Estadistica: contador de visitas

miércoles, 6 de enero de 2016

Les Solucions a la 68 Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:

Falla de la Comissió dels carrers Pelayo i Matemàtic Marzal plantada l'any 1942 i realitzada per l'artista A.Ferrer. La falla classificada en la secció segona amb un cost de 5.000 pessetes va portar per lema: El Cine mata a Talia.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: A. Ferrer. Titol: El Cine mata a Talia. Comissió: Carrers Pelayo i Matemàtic Marzal. Any: 1942. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 11 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

No hay comentarios:

Publicar un comentario