Estadistica: contador de visitas

sábado, 5 de noviembre de 2011

1906. Falla Na Jordana

Aquell any la comissió de Na Jordana formada per 22 membres es va encarregar de construir la falla, dirigits per un d'ells, Agustín Donderis.

C. de DOCUMENTACIÓ

Autories/Autor fotografia: Gómez Durán, Francisco. Autor reflectit: La Comissió. Titol: Júpiter en un dels seus dies. Comissió: Na Jordana. Any: 1906. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ

A la cúspide d'una muntanya, els núvol formaven un arc on estan el sol, la lluna i activa una tempesta de pluja i llamps. La terra està que crema i per sobre del voraç element surt Júpiter tonant en el seu currículum, tirat per un enèrgic cavall.

La representació era una al·legoria mitològica al·lusiva al comportament polític de Blasco Ibáñez, que acabava de renunciar a la seua acta de diputat a les Corts Espanyoles per estar en desacord amb Nicolás Salmerón.

La falla va passar fàcilement la censura i l'alcadia va autoritzar la plantá sense més precaucions que les establertes per la llei.

No hay comentarios:

Publicar un comentario