Estadistica: contador de visitas

domingo, 6 de enero de 2013

Les Solucions a la XXXII Participació Sabuts de Falles

Catalogació de la fotografia que volia ser identificada
Les respostes correctes a les tres preguntes formulades, són:
Falla carrer o plaça Ripalda construïda i plantada per la Comissió l'any 1904 amb el títol: "El sol tomando el baño".
La fotografia ha aconseguit la participació de Juanjo, contestant correctament a una de les tres preguntes formulades. Cosa que fa expressar la nostra felicitació i agraïment per ser un Sabut de Falles.

C. de DOCUMENTACIÓ
Autories/Autor fotografia: Anònim. Autor reflectil: La Comissió. Titol: El sol tomando el baño. Comissió: Plaça Ripalda. Any: 1904. Suports i dimensions: 1 fot, 14,39 x 14,21 cm, paper fotogràfic, digital. Matèries: Monuments (falla), artistes fallers, material fotogràfic. Notes: Col·lecció Josep J. Coll.

No hay comentarios:

Publicar un comentario