Estadistica: contador de visitas

lunes, 5 de marzo de 2012

1912. Revista fallera Pensat i Fet

Portada amb capçalera del primer número de la revista fallera, obra de Manuel Sigüenza Alonso.

Dos edicions.

Cobertes de la primera en cartolina lanilla amb estampació daurada del dibuix. En la segona edició cartolina grisa amb estampació platejada.

C. de DOCUMENTACIÓ

Titol: Pensat y fet. Editor: Grup Pensat i Fet : [s.n.] Març 1912 - Núm.1. Freqüència: Anual-març. Data publicació: 1912. Descripció física: il.; 20 p.; 21 x 15,5 cm. Impressor: Imp. La Gutemberg. Matèries: Text imprés, Publicacions seriades, Revista Fallera. Notes: Va deixar de publicar-se el 1972 per a reaparèixer el 1995. Col·lecció Josep J. Coll. Fons des del 1912 al 1972.

C. d'INTERPRETACIÓ

Editor: Grup Pensat i Fet format per Ricard Sanmartín, Josep Maria Esteve, Lluis Llona, Gonzalo Bayona, Eduard Abarca, Lluis Sanz i Francesc Ramil.

Contingut de les 20 pàgines:

Al obrir el llibre pàg. 1

Esbós de l'estendard a la falla més ingeniosa. Guia de les falles: Esbós plaça de la Pilota, D. Joan d'Austria, plaça de Santa Catalina, Ciril Amorós i Féliz Pizcueta, pàg. 2

Esbós Pi y Margall i Ciril Amorós, Cadis i Forn (Nota justificació per la no publicació de l'esbós), Cadis i Corsets, plaça del Contrast (Russafa), Corsets i Sevilla, plaça Arenas (Russafa), sant Vicent (Extramurs), pàg. 3

Esbós Padilla i Gracia, Guillem Sorolla i Torn Hospital, Gracia i En Sanz, Fresquet i Tarazona, Adressadors, Espinosa i Pare Tosca, pàg. 4

Esbós Quart i Doctor Monserrat, Pintor Domingo i Villena, Quart i Murillo, plaça de sant Miquel, Murillo i Palomar, plaça de Mossén Sorell, pàg.5

Esbós Ripalda, Jordana i Soguers, plaça de sant Vult, Guillem de Castro i Jordana, plaça Doctor Collado, Ja-Alai i nota de la falla del carrer de Comedies, pàg. 6

Rusiñol Prats, Santiago: Les Falles, pàg. 7

Thous Orts, Maximilino: Pensat i Fet, pàg. 8

Morales Sanmartín, Bernat: Falles Trágiques, pàg. 9

Burguet Ferrer, Vicent: Art popular, pàg. 10

López-Chávarri Marco, Eduard: El foc de la falla. Gustavino Robba, Severino: La esmenda, pàg. 11

Senent Ibáñez, J. J.: Mirant a Valencia. Sanmartín Bargues, Ricard: Diu un levita, pàg. 12

Esteve Victòria, Josep Maria: Cant a la tradició. Cidón Navarro, Antonio de: Bunyols, pàg. 13

Bayarri Hurtado, Josep Maria: L'anima de la terra. Abarca Masià, Eduard: Hiá una estoreta velleta... ? pàg. 14

Esteve Victòria, Josep Maria: Crònica documentà del orige de la falla, pàg. 15

Publicitat: 3 anuncis, pàg. 18

Publicitat: 4 anuncis, pàg. 19

Publicitat: 4 anuncis, pàg. 20

No hay comentarios:

Publicar un comentario