Estadistica: contador de visitas

lunes, 6 de julio de 2015

Les Solucions a la 62 Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades són:
Falla de la Comissió plaça de Na Jordana realitzada pel seu propi grup artístic i montada sobre rodes l'any 1910 per tal de recorrer la demarcació fallera els dos dies de festa. La falla va portar per títol: Un himne al treball.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Gómez Durán, Francisco. Autor reflectit: La Comissió. Titol: Un himbe al treball. Comissió: Plaça de Na Jordana. Any: 1910. Suports i dimensions: 1 fot, 14 x 12 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

No hay comentarios:

Publicar un comentario