Estadistica: contador de visitas

domingo, 29 de noviembre de 2020

La 126 Participació Sabuts de Falles

Nova foto que vol respostes.


És la proposta per al mes de novembre.


Identifica la falla que apareix en la fotografia i contesta com sempre a les tres preguntes clàssiques:
 

1.-  Quin és el nom de la falla?

2.-  Lema i any que es va plantar?

3.-  Quin artista és l'autor? 

Qui vullga contestar les preguntes és lliure de fer-ho, nosaltres li estarem agraïts. En el cas que no haja cap Sabut que sàpia o s'atrevisca a donar les solucions, nosaltres ho farem a partir del dia 8 de desembre.  T'agradaria fer l'explicació, el comentari o contar la història que amaga veure la foto, és a dir, de Centre d'Interpretació, també ho pots fer, la inclourem amb cita d'autoria. Tens temps fins a la data assenyalada més amunt. Novament us demanem la vostra bona col·laboració i participació. Ànim a tots per a participació de bon grat.

També pots participar de la següent manera: Si tens una fotografia que t'agradaria que algun Sabut de Falles siga qui la identifique, ens ho fas saber fent un comentari i la manera de contacte per poder després publicar la fotografia en este mateix apartat. 

Les Solucions a la 125 Participació Sabuts de Falles


Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
La fotografia no ha obtingut cap contestació a les tres preguntes.
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:

L'any 1952 la Comissió de Guillem de Castro, carrers En Bany i Espinosa va encarregar la realització de la falla a l'artista faller Fernando Roda Llop i va portar per lema: De tot açó no queda.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Roda Llop, Fernando . Titol: De tot açó no quedaComissió: Guillem de Castro, carrers En Bany i Espinosa. Any: 1952. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

El paisatge urbà, que es veu en la fotografía amb la falla, en l'actualitat és inexistent. L'edifici cantonada Guillem de Castro i carrer En Bany enderrocat fa uns anys és un solar d'interés immobiliari. També tot l'entorn on es va plantar la falla está totalment canviat.


Cosa curiosa, el lema d'aquella falla: De tot açó no queda, també fa honor al paisatge urbà actual.

1934. Falla carrer Castelló i Adjacents. Falles 1934

 El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.

  • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
  • Material literari: revistes i llibrets.
  • Els Ninots indultats
  • La Pirotècnia i la Música  
Aquella falla de l'any … plantada per la Comissió…

Aquella falla de l'any 1934 plantada per la Comissió dels carrers Castelló i Adjacents realitzada per l'artista faller Alvaro Ponzá. L'argument de critica representat va portar per lema: "Mercat de les flors". Un tema d'actualitat en aquells anys de reforma urbana.

1945. Falla carrers Na Jordana i Burjassot. Secció Tercera Falles 1945


Aquella falla de la Secció Tercera de l'any 1945 plantada per la Comissió dels carrers Na Jordana i Burjassot. José Maria Martinez Herrero, va ser l'artista faller, que va signar i es va ocupar de construir la falla que va portar per lema: "El tío de la guitarra".
És una falla de fa 75 anys en este 2020.

1950. Falla plaça de la Mercé. Secció Primera Falles 1950

Aquella falla de l'any 1950 plantada per la Comissió de la plaça de la Mercé en la Secció Primera. Es va encarregar de realitzar la falla l'artista faller Carlos Tarazona Torán i l'argument satíric va portar per lema: "El canteret espanyol".
El tema de la falla va estar sota la sospita de la censura i la comissió va saber manionar en tot el que va poder.

1962. Falla carrers Sueca i Literat Azorin. Secció Primera Falles 1962


Aquella falla de l'any 1962 plantada per la Comissió carrers Sueca i Literat Azorín. L'artista faller Manuel Giménez Monfort es va ocupar de la seua construcció i va portar per lema: "La verdad". Tercer premi de la Secció Primera.

1970. Falla carrers Lluis Santangel i Maties Perelló. Secció Primera B Falles 1970


Aquella falla plantada l'any 1970  per la Comissió Lluis Santangel i Maties Perelló realitzada per l'artista faller Santiago Soro Capella. Tota la composició i la sátira representada en les escenes va portar per lema: "No, a los hijos".  Segon premi Secció Primera B mes el premi d'Ingenio y Gracia. D'aquella falla ara al 2020 s'han complert per a la història de les falles 50 anys,