Impressor: Tipográfica Artística Puertes. Matèries: Cartell, material gràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll