Estadistica: contador de visitas

domingo, 6 de abril de 2014

Les Solucions a la XLVII Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada.
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades, són:

Falla plantada l'any 1959 per encàrrec de la Comissió de la plaça de Jesús a l'artista faller, Àngel Azpeitia Ureña. El monument de la Secció Segona va portar per lema: "¿Quin pito toquem?".

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Azpeitia Ureña, Àngel. Titol: ¿Quin pito toquem?. Comissió: Plaça de Jesús. Any: 1959. Suports i dimensions: 1 fot, 16 x 9 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

No hay comentarios:

Publicar un comentario