Estadistica: contador de visitas

martes, 6 de diciembre de 2016

1980. Falla Na Jordana, Falla Convent Jerusalem i Matemàtic Marzal. Secció Especial Falles 1980

 El llegat i el patrimoni material de la festa de les falles.
  • Material gràfic: fotografia, esbossos, cartells.
  • Material literari: revistes i llibrets.
  • Els Ninots indultats
  • La Pirotècnia i la Música
EL 1980 TERCER TÍTOL DECLARACIÓ A FAVOR DE LES FALLES: FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL ( I )


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Agulleiro Aguilella, Vicent (1945-2008). Titol: Els jocsComissió: Na Jordana. Any: 1980. Suports i dimensions: 2 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
El moviment en els ninots de la falla Na Jordana de Vicent Agulleiro va resultar el factor decisiu per a obtenir el primer premi de la secció especial, donada la igualdat de mèrits que reunien altres quatre falles: Convent Jerusalem, plaça del Pilar, Ferroviària i la del carrer Castelló, que tot i ser la mes barata en pressupost, el jurar li atorgava el tercer premi davant la sorpresa de molts.
La falla premiada amb el primer guardó va destacar especialment en el cos central: una roda de cavallets que tenia moviment
La recuperació del moviment ens fa mirar pel tunel del temps per situar-nos en el 1929 i recordar d'aquell any una altra roda de cavallets plantada per Carlos Cortina per a la comissió de la plaça del Mercat Central, on els cavallets representaven diferents països del món. Per contra, cinquanta-un any després, la de l'any 1980 amb acció similar, els cavallets tenien per genets als principals líders de la política mundial del moment. Esta repressa, va ser possible gràcies a la bona associació de l'artista faller Vicent Agulleiro i de l'habilitat mecànica de l'enginyer Rafael Gallent Lacomba.
Al major èxit de la falla, també va contribuir, el moviment d'un ninot situat a un balcó próxim a l'escena principal, que ensabonava un pal de la cucanya autonòmica segons si s'optava per l'article 143 o bé per l'article 151 de la Constitució Espanyola. 


C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Martín López, Manuel (-2005). Titol: El  circ de la vida. Comissió: Carrers Convent Jerusalem i Matemàtic Marzal. Any: 1980. Suports i dimensions: 2 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

No hay comentarios:

Publicar un comentario