Estadistica: contador de visitas

viernes, 6 de enero de 2012

Les Solucions a la XX Participació Sabuts de Falles


Catalogació de la fotografia que volia ser identificada.

Les respostes correctes a les tres preguntes formulades, són:

Falla plantada l'any 1902 al carrer Russafa cantonada Ciril Amorós i realitzada per l'artista Joaquin Igual Calvo amb el lema: "El dios Baco".

L'enhorabona a Toni_55 per contestar correctament les preguntes formulades.

C. de DOCUMENTACIÓ

Autories/Autor fotografia: Thomas. Autor reflectit: Igual Calvo, Joaquin. Titol: El dios Baco. Comissió: Russafa i Ciril Amorós. Any: 1902. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.


C. d'INTERPRETACIÓ

L'argument de la falla tenia una finalitat moral, el de ridiculitzar el vici de l'embriaguesa. Sobre una escalinata s'elevaba Bacus muntat en el seu tonell de vi. A ell anaven a adorar-lo tant l'aristòcrata com l'obrer, de la mateixa manera que el ric i el pobre, donant a entendre amb això, que l'alcoholisme no només afectava a una classe social.

No hay comentarios:

Publicar un comentario