Estadistica: contador de visitas

martes, 6 de marzo de 2012

XXIII Participació Sabuts de Falles

Nova foto que vol respostes per al mes de març. Participa i Identifica la falla que apareix en la fotografia.
Les tres preguntes a contestar són les clàssiques:
1.- Quin és el nom de la falla?
2.- Lema i any que es va plantar?
3.- Quin artista és l'autor?

Qui vulga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 6 d'abril. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participar de bon grat.

Les Solucions a la XXII Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada.

Les respostes correctes a les tres preguntes formulades, són:

Falla Guillem Sorolla i Torn de l'Hospital realitzada l'any 1912 per l'artista Castrillo Garcia amb el lema: "¡Oooooh... y... va!"

El llibret amb els versos de Vicent Caro Adam va ser premiat per Lo Rat Penat a la millor explicació de Falla. El monument els estendards a la millor Falla de les Societats Los XX i El Cantó

C. de DOCUMENTACIÓ

Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Castrillo Garcia. Titol: ¡Oooooh... y... va!. Comissió: Guillem Sorolla i Torn de l'Hospital. Any: 1912. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. d'INTERPRETACIÓ


La falla era una crítica amb dubte satíric a les promeses oficials enganyoses sobre la construcción del ferrocarril directe Madrid - València.


Quatre falles més van tractar el mateix tema sobre el ferrocarril directe que escursava les distàncies entre Madrid i València: Quart i Palomar, Murillo i Palomar, Quart i Doctor Monserrat, Espinosa i Pare Tosca

lunes, 5 de marzo de 2012

1912. Falla Quart i Palomar. Premis Falles 1912


Premi El Molitó al llibret de la Falla Quart i Palomar
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia:
Cabedo, José Maria. Autor reflectit: Cortina Beltrán, Carlos (1875-1949) i González Martí, Manuel "Folchi" (1877-1972). Titol: ¡Ja vorem!... espera assentat. Comissió: Quart i Palomar. Any: 1912. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. d'INTERPRETACIÓ

Información de la Falla Mariano Benlliure, amb la seua C. de Documentació i d'Interpretació, la pots trobar en l'arxiu publicat del mes de desembre de 2010.

1912. Bunyolera en la festa de les Falles

C. de DOCUMENTACIÓ

Autor fotografia: Peydró Marzal, Vicente (1887-1955). Títol: Bunyolera. Any: 1912. Suports i dimensions: 1 fots. 20 x 17 cm. paper fotogràfic, digital. Matèries: Simbolisme faller, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d' INTERPRETACIÓ


Crónica de la festa publicada per El Mercantil Valenciano:

Con viento más moderado se celebró ayer la fiesta de San José y la popular diversión de las fallas. Las calles se vieron concurridísimas y la animación no tuvo límites, pues la gente, en la que se notaron muchos forasteros, formaba un cordón interminable que se agolpaba alrededor del improvisado escenario, y hacía comentarios sabrosos respecto a la intención del asunto.

El hecho es que desde las primeras horas de la mañana hasta muy entrada la noche hubo por la ciudad y sus alrededores un movimiento y un bullicio extraordinario. Se mezclaba en el ambiente un vaho de aceite hirviendo producido por las freidurias de buñuelos, de los que se puede decir que había dos en cada calle. El consumo de aquellos debió ser fabuloso, pues formaban cola las muchachas de servicio a las puertas de dichos establecimientos a las horas del mediodía. Por supuesto, que no faltaba el detalle característico al exterior, no ya de ramas, sino de verdaderos troncos al oloroso laurel.

Todos los puntos donde se habían colocado fallas se hallaban amenizados por bandas de música, que ejecutaban lo mejor de su repertorio. En la calle de Don Juan de Austria los reputados dulzaineros de Tales se hicieron aplaudir mucho con sus variaciones, que ejecutaron con su peculiar destreza.

La animación se acrecentó durante la velada, pues nadie quiso privarse de ver las peripecias y accidentes que puedieran surgir del sacrificio a que iban a ser condenados lo mismo las figuras modeladas con arte que los personajes grotescos y los accesorios que se han exhibido estos dias.

A media noche, previo el disparo de fuegos artificiales en algunos puntos, y de ruidosas tracas en todos ellos, los alegres acordes de las músicas y la algazara de la multitud, se quemaron las fallas, que no tardaron mucho en convertirse en cenizas.

1912. Falla sant Vicent (Extramurs). Falla Doctor Collado. Falla Gracia i En Sanz. Falles 1912

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Palau, Ismael. Autor reflectit: Boix. Titol: La muerte de los consumos. Comissió: Sant Vicent (Extramurs). Any: 1912. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
El veredicte popular, en contestació a l'acord del jurat de premis, va proclamar millor falla a la de la plaça del Doctor Collado. També la falla aconseguiria l'estendard de la Penya a Trossos a la millor falla i l'estendard del Grup Pensat i Fet a la falla més ingeniosa.


C. de DOCUMENTACIÓ

Autories/Autor fotografia: Cabedo, José Maria. Autor reflectit: Guillen Viguer, Pedro (1874-1941). Titol: La sicalipsis. Comissió: Doctor Collado. Any: 1912. Suports i dimensions: 1 fot, 15 x 13,5 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Palau, Ismael. Autor reflectit: Martí Navarro, Manuel i Mestre Herrero, Vicent. Titol: La aviación. Comissió: Gracia i En Sanz. Any: 1912. Suports i dimensions: 1 fot, 17 x 13,5 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1912. Revista fallera Pensat i Fet

Portada amb capçalera del primer número de la revista fallera, obra de Manuel Sigüenza Alonso.

Dos edicions.

Cobertes de la primera en cartolina lanilla amb estampació daurada del dibuix. En la segona edició cartolina grisa amb estampació platejada.

C. de DOCUMENTACIÓ

Titol: Pensat y fet. Editor: Grup Pensat i Fet : [s.n.] Març 1912 - Núm.1. Freqüència: Anual-març. Data publicació: 1912. Descripció física: il.; 20 p.; 21 x 15,5 cm. Impressor: Imp. La Gutemberg. Matèries: Text imprés, Publicacions seriades, Revista Fallera. Notes: Va deixar de publicar-se el 1972 per a reaparèixer el 1995. Col·lecció Josep J. Coll. Fons des del 1912 al 1972.

C. d'INTERPRETACIÓ

Editor: Grup Pensat i Fet format per Ricard Sanmartín, Josep Maria Esteve, Lluis Llona, Gonzalo Bayona, Eduard Abarca, Lluis Sanz i Francesc Ramil.

Contingut de les 20 pàgines:

Al obrir el llibre pàg. 1

Esbós de l'estendard a la falla més ingeniosa. Guia de les falles: Esbós plaça de la Pilota, D. Joan d'Austria, plaça de Santa Catalina, Ciril Amorós i Féliz Pizcueta, pàg. 2

Esbós Pi y Margall i Ciril Amorós, Cadis i Forn (Nota justificació per la no publicació de l'esbós), Cadis i Corsets, plaça del Contrast (Russafa), Corsets i Sevilla, plaça Arenas (Russafa), sant Vicent (Extramurs), pàg. 3

Esbós Padilla i Gracia, Guillem Sorolla i Torn Hospital, Gracia i En Sanz, Fresquet i Tarazona, Adressadors, Espinosa i Pare Tosca, pàg. 4

Esbós Quart i Doctor Monserrat, Pintor Domingo i Villena, Quart i Murillo, plaça de sant Miquel, Murillo i Palomar, plaça de Mossén Sorell, pàg.5

Esbós Ripalda, Jordana i Soguers, plaça de sant Vult, Guillem de Castro i Jordana, plaça Doctor Collado, Ja-Alai i nota de la falla del carrer de Comedies, pàg. 6

Rusiñol Prats, Santiago: Les Falles, pàg. 7

Thous Orts, Maximilino: Pensat i Fet, pàg. 8

Morales Sanmartín, Bernat: Falles Trágiques, pàg. 9

Burguet Ferrer, Vicent: Art popular, pàg. 10

López-Chávarri Marco, Eduard: El foc de la falla. Gustavino Robba, Severino: La esmenda, pàg. 11

Senent Ibáñez, J. J.: Mirant a Valencia. Sanmartín Bargues, Ricard: Diu un levita, pàg. 12

Esteve Victòria, Josep Maria: Cant a la tradició. Cidón Navarro, Antonio de: Bunyols, pàg. 13

Bayarri Hurtado, Josep Maria: L'anima de la terra. Abarca Masià, Eduard: Hiá una estoreta velleta... ? pàg. 14

Esteve Victòria, Josep Maria: Crònica documentà del orige de la falla, pàg. 15

Publicitat: 3 anuncis, pàg. 18

Publicitat: 4 anuncis, pàg. 19

Publicitat: 4 anuncis, pàg. 20

1912. Falla Don Juan de Austria. Falla Mossén Sorell. Falles 1912

A la fotografia apareix l'estendard atorgar per l'Acadèmia de Calatrava a la millor falla.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Cabedo, José Maria. Autor reflectit: Causarás Casaña, Ricardo (1875-1953) i Agramunt Ruescas, Felipe. Titol: Bruto. Comissió: Don Juan de Austria. Any: 1912. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ

L'opinió unànime de tota la premsa, en contestació a la decisió del jurat, va declarar millor falla a la del carrer de Don Juan de Austria.


En el Diario de Valencia es pot llegir: Fue una injusticia dejar sin premio la de la calle de D. Juan de Austria. Es más, con el mismo criterio que presidió en el jurado para adjudicar los premios, pudo darse el primero a la de Don Juan de Austria. Y aún había más razones en pro de ésta porque estaba bien hecha, bien proporcionada y producia admirable efecto. Las censuras al jurado han sido generales y lo ocurrido este año debe servir de provechosa lección para los sucesivos.


El Mercantil Valenciano va destacar: Merece especial mención la falla emplazada en el cruce de las calles de Don Juan de Austria y Empedrado. No tiene intención política alguna, ni se satiriza en ella ninguna costumbre social. Ha predominado en ella el arte, y significa el símbolo de la fuerza, pudiendo decirse que su autor, el distinguido artista Sr. Causarás, se ha preocupado en gran manera en resolver problemas de resistencia, y además en dar la justa expresión a la figura del atleta, y que el automóvil que éste sostiene en alto no dejara nada que desear, pues resulta de una ejecución perfecta, sin que se haya omitido el menor detalle de mecanismo de esta clase de vehículos
C. de DOCUMENTACIÓ

Autories/Autor fotografia: Barberá Masip, Vicente (1871-1935). Autor reflectit: Fambuena i Cabrelles. Titol: L'amor i l'interés. Comissió: Mossén Sorell. Any: 1912. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes:Col·lecció Josep J. Coll.