Estadistica: contador de visitas

sábado, 31 de octubre de 2020

La 125 Participació Sabuts de Falles

Nova foto que vol respostes.


És la proposta per al mes d'octubre.


Identifica la falla que apareix en la fotografia i contesta com sempre a les tres preguntes clàssiques:
 

1.-  Quin és el nom de la falla?

2.-  Lema i any que es va plantar?

3.-  Quin artista és l'autor? 

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem a partir del dia 8 de novembre.  T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.

També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat. 

Les Solucions a la 124 Participació Sabuts de Falles


Catalogació de la fotografia que volia ser identificada

La fotografia ha obtingut bona contestació a les tres preguntes.

És Juanvi qui contesta correctament a les tres preguntes amb l'agraïment de tots els seguirdors del JotaJotaFaller.


Falla de la Secció Segona plantada l'any 1963 per la Comissió dels carrers Doctor Serrano i Carles Cervera, que va ser realitzada en un pressupost declarat de 25.000 pessetes per l'artista faller, José López Díaz amb el lema: "Burrades". 

C. de DOCUMENTACIÓ

Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: López Díaz, José (1903-1969). Titol: BurradesComissió: Carrers Doctor Serrano i Carles Cervera. Any: 1963. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.  

1935. Falla plaça Doctor Collado. Secció Primera Falles 1935

 El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.

  • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
  • Material literari: revistes i llibrets.
  • Els Ninots indultats
  • La Pirotècnia i la Música  
Aquella falla de l'any … plantada per la Comissió…


Aquella falla plantada l'any 1935  per la Comissió de la plaça del Doctor Collado. La falla va portar per lema: "Desfilada de belleses". L'artista faller va ser el duet format per Amadeo Desfilis Pascual i Francisco Coret Bayarri. En el concurs faller va aconseguir per decisió del jurat, el cinqué premi de la Secció Primera i la dotació económica de 1.000 pessetes.
L'escena principal tenia la gràcia, que a determinades hores, el ninot de l'escenari actuava de model en una desfilada. La cortina s'obria, entrava a l'interior de la falla i tornava canviat i vestit per exhibir una altra roba per a una atenta ninota grossa.
Una prova més de l'enginy faller en la història de les falles.

1945. Falla carrers Salamanca i Comte d'Altea. Secció Segona Falles 1945


Aquella falla de la Secció Segona plantada l'any 1945 per la Comissió dels carrers Salamanca i Comte d'Altea. Es va encarregar de realizar la falla l'artista faller José Maria Mas Marí i l'argument satíric va portar per lema: "Açó és telefonos o casa Pepe". Una sàtira del servici que la companyia prestava en la década de postguerra.
És una falla Patrimoni Material pel tema tractat i per haver reproduït en l'acció de la crítica fallera l'edifici de Telefónica, que des de la seua construcció, figura en el catàleg arquitectònic de la principal plaça de la ciutat.

1957. Falla carrers Pintor Salvador Abril i Pere III el Gran. Secció Segona Falles 1957


 

Aquella falla de l'any 1957, plantada en la Secció Segona per la Comissió dels carrers  Pintor Salvador Abril i Pere III el Gran. Manuel Guinart Tomás, va ser l'artista faller, que va signar i es va ocupar de construir la falla amb el lema: "Tarta nupcial".
Oferim també l'esbós complement de documentació

                                             
 
Falla Patrimoni Material en la carpeta de Falles Tortá, que té com a principal referent la de l'any 1931 de l'artista faller Vicente Benedito als carrers Comte Salvatierra i Francisco Banquells (Mercat de Colom). La informació de la Tortà del Dimoni desficiós amb la seua C. de Documentació i la C. d'Interpretació, com també un video d'imatges de la falla, la pots trobar en l'Arxiu del Blog: 2011 mes febrer.

1964. Falla carrers Almirant Cadarso i Comte d'Altea. Secció Tercera A Falles 1964. Falla Ferran el Catòlic i Àngel Guimerá. Secció Segona B Falles 1987



Aquella falla de l'any 1964 plantada en la Secció Tercera A per la Comissió dels carrers Almirant Cadarso i Comte d'Altea. L'artista faller Salvador Guaita Piles es va ocupar de la seua construcció i el tema satíric dedicat al món faller va portar per títol: "El mal de les Falles".


Vint-i-tres anys després, el 1987, l'artista faller José Luis Pérez Abad va fer una falla reproducció adaptada amb el mateix tema i lema per a la comissió de Ferran el Catòlic i Àngel Guimerá.
La foto és i està feta per l'amic Joan V. Ramírez. 

1970. Falla carrers Cadiz i Literat Azorín. Secció Tercera B Falles 1970



Aquella falla plantada l'any 1970  en la Secció Tercera B per la Comissió dels carrers Cadiz i Literat Azorin, va ser realitzada per l'artista faller Vicente Sancho Marqués. La sátira representada en les escenes va portar per lema: "Señales de tráfico". Ara aquella falla, en el record del 2020 s'han complert per a la història de les falles, 50 anys.