Estadistica: contador de visitas

martes, 10 de abril de 2018

Les Solucions a la 95 Participació Sabuts de Falles


Catalogació de la fotografia que volia ser identificada

La fotografia del mes de març no ha obtingut cap contestació a les tres preguntes formulades.
Les respostes correctes a les tres preguntes són les següents:

Escena principal de la falla plantada l'any 1954 per la Comissió dels carrers Ribera i Convent de Santa Clara. L'autor que signa la realització és l'artista faller, Vicent Tortosa Biosca. La falla va portar per lema: "De Valencia al mar".

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Tortosa Biosca, Vicent (1907-1992). Titol: De Valencia al mar. Comissió: Carrers Ribera i Convent Santa Clara. Any: 1954. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

No hay comentarios:

Publicar un comentario