Estadistica: contador de visitas

lunes, 9 de abril de 2018

1958. Falla Na Jordana, Tercer premi Secció Especial Falles 1958. 1959. Falla plaça de la Reina, carrers de la Pau i Sant Vicent, Tercer premi Secció Estacial Falles 1959


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: González Latorre, Modesto (1909-1996). Titol: Nivell de vida o coses de risa. Comissió: Na Jordana. Any: 1958. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.
 
Les fotos del Segon premi Falles Secció Especial dels anys 50 les pots trobar en Arxiu del Blog: Any 2017 mes març

Copia fotográfica original de negatiu cel·luloide 6 x 6
C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Germans Fontelles, Antoni (1910-1971) i Josep (1914-1977). Titol: Guerra fresa. Comissió: Plaça de la Reina, Carrers Pau i Sant Vicent. Any: 1959. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 14 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

Coronament de la falla i una escena del lateral dret
 
Unes altres fotos de la Falla de la plaça de la Reina de l'any 1959 les pots trobar en Arxiu del Blog: Any 2015 mes desembre i Any 2014 mes abril.


No hay comentarios:

Publicar un comentario