Estadistica: contador de visitas

lunes, 7 de septiembre de 2015

La 65 Participació Sabuts de Falles

Nova foto que vol respostes per al mes de setembre. Participa i Identifica la falla que apareix en la fotografia.
Les tres preguntes a contestar són les clàssigues:

1.- Quin és el nom de la falla?
2.- Lema i any que es va plantar?
3.- Quin artista és l'autor?

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 6 d'octubre. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat.

domingo, 6 de septiembre de 2015

Les Solucions a la 64 Participació Sabuts de Falles


Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:
Falla de la Comissió carrer de la Pau i plaça de la Reina plantada l'any 1941 i realitzada en quatre grups d'escenes per l'artista faller, Fernando Guillot Bulls. La Falla dissociada en escenes va portar per títol: "Pues señor..."

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Guillot Bulls, Fernando. Titol: Pues señor... Comissió: Carrer de la Pau i Plaça de la Reina. Any: 1941. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1941. Falla plaça sant Jaume, Falla plaça Mercat Central, Falla plaça Molí de Na Robella. Falles 1941

El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.
  • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
  • Material literari: revistes i llibrets.
  • Els Ninots indultats
  • La Pirotècnia i la MúsicaC. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Mas Mari, Regino (1899-1968). Titol: Pel·lícules espanyoles a base de castanyoles. Comissió: Plaça sant Jaume. Any: 1941. Suports i dimensions: 2 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Vidal Moreno, Enric (1904-1974). Titol: L'u i el dos. Comissió: Plaça Mercat Central. Any: 1941. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: González Latorre, Modesto (1909-1996). Titol: Refrans valencians. Comissió: Plaça Molí de Na Robella. Any: 1941. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


Esbós: Arxiu Municipal València.              Foto: Josep J. Coll
C. d'INTERPRETACIÓ
La falla tenia construcció hexagonal i en les sis plataformes de base es representaven sis refranys. En la primera: Ensenyar al que no sap; a més de refrany és obra de caritat. En la segona: Lo secret no dura a on el vi reine. En la tercera: Si vols estar be en el amo, fes-te amic de l'ama. En la quarta escena: En l'estiu tot lo món viu. En la cinquena escenificació era el refreny: Lo que tinc en l'olla trac en lo cullerot. La representació de la sisena escena estava dedicada al refrany: La vella sentències que pa tot tenia tapaora. Sobre els decorats de les escenes s'elevava el coronament amb un grup d'enormes hortalisses en actitud humanitzada de casament per a la figuració del refrany: Ametlles, confits i cendres en els dits.

1941. Falla carrers Castelló i Adjacents, Falla carrers Sorní i Comte Salvatierra. Falles 1941C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Roda Rovira, Carmelo (1878-1947). Titol: ¡¡La Pascua, la Mona i els Ous!!. Comissió: Carrers Castelló i Adjacents. Any: 1941. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. d'INTERPRETACIÓ


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Sánchez Calvo, Manuel. Titol: València festera. Comissió: Carrers Sorni i Comte Salvatierra. Any: 1941. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Esbós: Arxiu Municipal de València.             Foto: Josep J. Coll
C. d'INTERPRETACIÓ
La falla era tota ella una al·legoria de les festes de carácter mes popular a la ciutat de València: la pelà de la panolla, la cantata valenciana, les cucanyes, la mocadorà de sant Donis i en el coronament, el Corpus amb la Roca la Diablera. La Construcció de la falla va ser pressupostada en 7.000 pessetes, quantitat cobrada per l'artista en quatre mensualitat.

1941. Falla Infantil Plaça Músic Gómis, Falla Infantil carrer Hernán Cortés, Falla Infantil carrer En Sendra i Adjacents, Falla Avda José Antonio i Borriana. Falles 1941

C. d'INTERPRETACIÓ

Esbós: Arxiu Municipal de València                    Foto: Josep J. Coll
C. d'INTERPRETACIÓ

Esbós: Arxiu Municipal de València                   Foto: Josep J. Coll
C. d'INTERPRETACIÓ
Un llaurador assegud sobre un meló d'aigua observa al seu voltant diverses accions humorístiques infantils, mentre a la seua mà dreta mostra les fruites valencianes que aporten abundància i riquesa. A la mà esquerra porta els símbols de referència de la ciutat: El Micalet i les barraques de l'horta.
La falleta la va disenyar Vicente Cosí Arnau, que signa amb el president la petició per poder-la plantar.

Esbós: Arxiu Municipal de València                      Foto: Josep J. Coll
C. d'INTERPRETACIÓ

1941. Falla carrers Joaquim Costa i Comte d'Altea, Falla carrers Mar i Primado Reig, Falla plaça poeta Liern (Lo Rat Penat). Falles 1941


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Luis Vidal. Autor reflectit: Mas Marí, Josep Maria. Titol: Lo que era antes... y lo que es ahora. Comissió: Carrers Joaquim Costa i Comte d'Altea. Any: 1941. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

                                            

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Roig Sanz, Rafael (Peral). Titol: Açó vol València. Comissió: Carrers Mar i Primado Reig. Any: 1941. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Castellano Ibáñez, Carmelo. Titol: Per si piquen... Comissió: Plaça poeta Liern (Lo Rat Penat). Any: 1941. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

     Esbós: Arxiu Municipal de València                                                      Foto: Josep J. Coll

C, d'INTERPRETACIÓ
Els socis de Lo Rat Penat van decidir plantar una falla amb les mateixes característiques que els cadafals que l'entitat premiava en els anys finals del segle XIX.
L'argument: un pare porta a la seua filla a passejar per no poder-la casar, moment que s'apropa un soldat de Lanceros de Sagunto a tirar-li floretes. La representació tènia tres ninots de grandària natural amb caps de cera i els vestits apropiats per a cadascuna de les figures. L'altura de la base tenia un metre vuitanta per tres metres de llarg. El cost de la falla pagat pe r Lo Rat Penat va ser d'1.500 pessetes

1941. Ninot Indultat per votació popular. Carrossa Cavalcadal del Ninot. El mes de març que va morir el Mestre Serrano. Cartell de Falles 1941


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Mas Marí, Regino (1899-1968). Titol: Trini i Regalito (Imperio Argentina i Miguel Ligero). Comissió: Plaça sant Jaume. Any: 1941. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Ninot de falla, artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ 
Autories/Autor fotografia: Manero. Autor reflectit: Bodí, Francisco Javier. Titol: Carrossa Cavalcada del Ninot. Any: 1941. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Cavalcades falleres, Cavalcada del Ninot, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Per encàrrec de l'Ajuntament, l'artista, Francisco Javier Bodí, va dissenyar i construir per 4.000 pessetes la carrossa final de desfilada de la Cavalcada del Ninot.

C. d'INTERPRETACIÓ
José Serrano Simeón, el Mestre Serrano (1873-1941)
Autor de més de 50 sarsueles i quasi totes elles molt famoses. És el músic i compositor valencià més popular i conegut. Va compondre l'himne de l'Exposició Regional Valenciana de 1909 i vint anys després per encàrrec, el pasdoble El Faller en plena expansió de les falles com a festa turística. Diuen les cròniques que va ser compost en poc mes de 30 minuts i estrenat als carrers de València bullint de festa, el 18 de març de 1929. Dos anys després, Maximiliano Thous, li va escriure la lletra i s'ha convertit en l'himne de la festa de les falles.
El músic va morir a Madrid el 8 de març de 1941 a pocs dies abans de començar la setmana fallera.
El soterrar del Mestre Serrano. Madrid 09/03/1941. Foto: Vidal, Agencia EFE.
Partitura EL FALLER, editada l'any 1929.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autor: Llop Martínez, Pascual (1912-1950). Títol: VALENCIA : FESTIVIDAD DE SAN JOSE : TIPICAS FALLAS : 1941 : DE 14 AL 19 DE MARZO / Llop. Editor: Valencia:Ayuntamiento. Data publicació: 1941. Descripció física: 1 lám. (cartell); 100 x 70 cm. Impressor: Lit. Ortega. S.A. Barco 12, Valencia. Matèries: Cartell, material gràfic.