Estadistica: contador de visitas

lunes, 10 de julio de 2017

Les Solucions a la 86 Participació Sabuts de Falles


Catalogació de la fotografia que volia ser identificada

La fotografia ha estat identificada i ha obtingut contestació a les tres preguntes.
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades son:

Falla plantada l'any 1945 per la Comissió dels carrers Jesús i Mestre Sosa y realitzada per l'artista faller Julián Puche Ferrándiz. La falla va portar per lema: "L'amor/El amor"

Entre Juan Vicente Ramírez Boscá i Edu Conesa Alonso han donat la contestació correcta a les tres preguntes formulades. La nostra felicitació i content per participar.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Puche Ferrándiz, Julián (1915-1984). Titol: L'amor/El amor. Comissió: Carrers Jesús i Mestre Sosa. Any: 1945. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

No hay comentarios:

Publicar un comentario