Estadistica: contador de visitas

domingo, 6 de noviembre de 2011

XIX Participació Sabuts de Falles

Nova foto que vol respostes per al mes de novembre. Participa i Identifica la falla que apareix en la fotografia.

Les tres preguntes a contestar són les clàssiques:

1.- Quin és el nom de la falla?
2.- Lema i any que es va plantar?
3.- Quin artista és l'autor?
Qui vulga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 6 de desembre. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participar de bon grat.

Les Solucions a la XVIII Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada.
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades, són:
Falla plantada al carrer d'Hernán Cortés l'any 1906 amb el lema: "Glòria al treball" i construïda per tres membres de la comissió: Ramón Alfonso, Rosendo Reig i Miquel Garrich.
Toni_55 contesta una pregunta i fa mitja solució d'un altra. El nostre reconeixement i felicitació per la participació.

C. de DOCUMENTACIÓ


Autories/Autor fotografia: Gómez Durán, Francisco. Autor reflectit: La Comissió. Titol: Glòria al treball. Comissió: Hernán Cortés. Any: 1906. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ


Una piràmide d'estil modernista rematada en la part superior per unes cares emblema de la indústria, la ciència, les arts i el comerç. A la base hi havia una figura de dos metres representant el treball amb un martell a la mà i recolzada en una enclusa. L'escenificació era el contrapunt a la representació plantada al carrer del Gravador Selma.

sábado, 5 de noviembre de 2011

1906. Falla plaça de Sant Miquel

Les figures molt ben fetes eren de l'escultor, Vicent Benedito, les pintures intencionades de l'escenari de Vicent Llorens i del muntatge de la falla es van encarregar Antonio Garcia i Pascual Campos.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Barberá Masip, Vicent (1871-1935) . Autor reflectit: Benedito Baró, Vicent (1884-1956) i Llorens, Vicent. Titol: Contra el género chico o tocando el violón. Comissió: Plaça de Sant Miquel. Any: 1906. Suports i dimensions: 1 fot, 15,5 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. d'INTERPRETACIÓ

Esbós: Arxiu Municipal de València

La falla va criticar la preponderància teatral de l'anomenat género chico. Consistia en un enorme contrabaix (violó) sobre el qual tres músics componien i tocavan. L'instrument musical descansava en un cistell de papers, d'on eixien diverses partitures amb els titols d'algunes obretes de moda, mentre a un extrem de l'escenari la Musa de la Poesia, que tenia la seua lira amb les cordes trencades, apareixia asseguda i presa de gran tristesa perquè ningú s'acordava d'ella.

1906. Falla carrer Pelayo. Els Premis de les Falles

La comissió dels veïns del carrer Pelayo va estar presidida per l'industrial activista Josep Maria Pascual.

C. de DOCUMENTACIÓ

Autories/Autor fotografia: Gómez Durán, Francisco. Autor reflectit: Ballester, Antonio i Dolz, José. Titol: España en el principio del siglo XX. Comissió: Carrer Pelayo. Any: 1906. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C.d'INTERPRETACIÓ

Un anglés assegut a la part alta d'un penyal, vestit amb túnica romana i tenint a les mans un morter, contempla una afligida matrona, que jeu oprimida per cadenes pretenent simbolitzar els mals governs. A un costat, un lleó, en actitud d'abatiment i esquinçant un mantell de la matrona una barca plena d'emigrants. La falla volia ser una al·legoria dels mals d'Espanya.

1906. Falla plaça Mariano BenllireElevada en el seu pedestal, al peu del qual es troben l'Art i diverses al·legories, hi ha una cantant provocativa en actitud de ballar un tango.

C. de DOCUMENTACIÓ


Autories/Autor fotografia: Gómez Durán, Francisco. Autor reflectit: Guillem Viguer, Pedro (1874-1941) i Silvestre, Fernando. Titol: Crítica del arte teatral. Comissió: Plaça de Mariano Benlliure. Any: 1906. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ

Una caricatura de l'artista del gènere chico, Julia Fons, molt popular a València, a dalt d'un pedestal retolat amb noms d'obretes d'èxit, marcant el ball del tango representava l'art teatral modern. A la base, la musa de l'art dramàtic, plora. Al seu voltant es veien escampats diversos atributs del teatre antic oblidats i rosegats pels ratolins.
El dijous 15 de març es va inaugurar el nou Saló Cinematògraf Central, amb la intencionalitat de l'empresa de projectar les mes modernes pel·lícules i amb el confort que requereix el més refinat gust. Segons les cróniques les pel·lícules es van projectar sense notar-se l'oscil·lació dels quadres que tant molestaven a la vista. En acabar l'exhibició de les pel·lícules, l'empresa va obsequiar als assistents a un lunch.
L'activitat creativa cinematogràfica no tardarà també a ser un tema recurrent per a la sàtira fallera.

1906. Falla Gravador Selma

Els encarregats de plantar la falla al carrer del Gravador Selma cantonada amb el de Gràcia van ser els integrants de la Societat humorística El Cantó.

C. de DOCUMENTACIÓ


Autories/Autor fotografia: Gómez Durán Francisco. Autor reflectit: La Comissió. Titol: El capital i el treball. Comissió: Societat Humorística El Cantó. Any: 1906. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ


En una part de l'escena, un obrer assegut en una enclusa té als seus peus els atributs del comerç, la indústria i les arts. En l'altra, un elegant senyor fuma satisfet. Una serp s'enrosca oprimint el pobre treballador i el rèptil que passa sobre una caixa de cabals, vomita per la seua boca or i plata en un sac, que el capitalista mira com s'omple de monedes mentre ja te un altre ple. El pedestal està dividit: una meitat de luxe i l'altra un mur a punt de ser derruït.

La Societat Humorística El Cantó, presidida per Josep Maria Fillol, els dies 18 i 19 va amenitzar la festa amb serenates musicals i la falla va estar il·luminada amb diversos focus de llum elèctrica.

1906. Falla Na Jordana

Aquell any la comissió de Na Jordana formada per 22 membres es va encarregar de construir la falla, dirigits per un d'ells, Agustín Donderis.

C. de DOCUMENTACIÓ

Autories/Autor fotografia: Gómez Durán, Francisco. Autor reflectit: La Comissió. Titol: Júpiter en un dels seus dies. Comissió: Na Jordana. Any: 1906. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ

A la cúspide d'una muntanya, els núvol formaven un arc on estan el sol, la lluna i activa una tempesta de pluja i llamps. La terra està que crema i per sobre del voraç element surt Júpiter tonant en el seu currículum, tirat per un enèrgic cavall.

La representació era una al·legoria mitològica al·lusiva al comportament polític de Blasco Ibáñez, que acabava de renunciar a la seua acta de diputat a les Corts Espanyoles per estar en desacord amb Nicolás Salmerón.

La falla va passar fàcilement la censura i l'alcadia va autoritzar la plantá sense més precaucions que les establertes per la llei.