Estadistica: contador de visitas

domingo, 6 de octubre de 2013

Les Solucions a la XLI Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada.
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades, són:

Falla plantada l'any 1965 per la Comissió dels carrers Borrull i Turia. Aquell any realitzada per l'artista, José Sanchis Alonso i el monument va portar per lema: La màgia de les sorpreses.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: Sanchis Alonso, José. Titol: La màgia de les sorpreses. Comissió: carrers Borrull i Turia. Any: 1965. Suports i dimensions: 1 fot, 16 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

No hay comentarios:

Publicar un comentario