Estadistica: contador de visitas

miércoles, 6 de enero de 2016

La 69 Participació Sabuts de Falles

Nova foto que vol respostes.
És la proposta per al mes de gener.
Identifica la falla que apareix en la fotografia.
Les tres preguntes a contestar són les clàssigues:

1.- Quin és el nom de la falla?
2.- Lema i any que es va plantar?
3.- Quin artista és l'autor?

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 6 de febrer. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat.

Les Solucions a la 68 Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:

Falla de la Comissió dels carrers Pelayo i Matemàtic Marzal plantada l'any 1942 i realitzada per l'artista A.Ferrer. La falla classificada en la secció segona amb un cost de 5.000 pessetes va portar per lema: El Cine mata a Talia.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: A. Ferrer. Titol: El Cine mata a Talia. Comissió: Carrers Pelayo i Matemàtic Marzal. Any: 1942. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1942. Falla Barques i Pascual y Genis. Secció Especial. Falles 1942

El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.
  • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
  • Material literari: revistes i llibrets.
  • Els Ninots indultats
  • La Pirotècnia i la Música
Falla fundacional de la Secció Especial
Cost de la falla declarat: 22.000 pessetes
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Mas Mari, Regina (1899-1968). Titol: Bogeries de la nova música. Comissió: Carrers Barques i Pascual y Genis. Any: 1942. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. d'INTERPRETACIÓ
Aquell any dos ninots indultats en una mateixa falla. El procediment més antic per a regal, a la dreta i l'oficial per votació popular des de l'any 1934, a l'esquerra. El ninot de la dreta: Burrets balladors. El de l'esquerra: El vell del violí.

1942. Plaça de la Reina, Falla Mercat Central. Secció Especial. Falles 1942

Falla fundacional de la Secció Especial
Cost de la falla declarat: 24.000 pessetes
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Roda Rovira, Carmelo (1878-1947). Titol: Huerta florida. Comissió: Plaça de la Reina. Any: 1942. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
Falla fundacional de la Secció Especial
Cost de la falla declarat: 18.000 pessetes
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Vidal Moreno, Enrique (1904-1974). Titol: El arroz y la ensalada. Comissió: Mercat Central. Any: 1942. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1942. Falla plaça de la Mercè, Falla Castelló i Adjacents, Falla Convent Santa Clara i Ribera, Falla Bosseria i Tossal, Falla plaça Lope de Vega. Secció Primera. Falles 1942

Cost de la falla declarat: 15.000 pessetes
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: González Latorre, Modesto (1909-1996). Titol: El organo de Sollana. Comissió: Plaça de la Mercè. Any: 1942. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Cost de la falla declarat: 12.000 pessetes
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Roig, Rafael. Titol: Más claro agua. Comissió: Carrer Castelló i Adjacents. Any: 1942. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Cost de la falla declarat: 14.000 pessetes
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Mas Marí, Regino (1899-1968). Titol: La fuente de los sabios. Comissió: Convent Santa Clara i Ribera. Any: 1942. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Cost de la falla declarat: 15.000 pessetes
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Cortina Beltran, Carlos (1875-1949). Titol: El València triomfa. Comissió: Bosseria i Tossal. Any: 1942. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Cost de la falla declarat: 15.000 pessetes
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Mas Marí, Regino (1899-1968). Titol: Tradicions Valencianes. Comissió: Plaça Lope de Vega. Any: 1942. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1942. Falla Convent Jerusalem i Xàtica, Falla plaça de Sant Gil, Falla carrers Jerusalem i Ermita. Secció Segona. Falles 1942

Cost de la falla declarat: 7.500 pessetes
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Roda Llop, Fernando. Titol: El bon panyo en l'arca es ven. Comissió: Carrers Convent Jerusalem i Xàtiva. Any: 1942. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Cost de la falla declarat: 3.500 pessetes
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Vidal Moreno, Enrique (1904-1974). Titol: Cosas de la fiesta. Comissió: Plaça sant Gil. Any: 1942. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Cost de la falla declarat: 3.000 pessetes
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Villar Medina, Enrique. Titol: ¿Para que nos quieren las mujeres?. Comissió: Carrers Jerusalem i Ermita. Any: 1942. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1942. Falla plaça del Caudillo. Revista El Turista Fallero. Falles 1942


La falla que es planta per primera vegada a la principal plaça de la ciutat amb el personatge del So Quelo, creat per Regino Mas, inicia una etapa que s'allargarà fins a l'any 1952 i el 1953 estarà en esperit en el seu últim any.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Mas Marí, Regino (1899-1968). Titol: So Quelo, el rey de l'horta. Comissió: Caudillo (So Quelo). Any: 1942. Suports i dimensions: 2 fot, 10 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


Primer any de publicació de la revista que perdura en l'actualitat
C. d'INTERPRETACIÓ
Portada a dos tintes de José Peris Aragó signada amb el pseudònim HUFA. Edi: València: Bayarri, 1942. S/p. (20pp). Rustica. 15x21cm. Publicacions periòdiques. Anual. Revista fallera. Tip.Levante.