Estadistica: contador de visitas

domingo, 6 de septiembre de 2015

Les Solucions a la 64 Participació Sabuts de Falles


Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:
Falla de la Comissió carrer de la Pau i plaça de la Reina plantada l'any 1941 i realitzada en quatre grups d'escenes per l'artista faller, Fernando Guillot Bulls. La Falla dissociada en escenes va portar per títol: "Pues señor..."

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Guillot Bulls, Fernando. Titol: Pues señor... Comissió: Carrer de la Pau i Plaça de la Reina. Any: 1941. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

No hay comentarios:

Publicar un comentario