Estadistica: contador de visitas

viernes, 6 de septiembre de 2013

Les Solucions a la XL Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada.
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades, són:

Falla plantada l'any 1921 per la comissió dels carrers Sagunt i Sant Guillem, presidida per Julio Bernabeu Belda i construida amb el lema: Brujerias.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectit: La Comissió. Titol: BrujeriasComissió: carrers Sagunt i Sant Guillem. Any: 1921. Suports i dimensions: 1 fot, 16 x 10 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

C. d'INTERPRETACIÓ
Esbós: Arxiu Municipal de València

La revista El Fallero al peu d'esbós va publicar la següent explicació descriptiva: Una guitarra, una pandereta, un gat, una bruixa, una escalinata per la que baixa una espanyola, un llaurador en actitud d'adoració i un altre que diu; Tot gallines.

No hay comentarios:

Publicar un comentario