Estadistica: contador de visitas

domingo, 4 de septiembre de 2016

La 77 Participació Sabuts de Falles

Nova foto que vol respostes.
És la proposta per al mes de setembre.
Identifica les escenes de la cara lateral de la falla que apareix en la fotografia.
Les tres preguntes a contestar, com sempre, són les clàssiques:

1.- Les escenes a quina falla pertanyen?
2.- Lema i any que es va plantar?

3.- Quin artista és l'autor?

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem el dia 6 d'octubre. T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.
També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat.

Les Solucions a la 76 Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada

Les respostes correctes a les tres preguntes formulades son:

Falla de la Comissió dels carrers de Sueca, Dénia i Alcoi plantada l'any 1947 i realitzada per l'artista faller Carmelo Castellano Ibáñez. La falla va tractar el problema de l'habitatge d'aquells anys i va portar per lema: "Ni buscada en cresol trobe casa". Guardonada amb un accèssit de 250 pessetes de la Secció Segona.

En l'actualitat demarcació inactiva al no constituir-se cap comissió.


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit:  Castellano Ibánez, Carmelo. Titol: Ni buscada en cresol trobe casa. Comissió: Carrers Sueca, Dénia i Alcoi. Any: 1947. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1947. Falla plaça Mercat Central, Falla carrers Maties Perelló i Doctor Sumsi. Secció Especial Falles 1947

 El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.
  • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
  • Material literari: revistes i llibrets.
  • Els Ninots indultats
  • La Pirotècnia i la Música
EL 1947 PRIMER TÍTOL DECLARACIÓ A FAVOR DE LES FALLES
La declaració retolada figura en el cartell anunciador del 1947. Vicente Gil Pérez. Segon premi editat, al proclamar el jurat desert el primer premi del concurs.

 Primer premi de 6.000 pessetes i premi Ingenio i Gracia de 2.000 pessetes
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Mas Marí, Regino (1899-1968). Titol: Feria de Muestras. Comissió: Plaça Mercat Central. Any: 1947. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll. 

 Accèssit de 2.000 pessetes
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: González Latorre, Modesto (1909-1996). Titol: Jaque al mercado negro. Comissió: Carrers Maties Perello i Doctor Sumsi. Any: 1947. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll. 

Unes altres fotos de les Falles de l'any 1947, les pots trobar en Arxiu del Blog: Any 2011 mes maig

1947. Falla plaça de la Mercè, Falla carrers Sant Vicent i Matemàtic Marzal. Secció Primera Falles 1947

Tercer premi de 2.000 pessetes
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: González Latorre, Modesto (1909-1996). Titol: La gran burrà. Comissió: Plaça de la Mercè. Any: 1947. Suports i dimensions: 2 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll. 

La foto de la falla guardonada amb el Primer premi, Plaça Sant Jaume de l'artista Carlos Tarazona, la pots trobar en Arxiu del Blog: Any 2011 mes maig.
 
 Accèssit de 500 pessetes
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Cortina Beltran, Carlos (1875-1949)i Germans Fontelles. Titol: El amo del cotarro o la Diosa de la Fortuna. Comissió: Carrers Sant Vicent i Matemàtic Marzal. Any: 1947. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll. 

La foto de la Falla plaça de la Reina i carrer de la Pau, com també la C. de Documentació del llibret d'esta comissió, ho pots trobar en Arxiu del Blog: Any 2010 mes setembre

1947. Falla carrers Joan Lloréns i Calixte III, Falla carrers Joaquim Costa i Comte d'Altea, Falla carrers Hernán Cortés i Ciril Amorós. Secció Segona Falles 1947

 Primer premi de 2.500 pessetes
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Ballester Marco, Vicent (1897-1980). Titol: Los libros de moda. Comissió: Carrers Joan Lloréns i Calixte III. Any: 1947. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll. 

 Segon premi de 1.500 pessetes i premi Ingenio i Gracia de 1.000 pessetes
L'estendard de la Comissió Joaquim Costa i Comte d'Altea, l'artista faller Salvador Rubio Puchades, les falleres i tota la comissió van mostrar amb satisfacció els premis guanyats,.

 Cinqué premi de 500 pessetes
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Canet Cabellón, Vicent (1887-1951). Titol: La canción del olvido. Comissió: Carrers Hernán Cortés i Ciril Amorós. Any: 1947. Suports i dimensions: 2 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1947. Falla Gregori Mayans i Pintor Salvador Abril, Falla Felipe Valls - Campament (Benimamet), Falla Doctor Gil i Morte. Secció Tercera Falles 1947

Primer premi de 1.500 pessetes
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Martínez, Jose Maria. Titol: Lo que el tío Pep quemaría. Comissió: Gregori Mayans i Pintor Salvador Abril. Any: 1947. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll. 

La foto de la falla guardonada amb el segon premi, Creu i Mislata, la pots trobar en Arxiu del Blog: Any 2011 mes maig

 Guardonada amb un accèssit de 150 pessetes
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: La Comissió. Titol: Artesania valenciana. Comissió: Felipe Valls i Campament (Benimamet). Any: 1947. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll. 

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Tortosa Biosca, Vicent (1907-1992). Titol: Espectáculos al aire libre. Comissió: Carrers Doctor Gil i Morte. Any: 1947. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

1947. Falla ciutat de Terol. Falles 1947

L'expansió de la Festa de les Falles
A Terol a inicitiva de la Colònia Valenciana es va plantar la primera falla en aquella capital. Els diaris de València, mostrant sorpresa, van fer ressó de la notícia.