Estadistica: contador de visitas

domingo, 6 de diciembre de 2015

La 68 Participació Sabuts de Falles

Nova foto que vol respostes.
És la proposta per al mes de desembre.
Identifica la falla que apareix en la fotografia.
Les tres preguntes a contestar són les clàssigues:

1.- Quin és el nom de la falla?
2.- Lema i any que es va plantar?
3.- Quin artista és l'autor?

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 6 de gener 2016. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat.

Les Solucions a la 67 Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:
L'escena pertany a la falla de la Comissió dels carrers Llibrers i Marqués Dos Aigües plantada l'any 1952 i realitzada pels Germans Fontelles. La falla classificada en la secció segona va portar per lema: Forasters vindrán que de casa ens tirarán.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Fontelles Alegre, Antoni (1910-1971) i Josep (1914-1977). Titol: Forasters vindrán que de casa ens tirarán. Comissió: Carrers Llibrers i Marqués Dos Aigües. Any: 1952. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ

1959. Falla plaça de la Reina, Pau i Sant Vicent, Falles 1959. 1958. Falla plaça Mercat Central, Falles 1958

El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.
  • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
  • Material literari: revistes i llibrets.
  • Els Ninots indultats
  • La Pirotècnia i la Música
LES FALLES DELS GERMANS FONTELLES EN LA DECADA DELS ANYS 50
Secció Especial
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Fontelles Alegre, Antoni (1910-1971) i Josep (1914-1977). Titol: La guerra fría. Comissió: Plaça de la Reina, Pau i Sant Vicent. Any: 1959. Suports i dimensions: 2 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

També de  la Col·lecció, un altra fotografia diferent de la Falla plaça de la Reina, la pots trobar en Arxiu: 2014, mes abril.

Secció Especial
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Fontelles Alegre, Antoni (1910-1971) i Josep (1914-1977). Titol: El año geofísico. Comissió: Plaça Mercat Central. Any: 1958. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1957. Falla plaça Mercat Central. Falles 1957

LES FALLES DELS GERMANS FONTELLES EN LA DECADA DELS ANYS 50

Secció Especial
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Fontelles Alegre, Antoni (1910-1971) i Josep (1914-1977). Titol: La nueva plaga. Comissió: Plaça Mercat Central. Any: 1957. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

També un altra fotografia diferent de la Falla plaça del Mercat Central la pots trobar en Arxiu: 2013, mes novembre.C. d'INTERPRETACIÓ
E1  Esbós de la Falla carrers Visitació, Oriola i Adjacents. Any 1955. Lema: València s'urbanitza. Secció Segona.
E2  Esbós de la Falla carrers Borrull i Turia. Any: 1957. Lema: Pels núvols. Secció Segona1956. Falla plaça Serrans-Els Furs, Falla Borrull i Turia, Falles 1956. 1955. Falla avda de l'Oest, Llibret Falla Almirant Cadarso i Comte d'Altea. Falles 1955

LES FALLES DELS GERMANS FONTELLES EN LA DECADA DELS ANYS 50

Secció Primera
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Fontelles Alegre, Antoni (1910-1971) i Josep (1914-1977). Titol: Tu vida en las estrellas. Comissió: Plaça Serrans-Els Furs. Any: 1956. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Acte faller. Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Secció Segona
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Fontelles Alegre, Antoni (1910-1971) i Josep (1914-1977). Titol: El hombre de hierro. Comissió: Carrers Borrull i Turia . Any: 1956. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Acte faller. Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Secció Especial
La falla, acabat de plantar el cos central i encara amb cordes en el coronament, ens mostra un paisatge urbà de l'avinguda de l'Oest en transformació. Els solars per edificar i ocupats pels firers aporten el pagament d'una taxa municipal recaptada a favor del pressupost de la Junta Central Fallera.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Fontelles Alegre, Antoni (1910-1971) i Josep (1914-1977). Titol: Plantà de Reclams d'ara. Comissió: Avda de l'Oest . Any: 1955. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Acte faller. Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

També un altra fotografia diferent de la Falla avinguda de l'Oest, tota plantada, la pots trobar en Arxiu: 2015, mes octubre.C. d'INTERPRETACIÓ
Portada amb l'esbós de la falla. S/p.(20pp.) Rústica. 15,5 x 21,5 cm. Publicacions periòdiques. Llibret dr falla,  Imp. M. Lagarda. Valencia.

També un fotografia de la Falla dels carrers Almirant Cadarso i Comte d'Altea la pots trobar en Arxiu: 2015, mes octubre.

1953. Falla plaça Doctor Collado, Ninot Indultat, Falla plaça Caudillo, Falles 1953. 1952. Falla plaça Doctor Collado, Falla plaça Caudillo, Falles 1952

LES FALLES DELS GERMANS FONTELLES EN LA DECADA DELS ANYS 50
Secció Especial
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Fontelles Alegre, Antoni (1910-1971) i Josep (1914-1977). Titol: La rosa dels vents. Comissió: Plaça del Doctor Collado. Any: 1953. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Ninot Indultat 1953
C. d'INTERPRETACIÓ
Coeter. Representa un dels personatges popular de de la festa de les falles. La votació el va proclamar Ninot Indultat i el jurat de l'Exposició el va declarar millor ninot de les seccions especial i primera. La fotografia mostra la figura acabada de preparar en la vesprada del dia 19, poc abans de ser traslladada en comitiva des de la falla a la Galeria dels Ninots Indultats.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Fontelles Alegre, Antoni (1910-1971) i Josep (1914-1977). Titol: Pensat, fet i fum. Comissió: Caudillo (So Quelo). Any: 1953. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

També una altra fotografia diferent de la Falla del So Quelo i la seua C. d'INTERPRETACIÓ la pots trobar en Arxiu: 2011, mes abril.

Secció Especial
Plantà a la manera tradicional amb la col·laboració dels fallers de la comissió, però sense fer cas de l'hora i dia anunciat al programa d'actes. El fet ho raonará i justificará la premsa com a conseqüència cada any de la major superació de la monumentalitat d'algunes falles.
També fem notar que el coronament de la falla es convertirá en referent i es repetirá en anys posteriors per tractar en altres falles el mateix tema del canvi de costums en la societat.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Vidal. Autor reflectit: Fontelles Alegre, Antoni (1910-1971) i Josep (1914-1977). Titol: Plantà de Coses perdudes. Comissió: Plaça Doctor Collado. Any: 1952. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Acte faller. Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

També un altra fotografia diferent de la Falla plaça del Doctor Collado, tota plantada, la pots trobar en Arxiu: 2013, mes juliol.C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Vidal. Autor reflectit: Fontelles Alegre, Antoni (1910-1971) i Josep (1914-1977). Titol: Carabassa al forn. Comissió: Caudillo (So Quelo). Any: 1952. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

També un grup de fotografies diferents de la Falla del So Quelo  les pots trobar en Arxiu: 2013, mes juliol.

1951. Falla plaça Doctor Collado, Falla Sant Vicent i Olympia, Falla Barraca i Travessia del Mar. Falles 1951. 1950. Falla plaça Doctor Collado, Falla Sant Vicent i Pare Jofré. Falles 1950

LES FALLES DELS GERMANS FONTELLES EN LA DECADA DELS ANYS 50

Secció Especial
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Fontelles Alegre, Antoni (1910-1971) i Josep (1914-1977). Titol: L'espill de la veritat. Comissió: Plaça Doctor Collado. Any: 1951. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
També un altra fotografia diferent de la Falla plaça del Doctor Collado la pots trobar en Arxiu, febrer de 2014


Secció Primera
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Fontelles Alegre, Antoni (1910-1971) i Josep (1914-1977). Titol: Guerra al hambre. Comissió: Sant Vicent i Olympia. Any: 1951. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Secció Segona
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Fontelles Alegre, Antoni (1910-1971) i Josep (1914-1977). Titol: Peces de mar... y de tierra. Comissió: Carrers Barraca i Travessia del Mar. Any: 1951. Suports i dimensions: 2 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Secció Especial
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Fontelles Alegre, Antoni (1910-1971) i Josep (1914-1977). Titol: Visió dantesca. Comissió: Plaça Doctor Collado. Any: 1950. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Secció Segona
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Fontelles Alegre, Antoni (1910-1971) i Josep (1914-1977). Titol: Turistas. Comissió: Carrers Sant Vicent i Pare Jofre. Any: 1950. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

viernes, 6 de noviembre de 2015

La 67 Participació Sabuts de Falles

Nova foto que vol respostes.
És la proposta per al mes de novembre.
Identifica l'escena de la falla que apareix en la fotografia.
Les tres preguntes a contestar, com sempre, són les clàssiques:

1.- L'escena a quina falla pertany?
2.- Lema i any que es va plantar?
3.- Quin artista és l'autor? 

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 6 de decembre. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat.

Les Solucions a la 66 Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:
Falla de la Comissió carrers Sevilla i Corset plantada l'any 1923 i realitzada per l'artista faller, Manuel Giménez Cotanda. La falla va portar per lema: "Homenatge a Blasco Ibáñez".

El jurat la va declarar fora de concurs sense opció a premi

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Giménez Cotanda, Manuel. Titol: Homenatge a Blasco Ibáñez. Comissió: Carrers Sevilla i Corset. Any: 1923. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Esbós: Arxiu Municipal de València     Foto: Josep J. Coll

1923. Falla Trinitaris i Santa Margarida. Falla carrers Na Jordana i Burjassot. Falles 1923


El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.
  • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
  • Material literari: revistes i llibrets.
  • Els Ninots indultats
  • La Pirotècnia i la Música

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Just Gimeno, Alfredo. Titol: Un casament a l'antiga. Comissió: Carrer Trinitaris i Santa Margarida. Any: 1923. Suports i dimensions: 2 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓC.de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Gómez Durán, Francisco. Autor reflectit: Vercher Coll, Antonio (1900-1934). Titol: Nit d'Albaes. Comissió: Carrers Na Jordana i Burjassot. Any: 1923. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Esbós: Arxiu Municipal de València      Foto: Josep J. Coll
Versets explicació del llibret

1923. Falla carrers Cuines i Bany dels Pavesos. Falla plaça Doctor Collado. Falles 1923


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Gómez Duran, Francisco. Autor reflectit: Cortina Beltrán, Carlos (1875-1949) i Vicent Suria, Carmelo (1890-1957). Titol: Perla del Mediterràni. Comissió: Carrers Cuines i Bany dels Pavesos. Any: 1923. Suports i dimensions: 2 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Desfilis Pascual, Amadeo (1897-1947). Autor reflectit: Mas Marí, Regino (1899-1968). Titol: Hui de tot trobes... però cases?. Comissió: Plaça Doctor Collado. Any: 1923. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Esbós: Arxiu Municipal de València         Foto: Josep J. Coll
Versets explicació del llibret

jueves, 5 de noviembre de 2015

1923. Falla carrers Quart i Nord. Falla plaça Rodrigo Botet. Falles 1923


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Perales Serrano, Carlos. Titol: Nou patronat de cases barates. Comissió: Carrers Quart i Nord. Any: 1923. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Esbós: Arxiu Municipal de València     Foto: Josep J. Coll

Paisatge urbà canviat. En l'actualitat el solar del Palau dels Vilaragut l'ocupa l'hotel Astoria Palace

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Bagan, Luis. Titol: Escenes de veïnat. Comissió: Plaça Rodrigo Botet. Any: 1923. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Esbós: Arxiu Municipal de València     Foto: Josep J. Coll

1923. Falla Guerrero i Sant Gil. Falla carrers Pi Margall i Ciril Amorós. Falles 1923

Paisatge urbà en transformació. Obres de construció del Mercat Central

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Sanchis i Paula. Titol: Acó és pa les rates!!. Comissió: Guerrero i Sant Gil. Any: 1923. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Esbós: Arxiu Municipal de València    Foto: Josep J. Coll


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Rodríguez Blasco, Bautista. Titol: La brutetat d'Espanya. Comissió: Carrers Pi Margall i Ciril Amorós. Any: 1923. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 13 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Esbós: Arxiu Municipal de València      Foto: Josep J. Coll
Versets explicació del llibret


1923. Falla carrers Convent Jerusalem i Bonavista. Falla carrers del Pilar i Torn de l'Hospital. Falles 1923


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Roca, Roc i Soler. Titol: La preponderancia del deporte y decadencia del toreo. Comissió: Carrers Convent Jerusalem i Bonavista. Any: 1923. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Esbós: Arxiu Municipal de València        Foto: Josep J. Coll
Versets explació del llibret


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Mas Mari, Regino (1899-1968). Titol: Decadencia del toreo y apoteosis del futbolismo. Comissió: Carrers del Pilar i Torn de l'Hospital. Any: 1923. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Esbós: Arxiu Municipal de València               Foto: Josep J. Coll
Versets explicació del llibret