Estadistica: contador de visitas

lunes, 8 de agosto de 2016

Les Solucions a la 75 Participació Sabuts de Falles


Catalogació de la fotografia que volia ser identificada

La fotografia ha estat identificada i ha obtingut contestació a les tres preguntes.
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades son:

Falla de la Comissió dels carrers de Baix i Mesó de Morella plantada l'any 1921 i realitzada per l'artista Carmelo Vicent Suria. La falla de tipologia d'escena única va portar per lema: "Talla per on vullgues". Segon premi de 200 pessetes.

Juan Vicente Ramírez Boscá, ha donat la contestació a les tres preguntes formulades. La nostra felicitació i content per participar.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Gómez Durán, Francisco. Autor reflectit: Vicent Suria, Carmelo (1890-1957). Titol: Talla per on vullgues. Comissió: Carrers de Baix i Mesó de Morella. Any: 1921. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

No hay comentarios:

Publicar un comentario