Estadistica: contador de visitas

lunes, 6 de octubre de 2014

Les Solucions a la 53 Paticipació Sabuts de Falles


Catalogació de la fotografia que volia ser identificada

Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:

En la Secció Segona i un pressuport de 3.500 pessetes l'artista faller, Abelardo Guillot Bulls, l'any 1940 va realitzar la falla "El Castigador" per a la Comissió del carrer Sant Vicent (Olympia) i adjacents.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Vidal Corella. Autor reflectit: Guillot Bulls, Abelardo. Titol: El Castigador. Comissió: Carrer Sant Vicent (Olympia) i Adjacents. Any: 1940. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

No hay comentarios:

Publicar un comentario